Kees Schuyt 

Integriteitsbewaker van de wetenschap

“De kwestie van wetenschappelijke integriteit is in twee geboden samen te vatten: gij zult niet liegen en zij gult niet stelen.”

Gelezen: Interview Volkskrant

Ruim acht jaar was Kees Schuyt (71) voorzitter van het Lowi, Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit, dat klachten behandelt over schending van integriteit. In een interview met Martijn van Calmthout zegt hij ook:

“Daar schort het aan in de omgang met wetenschappelijke integriteit in de universitaire wereld: duidelijkheid over wat een schending van integriteit is en wat gewoon slordig is, of onzorgvuldig, of onhandig of voor mijn part dom….

Ik stel vast dat er verwarring is van integriteit en kwaliteit. Dat hebben we in onze praktijk voortdurend zien gebeuren. Klagers die eigenlijk een studie onder de maat vinden en het meteen fraude noemen die erger is dan Stapel. En omgekeerd: fraudeurs die zich verweren met dat het slechts om een foutje gaat, een slordigheid.”

“Het medisch tuchtrecht is een model dat de universiteiten zouden kunnen overwegen voor wetenschappelijke integriteit. Ook dat is zelfregulatie, maar uitgevoerd door professionele rechters, bijgestaan door artsen. Met bindende adviezen en echte sancties. Dat is waar we ook voor de serieuze fraudezaken in de wetenschap heen moeten in Nederland.”

Vandaag verschijnt zijn afscheidsessay Tussen Fout en Fraude (Leiden University Press).

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen