Bodemloze put op zee 

18 miljard subsidie voor windmolens

De drogreden: dat we het milieu verbeteren door grote hoeveelheden staal te produceren en die in de vorm van windmolens voor de Nederlandse kust te plaatsen.

Bedrijven staan in de rij om het belastinggeld te vangen dat na een lobby van het bedrijfsleven is gereserveerd om de straks volkomen overbodige windmolens te bouwen. Een miljard wordt al opgestreken door Eneco en Mitsubishi voor het park Luchterduinen. Eneco probeerde al kritiek te smoren, wetend dat wat er komen zal aan ontmaskeringen.

Die 18 miljard kwam er al door een lobby, altijd gesloten argumentvorming vanwege beperkte belangen en geen algemeen open belang. En zal goed blijken te zijn voor valse verwachtingen, clièntelisme, kulargumenten en corruptie.

Onder de kop ‘Waarom al die subsidie naar sterke windlobby?’ schreven Rick van der Ploeg (hoogleraar University of Oxford en Vrije Universiteit Amsterdam) en Cees Withagen (hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam) ondermeer het volgende op de opiniepagina’s van de Volkskrant van 24 december jongstleden:

“De overheid gaat in de komende jaren 18 miljard subsidie verlenen aan windenergie onder de voorwaarde dat er een kostenreductie van 40 procent wordt gerealiseerd. Die kostenreductie is nodig, want anders kan stroom van windmolens niet concurreren met stroom opgewekt in steenkool- of gasgestookte centrales.

1. Waarom moet een subsidie op windenergie de voorkeur krijgen boven het belasten van fossiele brandstoffen? Deze zijn immers verantwoordelijk voor de emissies van CO2, welke bijdragen aan versterking van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde. Is het niet beter om het kwaad bij de wortel aan te pakken en een serieuze prijs voor CO2-emissies te rekenen? Wat we met de opbrengsten doen, is vers twee.

2. Waarom een subsidie op windenergie en niet op energie opgewekt met zonnepanelen, algen of kerncentrales? Het punt is dat de hele lappendeken van subsidies in stand gehouden wordt door sterke lobbies. Maar subsidies voor deze CO2-arme energiebronnen zijn alleen te billijken als er sprake is van kostenreducties ten gevolge van cumulatief gebruik van deze bronnen.

Of die 18 miljard voor een 40 procent kostenreductie redelijk is, valt te bezien. Nadelen van zulke subsidies zijn het afromen ervan door sterke lobbies en dat de overheid op de stoel van de ondernemer gaat zitten door een keuze te maken voor een bepaalde bron van CO2-vrije energie.

3. Blijkbaar wordt aangenomen dat op langere termijn de prijzen van fossiele brandstoffen constant zijn en niet te beïnvloeden. Maar dat geeft een vertekend beeld van de aanbodzijde van deze markt. Als de eigenaren van goedkoop te winnen fossiele brandstoffen voorzien dat zij vanwege subsidies op vernieuwbare energievormen in de toekomst met een lagere marktprijs worden geconfronteerd, zijn zij geneigd meer olie, gas en kolen uit de grond te halen om de concurrentie met de gesubsidieerde zonne-energie in de toekomst uit de weg te gaan. Zo krijgen we door de subsidies juist meer CO2-uitstoot, in plaats van minder. Dit is de Groene Paradox.”

Dus heffingen voor de uitstoot van CO2 zijn veel doelmatiger. Wil je wel subsidiëren, doe dat dan generiek en niet specifiek voor windmolens. Dan maakt de markt wel uit wat er komt.

 • Reacties

 • Gillesa | 30/12/13 om 15:32

  De politiek neemt zoals gewoonlijk verkeerde beslissingen en zij komen er altijd straffeloos mee weg.Want zij kunnen zich altijd beroepen op een democratische meerderheid van stemmen.
  Niemand hoeft tot verantwoording te worden geroepen als het fout afloopt.Voor wanbeleid krijgen ze nog een zak geld mee op de koop toe!

 • Henk Daalder Windparken Wiki | 18/01/14 om 17:55

  Het hangt helemaal van de hoogte van de heffing op fossiele energie of co2 af of het werkt.
  De subsidie op stroom uit windmolens zorgt alleen maar voor een level playing field op de door fossielen gedomineerde energie markt

  De leugen hierboven is daarom slechts fossiele propaganda

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen