Nu al achterhaalde investering 

Windmolenlobby vs wetenschap

Martin Sommer durft in Volkskrant vaagtekens te plaatsen bij Energieakkoord.

Gelezen: Volkskrant 25 januari 2014

In vervolg op:
* 18 miljard subsidie voor windmolens;
* Windmolengekte
* omkoping door Eneco
* Windmolens draaien op subsidie

Volkskrant-commentator Martin Sommer plaatst in twee artikelen, waarvan één openbaar vraagtekens bij de pijnpunten uit het Energieakkoord met 18 miljard voor windmolens:

“Wat presteren ze en wat kosten ze, dat is de kern. Een leek kan zien dat er enorme windparken nodig zijn om de elektriciteit van een conventionele centrale te produceren. De elf dwaze wetenschappers die zich tegen het energieakkoord keerden, komen voor een deel uit Delft.

Zij becijferden eenvoudig het maximumrendement uit wind, die nu eenmaal een extensieve energiebron is. Om die reden kan met name wind op zee nooit uit, terwijl wind op land terecht op groot verzet stuit (waar is Natuurmonumenten als je ze echt nodig hebt?)…

De CO2-winst blijft dus beperkt, net als de bijdrage aan hernieuwbare energie. 18 miljard subsidie voor een paar luttele procenten hernieuwbaar – dat is, zoals de collega’s deze week schreven (Ten eerste, 22 januari), wat je noemt een druppel op de gloeiende klimaatplaat.”

De ‘dwaze wetenschappers’ schreven naar aanleiding van een ander

artikel over windenergie in de Volkskrant:

in de Volkskrant:

“Wij kunnen kritisch zijn, want met pensioen
Michael Persson bestempelt wel erg gemakzuchtig klimaatsceptici als ‘een clubje gepensioneerde hoogleraren en andere dwarsdenkers’ (Ten eerste, 22 januari). Het betreft een groep vrij erudiete personen die hun sporen veelal in de energiewereld verdiend hebben.

Iemand die de onzin van windenergie al in de jaren negentig aankaartte is de helaas overleden, ir Hans Halkema (voormalig directeur van Brown Bovery Company, niet het eerste het beste energiebedrijfje).

Gepensioneerde wetenschappers kunnen zo kritisch zijn omdat ze er niet van leven. Ik ken zat mensen/ meteorologen/ wetenschappers die met de wolven meehuilen omdat ze hun carrière niet op het spel durven/willen zetten.

Ik hoor het een onderzoeker nog zeggen op de BBC: ‘Als ik subsidie vraag voor onderzoek naar het paargedrag van eekhoorns krijg ik die niet, maar als ik zeg ‘in het kader van de wereldwijde opwarming’ komt het geld direct los … Dus ben ik een opwarmingaanhanger.’

Ik hoop van harte dat dit clubje gepensioneerde dwarsdenkers (was Galileï er ook niet zo een?) eens uitgebreid aan het woord mag komen, al was het maar in het belang van de belastingbetaler, u en ik.

Overigens ben ik van mening als abonnee van de Volkskrant (digitaal) dat ik recht heb op objectieve informatie, of die nu links of rechts is (ja, ik heb ook abonnementen op De Telegraaf, het AD en de NRC).

André van den Berg, Den Haag, met instemming van het clubje:
Ing. C.J. v.d. Berg, ex–senior consultant DNV KEMA, Raamsdonksveer
Ir K. de Groot, ex–directeur Shelllab Rijswijk en lid bestuur technologiestichting STW, Leidschendam
Dr J.H.F. Jansen, paleoceanograaf, voorzitter Nationaal Kritisch Platform windenergie NKPW, Schagen
Drs H.H.J. Labohm, econoom, ex–diplomaat, ex–’expert reviewer’ IPCC, Leimuiden
Prof. dr P. Lukkes, emeritus hoogleraar economische geografie, Leeuwarden
Dr C. le Pair, fysicus, voormalig directeur STW, Nieuwegein.
Prof. dr ir F. Sluijter, emeritus hoogleraar natuurkunde, ex–vice–president ‘International Union of Pure and Applied Physics’ (IUPAP) en voorzitter ‘Plasma Physics Division European Physical
Society’ (EPS), Heeze
Dr F. Udo, natuurkundige, ex–CERN, Monnickendam
Prof. dr ir A.H.M. Verkooijen, emeritus–hoogleraar Energietechnologie TU Delft, oud–directeur
Reactor Instituut Delft, Delft
Th. Wolters, ondernemer, onderzoeker energie en klimaat, Delft.”

  • Reacties

  • Hans Custers | 31/05/14 om 19:54

    De kop boven dit stuk is onjuist. Degenen die stelling nemen tegen windenergie vertegenwoordigen zeker niet het standpunt van “de wetenschap”, maar op zijn best dat van een minderheid in de wetenschappelijke wereld. Alle ondertekenaars van die brief zijn bekend als activisten tegen ofwel windenergie, ofwel alles wat maar met duurzaamheid te maken heeft.

    Er is geen enkele reden om aan te nemen dat hun standpunt beter wetenschappelijk onderbouwd is dan dat van de windmolenlobby. De kop zou dan ook moeten luiden: “Windmolenlobby vs anti-windmolenlobby”.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen