Zoekend naar de nuance 

NRC hypocriet met Ewald Engelen

Ombudsman genadeloos voor eigen krant: NRC publiceerde ruim 40 artikelen van Ewald Engelen, en maakt hem vervolgens met de grond gelijk.

Gelezen: Ombudsman NRC

Op vrijdag 28 november 2014 publiceerde NRC Handelsblad het commentaar ‘De lezer is echt geen sukkel’ naar aanleiding van de bekentenis van Ewald Engelen dat zijn ledenlijst van de ‘schaduwelite’ bijeen gefantaseerd was. Snoeihard luidde het:

“Nu heeft de auteur zichzelf ontmaskerd, zijn boek gediskwalificeerd als effectbejag en zijn geloofwaardigheid als auteur om zeep geholpen. Hartelijk gefeliciteerd allen: AUP met uw verstandige uitgeefbeleid, auteur Engelen met uw visie op uw lezers, als sukkels die je maar wat op de mouw kunt spelden en Universiteit van Amsterdam met uw medewerker, die zich tamelijk onsterfelijk blameerde. Misschien nog niet als hoogleraar, maar wel als deelnemer aan het publieke debat. Gezag komt te voet en gaat…”

Het commentaar is anoniem gepubliceerd, maar het zou zomaar Marike Stellinga (foto) geweest kunnen zijn. De rechtse econome moet niets hebben van de linkse Engelen en gaat er wel vaker met gestrekt been in.

Drie hoogleraren – sociologie, geschiedenis en ‘populaire cultuur’ – namen het voor Engelen op in Karaktermoord op Engelen, dat commentaar was lasterlijk (2 december).

Ook Ombudsman Sjoerd de Jong veroordeelt de woordkeuze en toonzetting van het commentaar: “Het is terecht dat de krant het publicitaire effectbejag van een hoogleraar aan de kaak stelt…Maar is daarmee zijn geloofwaardigheid „om zeep geholpen”? Dan wil je toch eerst weten wat er allemaal nog méér in dat boek staat behalve die lijst, en hoe degelijk dat is: een recensie dus. De krant had het beter andersom kunnen doen: eerst laten bespreken, dan oordelen in een commentaar.

Engelen is geen Stapel – hij pleegde geen fraude. Ook al is er een overeenkomst: de zuigkracht van – laat ik ook eens een complot benoemen – het populair- wetenschappelijk-publicitaire complex.”

Maar bovenal presenteert de Ombudsman deze feiten: NRC publiceerde vanaf 1997 42 opinieartikelen van Ewald Engelen, plus de voorpublicatie van het nu gewraakte boek over twee pagina’s.

“Zou NRC Handelsblad het toen wél allemaal geloofwaardig hebben gevonden en nu opeens niet meer, alleen maar door die slecht bedachte gimmick? De chef Opinie zegt dat Engelen nog steeds welkom is op de pagina’s.”

De Ombudsman gaat wijselijk – voor zijn krant althans – niet in op de onderliggende vraag: welk belang had de schrijver (m/v) van het commentaar? Een afrekening met Engelen? Met haar eigen opinieredactie? Met een wellicht linkse signatuur van de krant? Of gewoon botte jaloezie?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen