70 jaar Operation Market Garden leugen 

Fout in campagne, geschiedenis herschreven

De tv-, radio en p.r. campagne voor de viering deze week van 70 jaar Market Garden operatie bevatte een grove historische fout. De spotjes zijn aangepast. Maar wie googlet vindt vele websites met de ongecorrigeerde fout.

 

“De geallieerde soldaten beginnen een offensief om Nederland te bevrijden”, zo luidde de duiding in vele tientallen radio- en tv-spots voor de herdenking van de Operation Market Garden bij Arnhem in 1944.

In de geschiedschrijving bestaat echter consensus over en heel ander doel van Market Garden: via Nederland een doorbraak forceren naar Duitsland.

 

De fout werd opgemarkt door publicist Arthur Graaff die op met de website Nieuws WO2 de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend probeert te houden. De stichting Liberation Route was opdrachtgever voor de spot. De woordvoerder erkent de fout. In het bestuur zetelen ondermeer de historici Joost Rosendaal van de Radboud Universiteit en Wiel Lenders van het Nationaal Bevrijdingsmuseum. Rosendaal publiceerde in 2013 het boek ‘De Bevrijding in beeld’, waarin hij benadrukt dat de gevechten louter ten doel hadden om de Rijn over te steken richting het vitale Ruhrgebied.

Lenders:  “Bestuursleden hadden tevoren geen inzage in de teksten. Hoe gaat zoiets? Je probeert zo dicht mogelijk bij je publiek te komen en daarin ga je wel eens net te ver. Dat mag natuurlijk niet ten koste van de waarheid gaan.”

De spot is inmiddels aangepast. Daar was nog geld genoeg voor binnen de het budget, dat dankzij subsidie van de Europese Unie en het vfonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg). De laatste wordt onderhouden door Postcode Loterij, BankGiro Loterij en Lotto.

 

De spot is inmiddels aangepast en de gewraakte zin verwijderd. Dat is echter niet het geval voor de vele verspreide persberichten met de onjuiste zin en het ANP-bericht dat twee doelen noemde: “In september ging de operatie Market Garden van start, die was bedoeld om Nederland te bevrijden en door te stoten naar Duitsland.”

Graaff telde recent nog 1.700 websites met de foutieve berichtgeving, waaronder sites van gemeenten en de provincie Brabant die meedoen aan de herdenking met ondermeer een tocht met voertuigen die deelnamen aan de operatie. De fout herschrijft dankzij de snelheid van internet de geschiedenis

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen