Niet waar, maakt het zo complex mogelijk 

Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker

De Belastingdienst kan dat wel roepen, maar voor de aanvraag van toeslagen maakt de overheid als geheel het zo moeilijk mogelijk
.


Gelezen: onderzoeksrapport Regeldruk inkomensafhankelijke koppelingen.

Inkomensafhankelijke regelingen zijn zo ingewikkeld en onderling verschillend dat dit gebruik door burgers remt. Dat lijkt ook de bedoeling.
Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal zegt dat dit anders kan en moet:

De regelingen voor bijstand, toeslagen, belastingkortingen en andere vormen van inkomensondersteuning zijn te complex. Bovendien zijn er te veel regelingen. Veel mensen weten niet meer waarop zij recht hebben.
Veel mensen in Nederland doen een beroep op regelingen omdat zij geen of te weinig inkomen hebben. Gemiddeld hebben zij dan met 13 verschillende regelingen te maken, en met 7 verschillende inkomens- en vermogensdefinities!

“Mensen zien door de bomen het bos niet meer. De regelingen zijn te complex om digitaal of op papier uit te leggen. Dat moet echt anders, als we willen dat mensen er op een goede manier gebruik van maken. We hebben minder regelingen nodig, één inkomens- en één vermogensbegrip en uniforme betaalmomenten.

Zo voorkomen we dat mensen die recht hebben op ondersteuning, zich niet melden. En de eenvoud zorgt ook voor veel minder dure fouten in de uitvoering van de regelingen”, aldus Jan ten Hoopen, collegevoorzitter van Actal. Deze vereenvoudiging moet niet alleen in alle Rijksregelingen worden doorgevoerd, maar op termijn ook in alle lokale regelingen.

Om de regeldruk te verminderen adviseert Actal drie dingen:
* Beperk het aantal regelingen
* Gebruik in alle regelingen zo veel mogelijk slechts één inkomens- en één vermogensbegrip;
* En kies voor één betaalmoment per maand.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen