Verzonnen bijzondere opgraving 

Joods badhuis te Venlo uit de 13e eeuw

Stadsarcheoloog Maarten Dolmans wilde het zo graag. Maar rekenmeesters gunnen hem en het publiek de illusie niet
.

Gelezen/gezien: Dossier L1 Radio en TV, Onderzoek Rekenkamer Venlo

Venlo heeft in 2004 geen resten opgegraven van een mikwe, een middeleeuwse joodse badhuis. Vlak nadat de middeleeuwse kelder in 2004 was opgegraven wisten enkele betrokken dit al zeker. Maar de rekenkamer omschrijft de rapportages daarover als onwetenschappelijk, bedrieglijk en misleidend.

Het onderzoeksrapport van de Venlose Rekenkamer over het mikwe bevat ‘zeer ernstige conclusies’, met ondermeer een tunnelvisie en wellicht regelrecht bedrog met enkele elementen die toegevoegd zijn aan de opgraving zoals een muurtje en een incriptie.

De echtheid van het mikwe, een joods ritueel bad uit de middeleeuwen, kwam in augustus ter discussie te staan. Volgens betrokken archeologen is er met hun wetenschappelijke twijfels over de vondst jarenlang niets gedaan. Na ophef in de media gaf de Venlose politiek de Rekenkamer opdracht te bekijken of het archeologisch onderzoek naar de vondst correct is verlopen.

Dat is dus niet zo, concludeert de Rekenkamer nu in een rapport kennen. Vooral gemeentearcheoloog Maarten Dolmans (foto) moet het ontgelden. Er is vooral door zijn toedoen zo’n 4 miljoen gulden gepompt in een project om er een museum van te maken.

Misschien gewoon mee doorgaan? Zouden de Venlonaren het verschil merken?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen