Man voor de moeilijke zaakjes 

Patric Roctus

Verliest zaak aangespannen tegen Quote en Nikki Sterkenburg. Maar ‚meesteroplichter’ mocht Quote hem niet noemen.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

In maandblad Quote van juni 2013 is het artikel De zaakwaarnemer en de ziener verschenen, dat gaat over de handel en wandel van Patric Roctus. De publicatie is op Quotenet.nl aangekondigd met de tekst “(…) Verder leest u alles over meesteroplichter Patric Roctus (…)”.

Volgens de Raad voor de journalistiek hebben Sterkenburg en Quote niet onzorgvuldig gehandeld met het artikel. Darmee is het overgrote deel van de klacht ongegrond verklaard.

“Wel is het gebruik van de term ‘meesteroplichter’ in samenhang met Roctus’ naam in de vooraankondiging op Quotenet.nl ontoelaatbaar. Hierdoor is de suggestie gewekt dat Roctus zich heeft schuldig gemaakt aan strafbare feiten, terwijl hij niet voor oplichting is veroordeeld.

Op verzoek van Roctus hebben verweerders de term verwijderd en hun excuses aangeboden. Dit heeft echter de nadelen die Roctus van de vooraankondiging moet hebben ondervonden, onvoldoende kunnen herstellen.”

Uit de klacht eerst de inleiding:

“Fiscaal jurist Roctus geniet al jaren een dubieuze reputatie. Volgens gedupeerden verdwijnen er door zijn toedoen bezittingen en vermogens, ontstaan er ruzies en worden goede namen geruïneerd. Quote dook in het verleden van een man die zich lastig laat vangen, en ontdekte eveneens een glansrol van paranormaal medium […].”

Het artikel bevat onder meer de volgende passages:

“De 47-jarige fiscaal jurist Roctus geniet al zeker veertien jaar ­– eufemistisch gezegd – geen goede reputatie. Niet bij voormalige cliënten, niet bij curatoren en zeker niet in de media. Op internet wordt hij in verband gebracht met afpersing, diefstal en oplichting.”

en

“Het leven van Roctus is lastig te reconstrueren, mede doordat hij geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, snel schuift met bedrijven (die hij op verschillende woonadressen van anderen laat vestigen) en regelmatig de wijk neemt naar het buitenland.”

en

“Naast […] en […] blijkt Roctus het wel vaker voorzien te hebben op mensen met persoonlijke problemen. Om met hen in contact te komen, zou hij geregeld een-tweetjes spelen met hulpverleners uit het paranormale circuit. Vanaf 2001 lijkt er een bijzondere rol weggelegd voor paragnoste […], onder meer bekend van het tv-programma Op zoek naar het zesde zintuig.”

en

“Roctus wordt vanaf 2001 op feestjes van […] geïntroduceerd als fiscaal genie, iemand die belastingtechnisch van alles voor je kan regelen. Al snel biedt hij aan om je – via volmachten­ –van je zakelijke hoofdpijndossiers af te helpen. Dan volgt er een periode van onduidelijke en slechte communicatie, waarbij betrokkenen gevraagd wordt geduld te hebben, met de belofte dat het allemaal goed komt. Maar nadat de mist is opgetrokken, blijken eigendommen onteigend, geld verdwenen en reputaties verwoest.”

In het artikel is een groot aantal citaten opgenomen van personen die zakelijk met klager te maken hebben gehad. Aan het slot is klager zelf aan het woord gelaten en geciteerd als volgt:

“En tot slot Roctus zelf. Hij wil geen commentaar geven op de Turkse en andere kwesties, maar over […] zegt hij: ‘Ik heb getracht […] als ontevreden cliënt tegemoet te komen en hem ook gevraagd een zaak tegen mij aan te spannen. (…) Vanaf mijn 22ste opereer ik zelfstandig als trouble shooter. In al die jaren heb ik nog nooit een claim ontvangen voor slecht werk. Dat gaat om vele honderden zaken. Wel heb ik een voorkeur voor opvallende en moeilijke kwesties, waarbij de emoties van betrokken partijen hoog kunnen oplopen. (…)”

Kortom, de saaiheid voorbij. En altijd bedreigingen, ook voorafgaand aan de zitting van de Raad voor de Journalistiek.

  • Reacties

  • tom | 22/07/14 om 11:29

    Als iemand iets wil weten wat hij met de Turken van plan was en andere smerige zaakjes.Ik weet alles.L van dijk De Roy Ben ook zelf na jaren .gebruikt en voorgelogen en slachtoffer door Patrick Roctus
    En ik heb Patrick Roctus nooit met de dood bedreigt, MvgTom Kleiman

  • ko | 12/08/14 om 17:20

    hij komt uit kloosterzande zeeuw vlaanderen

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen