Voorspelwetenschap doet het lekker in de pers 

‘Meesten worden straks 100 jaar’

Rapport NIDI deugt niet zo.

Gelezen: Nrc.next

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) kwam met het persbericht Levensduur zal aanzienlijk toenemen, waaruit media gratig het volgende haalden:

“Van de meisjes die pas zijn geboren, wordt naar verwachting de helft honderd jaar of ouder en van de jongens een op de drie… Deze prognose gaat ervan uit dat de verhoging van de overlevingskansen na negentigjarige leeftijd geleidelijk kleiner wordt.

Het NIDI heeft nog een ander scenario doorgerekend, waarin wordt verondersteld dat ook op de hoogste leeftijden de verhoging van de overlevingskansen zich onverminderd voortzet. Volgens dit scenario zou twee derde van de pasgeboren meisjes en de helft van de jongens een leeftijd van honderd jaar halen. De gemiddeld te verwachten levensduur van pasgeboren meisjes zou dan op 104 jaar uitkomen en van jongens op 99 jaar.”

Niet een journalist, maar Kartika Liotard, als Europarlementariër voor de SP gekozen maar nu zelfstandig, prikte het ballonnetje leeg: “Allemaal 100-jarigen deugt niet.”

“Het rapport is slechts een doorzichtige en vooral slecht onderbouwde poging om de deur open te zetten voor verdere verhogingen van de pensioenleeftijd.

Allereerst geeft het gemak waarmee het NIDI de levensverwachting tot twintig jaar hoger inschat dan het CBS te denken. Het heeft een liniaal gelegd tussen sterftecijfers uit het verleden en daarlangs een rechte streep doorgetrokken naar de toekomst.
Daarbij is geen rekening gehouden met veranderende omgevingsfactoren, de sterke toename van mensen met overgewicht en met het explosief stijgende aantal gevallen van kanker, diabetes, alzheimer en andere aan de moderne samenleving gerelateerde ziektes.

In het tweede deel van het onderzoek komt het ware motief van het NIDI aan het licht. Meermaals adviseert het instituut om de pensioenleeftijd voor jongeren van nu te verhogen tot 75 jaar. Dit advies is vreemd. De vraag hierbij is namelijk niet hoe oud we kunnen worden, maar hoe lang we gezond genoeg zijn om te werken. Deze vraag blijft vrijwel onbeantwoord…

Ook sociaal-economische verschillen blijven buiten beschouwing. Volgens het NIDI haalt 89 procent van alle baby’s de leeftijd van 75 jaar. Dat mensen met een lager inkomen gemiddeld vijf jaar korter leven is niet meegewogen. Laat staan de gevolgen voor deze groep als de pensioenleeftijd daadwerkelijk tot 75 jaar wordt verhoogd.

En wat doet tien jaar langer werken eigenlijk met de gezondheid en levensverwachting van mensen? Het NIDI zwijgt erover in alle talen.

Het advies van het NIDI om de pensioenleeftijd te verhogen tot 75 jaar is daarmee flinterdun onderbouwd.

Los daarvan is het gevaarlijk dat een objectief geacht demografisch instituut politieke beleidsadviezen geeft. De wetenschap wordt daarmee misbruikt als politiek instrument. Dat in dit geval dient om jongeren van nu te laten werken tot ze erbij neervallen.”

  • Reacties

  • MAX L. | 05/10/13 om 03:29

    Interessant is bijgaande opmerking in de rechter kantlijn van het betreffende persbericht (lees de kleine lettertjes).

    “Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Het NIDI neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie”.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen