Verdenking van manipulatie 

Pankaj Dhonukshe

Celbioloog moest Universiteit Utrecht en Belgisch instituut VIB verlaten na terugtrekken artikel. Was het ‘misleiding’?

Gelezen: Retraction watch en Retraction Watch vervolg, bericht Universiteit Utrecht

Wetenschappelijk tijdschrift Cell heeft een publicatie teruggetrokken van celbioloog Pankaj Dhonukshe wegens ‘fouten’. Die reden wordt nu gegegeven, maar oorsponkelijk was ‘manipulatie’ de oorzaak volgens Cell.

De Universiteit Utrecht deed al een integriteitonderzoek naar Dhonukshe en hij mocht vertrekken. Het Belgische instituut VIB haalde hem binnen maar binnen de kortste keren stond hij daar weer op de stoep.

Nu loopt er een procedure bij het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) dat altijd definitief uitspraak doet in integriteitkwesties en dan (anoniem) een ‘advies’ publiceert.

Pankaj Dhonukshe gold als een groot talent in celonderzoek, want ontving 2,3 miljoen euro aan onderzoekssubsidies, waarvan 1,5 miljoen uit Brussel. Hij gold als een groot talent: “Dhonukshe krijgt de subsidies voor zijn fundamentele onderzoek naar de celdeling in planten. De resultaten hiervan kunnen bijdragen aan het kweken van betere gewassen en aan meer inzicht in het ontstaan van kanker.”

Jammer…

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen