Zeperd 

Bob Ultee

Verliest zaak van Follow the money

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

Samenvatting:

Op de website van Follow The Money zijn twee artikelen geplaatst, waarin Bob Ultee is genoemd. Smit heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat op basis van zijn onderzoek aanleiding bestond om over Bob Ultee te berichten zoals hij heeft gedaan. Niet is gebleken van belangenverstrengeling of ontoelaatbaar gebruik van informatie.

Smit heeft niets van doen met de vermeende diefstal van dossiers uit Bob Ultee’s kantoor. Bovendien heeft hij ervan afgezien deze documenten te openbaren dan wel er uit te citeren.

Verder is voldoende onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Bob Ultee heeft niet weersproken dat hij betrokken is (geweest) bij de vermelde kwesties en heeft niet aannemelijk gemaakt dat de artikelen relevante feitelijke onwaarheden bevatten.

Bob Ultee is benaderd voor wederhoor en gelet op de opgenomen citaten moet hem duidelijk zijn geweest voor welk doel hij werd geïnterviewd en in welke context zijn reactie zou worden geplaatst. Van eenzijdige berichtgeving of onvoldoende toepassing van wederhoor is geen sprake.

Bob Ultee’s naam vormt een wezenlijk bestanddeel van de berichtgeving. Hij is tot op heden niet door justitie als verdachte van enig strafbaar feit aangemerkt. Smit was niet gehouden de naam van Bob Ultee te anonimiseren.”

Het ging over de volgende artikelen:
15 mei 2013: Voormalig zeepondernemer Bob Ultee levert nu ook strijd met schoonfamilie

20 mei 2013: Het geval Patric Roctus

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen