Ondertussen in vakbondsland 

Gerrit van de Kamp

Gerrit van de KampVoorzitter Christelijk politiebond ACP verkocht zijn ziel in ruil voor baantje vriendin. Niet waar, zegt de ACP.


 

Gelezen: NRC website en NRC Handelsblad-artikel

 

De voorzitter van de grootste politievakbond ACP heeft zijn vriendin Marloes Smit aan een baan geholpen bij een onderzoek naar de Nationale Politie, onder verantwoording van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Bij zijn eerste grote verhaal voor NRC Handelsblad na vertrek bij de Volkskrant legt Merijn Rengers koelbloedig bloot hoe het ministerie dat waakt over ons gedrag zelf laakbaar gedrag tot in de hoogste regionen tentoonspreidt.

Het departement kocht de steun van de bond door de vriendin te laten werken aan Cultuurmonitor Nationale Politie. Pleitbezorger van dit grootschalige onderzoek naar politiecultuur was Gerrit van de Kamp zelf. Zijn vriendinnetje ging onderzoeken en er een proefschrift over schrijven.

Een klokkenluidermelding had geen effect. De identiteit van de melder lekte uit, en directeur Politieel beleid en Taakuitvoering van V+J, Jan Willem Schaper gaf in juli 2013 zijn zegen aan het project. In een interne brief schreef hij dat hij „de verantwoordelijkheid droeg” voor het afwijken van „de geldende inkoopprocedures” bij de gunning van het onderzoek aan Bob Hoogenboom van Nyenrode.

Deze zette Marloes Smit in oktober 2013 uit het onderzoeksteam van de Cultuurmonitor. Een week daarna trok Gerrit van de Kamp zijn steun voor de Cultuurmonitor in. Die is inmiddels gereed, maar wordt niet openbaar gemaakt.

Verder lezen in NRC. Politiebond ACP suggereert dat NRC met de strekking van het artikel een leugenachtig beeld van de bond en haar voorzitter neerzet en plaatst op de website een uitgebreid weerwoord, met: “Je kunt in dit soort situaties, waar ‘zakelijk’ en ‘persoonlijk’ elkaar raken, alles nog zo goed regelen en op papier zetten, in de beeldvorming sta je soms helaas met 1-0 achter. Dat maakt duidelijk dat wij daar in de toekomst nog kritischer naar willen kijken.”

 

 • Reacties

 • Gerrit de leugenaar | 08/02/15 om 13:56

  Zo wordt je in Nederland naar de Filistijnen geholpen. Wie is er nog te vertrouwen?
  Uitzoeken tot op de bodem!
  Hoe is het nu met de klokkenluider.

 • Fidelity | 09/02/15 om 08:42

  Over de klokkenluider: die zou ik dringend aanraden om ondersteuning te vragen v.e. gecertificeerde Externe Vertrouwenspersoon Integriteit (& VP Ongewenste Omgangsvormen). Aannemende dat de ACP als goed werkgever dit faciliteert.
  Voor je het weet loopt een melding v.e. vertrouwenszaak uit op een arbeidsconflict en dan is het werkelijk te laat voor die werknemer.

 • Joop | 02/04/15 om 18:06

  Die bond doet verder ook nog wel wat dubieuze dingen: http://www.acp-claim.nl

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen