Na aanvankelijke vergoelijking UvA 

Straf voor Peter Rijpkema

Hoogleraar alsnog berispt wegens negeren auteurs. En verder maar snel vergeten.

Gelezen: “Advies Lowi

De kwestie is geduid in het eerste artikel van februari. Nu is er een ‘vonnis’ van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI), in de vorm van een geanonimiseerd advies.

Dat handelt evenwel over Rijpkema. Het niet vermelden van (mede)auteurs van een boek was een schending van de wetenschappelijke integriteit. “De verantwoording van de inhoud is onjuist, misleidend, en in verregaande mate onvoldoende geweest.”

In februari oordeelde het universiteitsbestuur nog dat hij ‘niet zorgvuldig’ had gehandeld, maar het betrof een ‘excuseerbare onzorgvuldigheid’.

En dat was dat, de man is nu voldoende gestraft voor een niet zo schandalig vergrijp. Dat hij evenwel probeerde te bagatelliseren, niet zo slim.

 • Reacties

 • Renee van Aller | 29/11/13 om 18:17

  Hoogleraar Rijpkema en het Koninkrijk
  Professor Peter Rijpkema is onlangs toch berispt voor zijn onzorgvuldig optreden inzake het net vermelden van medeauteurs in een leerboek. Hij is hoogleraar Algemene Rechtsleer aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam.

  Het is met Rijpkema net zo als met 200 jaar Koninkrijk vieren. Rijpkema werkte in Aruba en in Nederland. Men verwachtte gesjoemel in de West. Waarom? Daar is het soms óók, maar het ontvouwt zich in al zijn glorie pas echt in Nederland. Nederland ligt op kop in fraude, zelfverrijking, ondeugdelijk bestuur en het uiten van onwaarheden op ruime schaal. Maar zand erover toch? Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Als het in Nederland gebeurt, dan is er altijd een correct excuus bij de hand (zie de banken, verzekeraars en ziektekostenverzekeraars met slechte producten). Dus een hoogleraar die zich verzekerd van een hoge(re) plaats in de academische rangorde doet alleen wat van hem verwacht wordt. Het proefschrift van Rijpkema was over hoe hij dacht dat te doen overduidelijk.

  Opblazen Koninkrijk door Nederland
  Net zo duidelijk als Rijkema’s proefschrift is over het welbegrepen eigen belang, waren de vele voorstellen van de VVD voor een onbevangen onderscheid tussen Nederlandse burgers en die afkomstig uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. Dus een eerste klas en derde klas Koninkrijk. Toelatingseisen voor Caribische Nederlanders, inreisverboden, toegangsweigeringen en nu aparte paspoorten. Tweehonderdjaar Koninkrijk vieren is een loze belofte. We vieren een feest waar de rest van het Koninkrijk niet bij hoort, als we Bosman mogen geloven. We kunnen de West missen als kiespijn. Weg met dat deel van het Koninkrijk, liever gisteren dan vandaag. Valt ook het ondermaatse Nederlandse bestuur in de BES-eilanden niet meer op.

  Wat zou het ideaal zijn als alleen de overheid er nog was, maar de bevolking niet meer. In een keer kon Nederland de staatsschuld aflossen en hoefde zich ook geen zorgen meer te maken over polderjihadisten, dure ouderen en de nog steil stijgende werkloosheid.

  Politieke retoriek en haatzaaien
  In Nederland wordt pas rechtschapen gesjoemeld door de bestuurders en academische elites. Maar net zo als Gordon van de prins geen kwaad weet, terwijl hij een Chinese burger voor schut zette tijdens een televisie uitzending, ontkent een ieder die botte opmerkingen maakt dat hij iets verkeerds in de zin had. Dat geldt ook voor Jack Spijkerman die zich permitteerde tegenover de uit Suriname afkomstige verslaggever Humberto Tan te zeggen dat hij dom was en ook nog zwart. Weinig inzicht in de gevolgen van het eigen handelen en geen ruimte voor introspectie. Maar wat valt er te verwachten van dergelijke kortzichtige en bot optredende personen zoals Gordon, of gelijkgestemden die ten koste van de afwijkende medemens ons denken te moeten vermaken?

  Van een parlementariër verwacht men toch een betamelijker optreden. Bosman wil alleen een discussie beginnen, waarover en waarom zolang is onbegrijpelijk én een fraai verpakte leugen. Premier Rutte zou zeggen: “Tweehonderdjaar Koninkrijk vieren is niet in ons belang als het Koninkrijk groter is dan Nederland. Hij gaf aan dat onafhankelijkheid wel telefonisch geregeld kon worden bij zijn laatste reis naar de West. Een goed verstaander………….

  “Vertrouwen is goed, controle is beter”, zei de notoire Sovjet-dictator Jozef Stalin ooit. De Neder-landse regering en veiligheidsdienst controleren alles en iedereen in het Koninkrijk en daarbuiten. Immers iedereen is een potentiële fraudeur (behalve de politici zelf in theorie). In een klein Koninkrijk is dat veel eenvoudiger en goedkoper te controleren!

  Fouten maken we allemaal, het zou veel schelen als onze landsbestuurders daar ook naar zouden handelen en zouden toegeven als zij zelf fout waren. Blunders kunnen door de burgers niet worden getolereerd. Tweehonderdjaar Koninkrijk vieren moet ook wezenlijk over het gehele Koninkrijk gaan of Nederland moet duidelijk zijn over de reikwijdte van het Koninkrijk. En de VDD moet beter de schijn ophouden dat er nog in het Koninkrijk wordt geloofd. Dus meneer Bosman, gas terugnemen en u houden aan de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt.

  Louise Fresco zei het heel mooi in het NRC-Handelsblad van 20 november 2013. “Wat we nodig hebben is niet meer controle, maar een omslag naar een cultuur waarin fouten maken en het openlijk toegeven ervan normaal zijn. Het institutionaliseren van wantrouwen is de foute weg.”

  Renée van Aller

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen