Energieakkoord op drijfzand 

Windmolengekte

Kosten en opbrengsten vals voorgesteld.

Gelezen: Brief Nationaal Kritisch Platform Windenergie

“Wij constateren dat zowel de notitie van het CPB als het rapport van het EIB een veel te gunstig beeld geeft van de economische gevolgen van windenergie. Het EIB rekent op grond van getallen van het ECN met een gekapitaliseerde investering voor wind-op-zee van 3,7 miljard euro. Het blijkt echter dat dit bedrag slechts de investeringen in 2019 en 2020 omvat, zonder die voor het thans te bouwen park Gemini en zonder de aanzienlijke investeringen in de periode 2021 tot 2023.

Bovendien rekent het EIB met een kostendaling van 25% die nergens wordt onderbouwd. Dit percentage is niet realistisch, want tot dusver vindt er geen daling plaats, maar treedt iedere 5 jaar een kostenverhoging van 40% op. Zelfs bij gelijkblijvende prijzen zullen de investeringen gedurende de looptijd van het Energieakkoord vijf keer zo hoog zijn, niet 3,7 maar 19 miljard euro.”

Dit onderschrijven de volgende wetenschappers:
Dr. C. le Pair, ex lid Alg. Energie Raad en directeur FOM & STW
Dr. F. Udo, natuurkundige, ex CERN, Monnickendam
Prof. dr. P. Lukkes, em. hoogleraar Economische Geografie, Leeuwarden
Ing. C.J. v.d. Berg, ex sr. consultant DNVKEMA, Raamsdonksveer
Ir. Th. Wolters, ondernemer, onderzoeker energie en klimaat, Delft
Ir. K. de Groot, ex dir. Shell lab Rijswijk en lid Bestuur STW, Leidschendam
Drs. H.J. Labohm, econoom, reviewer IPCC, diplomaat
Dr. J.H.F. Jansen, paleoceanograaf, voorzitter NKPW, Schagen
Ir. A. v.d. Berg Prof.dr.ir. F. Sluijter, em. hoogleraar natuurkunde, ex vice president IUPAP & voorz. Plasmaphysics Division EPS
Prof.dr.ir. A.H.M. Verkooijen, em. hoogleraar Materials & Engineering

 • Reacties

 • Qvic | 05/10/13 om 23:15

  De theoretische opbrengsten van windmolens zijn gebaseerd op windkracht 7. Deze windkracht is standaard ingegeven als rekenmodel voor een 3 bladswindmolen. De windkracht op het land is gemiddeld maar 3 à 4, dus de zakt de eventuele opbrengt met ongeveer 75%. Maar als het windkracht 2 of lager is neemt de windmolen zelfs stroom op van het net, om te blijven kunnen draaien. Daar komt bij dat een huishouden op 3500KW per jaar wordt gerekend, ja dat verbruikte we voor de internet tijd. Tegenwoordig verbruikt een gemiddeld huishouden wel bijna het dubbele, maar dat wordt ook telkens verzwegen, omdat anders de eventuele opbrengsten wel erg laag overkomen. Het belangrijkste punt wordt ook telkens verzwegen, doordat het niet constant waait moet er een stand-by systeem erbij gezet worden, dit zijn gasturbines. Deze kunnen namelijk snel aan en uitgezet worden, maar stoten zoveel CO2 uit, dat de beginsel van een CO2 neutrale windmolen principe helemaal te niet doet. Dan is nog de levensduur van de windmolen, deze gaat nu 20 jaar mee. Maar na die 20 jaar zijn de kosten hiervan, maar voor de helft terug verdiend. Dus ze kunnen enkel draaien door de subsidie kraan maximaal open te zetten en te houden. Deze illusie van windmolens als alternatieve energie blijft de politieke partij Groen Links maar verkondigen. Als de politieke partij en partij genoten deze nou alleen zelf gaan betalen, zonder subsidie is het heel gauw afgelopen met hun onzinnige verkwisting.

 • vanhetgoor | 12/11/13 om 12:23

  Het is erg jammer dat de verkeerde mensen met de windenergie aan de haal zijn gegaan. Het zou beter zijn geweest als verstandige mensen zich zouden hebben gericht op windturbines en als er op een economisch verantwoorde manier gebruik van zou worden gemaakt.

  Op dit moment is de hele windenergie aan het verzieken. En we moeten er toch een keer aan. Er is geen ontkomen aan. Het moet! De fossiele brandstoffen zijn de aanstichters van zeer grote maatschappelijke problemen, en het zou beter zijn geweest als er nooit olie uit Saudi Arabië zou zijn geïmporteerd, het is dan ook geen wonder dat Amerika met man en macht probeert om de energiebehoefte binnenlands op te lossen.

  Er is geen ontkomen aan. De wereld MOET aan de windenergie! Elke windturbine helpt de mensheid vooruit, elke windturbine zorgt dat er minder geld stroomt naar haat en onrecht. Daarom is voor mij elke leugen toegestaan om meer windturbines in Nederland te krijgen, er is nog ruimte voor veel meer. De verkoop van aardolie heeft er toe bijgedragen dat er veel geld is gestopt in terreur en in haat. Dat kan de mensheid niet verdragen!

 • B.Cohen | 16/11/13 om 01:34

  Windenergie is een Hoax, het kost meer als dat het oplevert.

 • Eddy | 28/11/13 om 22:05

  windmolens co2 neutraal? niet echt, de door de regering en milieu-organisaties opgedrongen windmolens die volgens hun onze groene energie produceren zijn alles behalve milieuvriendelijk en toch zeker niet co2 neutraal, buiten het feit dat het ding ook geproduceerd , vervoerd en opgebouwd moet worden zijn er ook magneten nodig voor het ding, en daar komt ie, de grondstoffen voor die magneten wordt in China gewonnen en verwerkt op een allerminst milieuvriendelijke manier! sterker nog er is sprake van een zeer ernstige vervuiling daar!!!! en dat allemaal omdat wij (de regering) zich een doel gesteld heeft over vermindering van de co2 uitstoot. een prima idee alleen wat is het punt dat wij hier allemaal een feel good gevoel krijgen in onze electrische auto’s die gevoed worden door “groene” stroom geleverd door de “co2” neutale windmolen als je dan het volgende verhaal leest ga je er toch echt anders over denken!
  http://www.google.nl/url?sa=t&source=web&cd=10&ved=0CE4QFjAJ&url=http%3A%2F%2Ffibronot.nl%2Fnieuwsartikel277-356%2F&ei=payXUvjIMoOO0AW68YGoCQ&usg=AFQjCNFX_S16rA57YqDkLp2-JdL0hF8CCQ&sig2=qMh-PtkF13Q-n9ncVBKFsg

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen