Gedeeltelijke rehabiliteatie 

Onderzoek Wilma Verver onzorgvuldig

Het integriteitsonderzoek naar uud-burgemeester Wilma Verver van Schiedam dat haar de kop kostte was ‘ongenuanceerd en onvolledig’. Onderzoeker Jaap ten Wolde van Bing is de kwade genius.

Gelezen: persbericht en vonnissen College van Beroep voor het Bedrijfsleven

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) verklaart de klacht van de voormalige burgemeester van Schiedam tegen de accountant die in 2011 onderzoek deed naar haar handelen deels gegrond en legt accountant Jaap ten Wolde een berisping op.

Ten Wolde concludeerde in 2011 dat Wilma Verver haar macht als burgemeester had misbruikt om een conflict met de aannemer die haar huis verbouwde te beïnvloeden. Verver wachtte het rapport niet af, stapte op, en is sindsdien mikpunt van hoon en spot – onder meer vanuit de Schiedamse gemeenteraad.

Bij het onderzoek handelde de accountant op een aantal belangrijke onderdelen in strijd met de fundamentele beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid en van objectiviteit.

Zo liet hij na om de oud-burgemeester tijdig schriftelijk te informeren over de onderzoeksopdracht en de uitbreiding daarvan. Verder bood hij haar niet op juiste wijze gelegenheid om op een concept van het rapport te reageren. Het rapport vermeldt bovendien ten onrechte dat de oud-burgemeester niet had gereageerd op interviewverslagen.

De conclusies over de vermindering van opdrachtverstrekkingen aan een aannemingsbedrijf en de rol van de voormalig burgemeester hierin zijn te ongenuanceerd en onvolledig.

Het CBb laat in een andere uitspraak de waarschuwing die de accountant had gekregen naar aanleiding van de klacht van gemeenteambtenaar Hans Boet over hetzelfde rapport in stand. Hij verloor zijn baan ten onrechte.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen