De waarheid was bekend en werd verzwegen 

Edwin de Roy van Zuydewijn en prins Bernhard

Ton Biesemaat noemde hem al als opdrachtgever naar het onderzoek naar De Roy. Met de nodige argumenten.

Nergens kwam Edwin de Roy van Zuydewijn zo uitgebreid aan het woord als
op Leugens.nl dankzij de interviews van Ton Biesemaat. De tapes van de interviews heeft hij tot op de dag van vandaag niet terug gekregen van de officier van Justitie in Amsterdam.
Dit alles vindt opinieleidend Nederland normaal. Tenslotte ging het hier niet om een serieuze man en journalist, werd voetstoots aangenomen. Net als het onderzoek van Biesemaat genegeerd werd.

Waar waren we gebleven? Bij de het onderzoek van de Ombudsman. In 2010 concludeerde ombudsman Brenninkmeijer dat de overheid hem niet dwars zou zitten.
Nu dan de ‘onthulling’ dat Prins Bernhard himself in 2000 de Dienst Koninklijke en Diplomatiek Beveiliging (DKDB) vroeg om een onderzoek te doen naar De Roy van Zuydewijn. De Duitser vertrouwde de aanstaande echtgenoot van zijn kleindochter Margarita niet.

Dat blijkt uit een brief die minister-president Mark Rutte aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het inzetten van de bijzondere bevoegdheid van de dienst ging gepaard zonder de verantwoordelijke minister van Justitie Benk Korthals in te lichten. Zegt Rutte meerdere malen in de brief.
In 2003 bevestigde premier Balkenende dat zowel de geheime dienst als de DKDB onderzoek deden naar De Roy van Zuydewijn. De opdrachtgever bleef ongewis. Die verzweeg Balkenende.

Ronald van Raak (SP) die volhardend bleef in deze kwestie: “Het blijkt dat de veiligheidsdiensten hierbij betrokken werden. Kan dat zonder toestemming van de regering?”

Wist de Commissie voor Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdienst ervan? Dat wordt uitgezocht. Maar dan de hamvraag: wat steekt er allemaal achter?

Aan journalist Jutta Chorus vertelde Pieter Broertjes, oud-hoofdredacteur van de Volkskrant, dat Bernhard De Roy zag als ‘een vijandig projectiel dat onschadelijk moet worden gemaakt.” Dat hebben we eerder in de Volkskrant nooit kunnen lezen.

Volgens De Roy van Zuydewijn beschouwde Bernhard hem als een gevaar vanwege eerdere hand- en spandiensten van zijn familieleden voor de prins. Bernhard was, met andere woorden, voor De Roy dus chantabel.

Edwin’s oom Charles heeft volgens hem als president-directeur was van de Geïllustreerde Pers gezorgd dat een voor Bernhard schadelijke publicatie in het weekblad Panorama begin jaren zeventig uit de schappen werd gehouden.

Zijn oom Jan zou als griffier van ondermeer het proces tegen oorlogsmisdadiger Pieter Menten onder druk gezet zijn om informatie over dubieuze handelingen van Bernhard uit de publiciteit te houden.

“Bernhard heeft zijn positie enorm misbruikt”, aldus De Roy tegen NRC. Details komen in zijn boek aan de orde. “Maar u moet denken aan het aannemen van steekpenningen.”

Volgens Ton Biesemaat is er veel meer in het spel. Hij schreef vandaag: “waarom Prins Bernhard bang was voor Edwin de Roy van Zuydewijn kunt u lezen in mijn boek ‘Geheimen van Oranje’.”

Het draait volgens hem vooral om de vader van Edwin, mr Leo de Roy van Zuydewijn en affaires als nasleep uit de Tweede Wereldoorlog culminerend in de Teixeira de Mattos-affaire. Hij schreef erover in dit onderzoeksverslag en refereerde eraan in
deel 9 en deel 4 van de Edwin-tapes.

Wellicht dat Biesemaat eens gehoor vindt…

De Roy zegt dat ook Rutte de waarheid niet spreekt.

Manipulatie gaat gewoon door, want wie nu kijkt op Rijksoverheid.nl ziet de kwestie niet staan bij het nieuws terwijl het opening van de dagbladen was vandaag. We hebben die brief maar gekopieerd voor die zoek raakt op de site….

 • Reacties

 • Marcel Enkelaar | 04/12/13 om 18:49

  Gelukkig zijn er nog journalistieke ridders als Ton Biesemaat die zich niets aantrekken van pappen, nathouden, verdoezelen, triefelen, omzichtig laveren en meer van dat soort groteske lafhartigheid.

  De antwoorden van de liberaal Rutte op Kamervragen hadden een CDA-leidsman niet misstaan: kool en geit sparen, niet rechts, niet links, maar wel de verkeerde weg kiezen. Een dag eerder een brief naar de Kamer sturen met de bevestiging dat op initiatief van prins Bernhard, netjes gezegd, de gangen van Edwin de Roy van Zuydewijn zijn nagegaan. Een dag later heet het uit de mond van Rutte dat ZKH zijn bevoegdheden niet te buiten is gegaan. De premier heeft zich door zijn ambtenaren laten vertellen dat er van spionage, schaduwen en/of tappen (afluisteren telefoontjes) geen sprake is geweest. De ex-man van prinses Marguerita daarentegen heeft diverse details onthuld over de keren dat hij onder meer werd geschaduwd.

  En dat terwijl het allemaal nog erger is dan we aanvankelijk dachten. Het blijkt zonneklaar uit een schriftelijke verklaring in 2003 van August Willem Gerard Marie Appels, toen hoofd van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB), onderdeel van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD).

  Niet alleen Edwin vormde een doelwit, maar de DKDB had ook de ouders (senior was al in 1978 overleden!) en 4 zussen
  van Edwin op de korrel!

  Kijken hoe standvastig diverse politici zich de komende tijd opstellen en de waarheid willen ontdekken. Een man, een man, een woord, een woord (?)

 • Marcel Enkelaar | 04/12/13 om 18:51

  Per abuis vergat ik nog te melden dat het bestaan van Appels’ brisante verklaring is onthuld door weekblad De Groene Amsterdammer.

 • Marcel Enkelaar | 04/12/13 om 19:03

  De opnamen van het vraaggesprek met De Roy van Zuydewijn heeft Ton Biesemaat weliswaar (nog) niet terug, maar hij was wel zo verstandig het besprokene ook uit te schrijven.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen