Na pensionering bij Bing nog gestraft 

Jaap ten Wolde

Berispt door Accountantskamer vanwege halfwassen onderzoek naar vermeende seksuele intimidatie in Wassenaar.

Gelezen: Uitspraak Accountantskamer, Verklaring Bing, NRC

De Accountantskamer heeft forensisch accountant Jaap ten Wolde tuchtrechtelijk veroordeeld met een berisping wegens ondeskundig en onzorgvuldig handelen bij zijn onderzoek naar vermeende seksuele intimidatie van een raadslid door een Wassenaarse wethouder.

De affaire draait om een ‘nazit’ in de nacht van 13 op 14 februari 2012 op het Wassenaarse raadhuis waar tijdens een vermeend drankgelag toenmalig VVD-wethouder Henk de Greef Mary-Jo van de Velde van Wat Wassenaar Wil seksueel hebben bejegend.

Ten Wolde deed bij het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) onderzoek naar de kwestie en kwam tot de conclusie dat het „onwaarschijnlijk is dat de vermeende seksuele intimidatie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden”. Van de Velde diende een klacht in tegen Ten Wolde.

Bing: “In de kern is de Accountantskamer van mening dat geen conclusies hadden mogen worden getrokken, omdat een aantal getuigen, in dit geval de klagers, niet aan het onderzoek wilde meewerken. Dat is opmerkelijk omdat de beschuldigingen van seksuele intimidatie aan het adres van een wethouder afkomstig waren van raadsleden (de klagers), die vervolgens door niet mee te werken aan het onderzoek, zouden kunnen verhinderen dat er conclusies worden getrokken.”

NRC schreef vandaag dat Jaap ten Wolde eerder is bestraft vanwege slecht onderzoek naar aanleiding van beschuldigingen van vals declareren door Bram Peper, oud-burgemeester van Rotterdam die moest opstappen als minister van Binnenlandse Zaken. Ten Wolde ging ook toen al te kort door de bocht, werd berispt en zijn toenmalige werkgever KPMG moest Peper 375.000 euro schadevergoeding betalen.

Toch werd Ten Wolde door de NBA
aangesteld als vertrouwenspersoon. Hij wist in elk geval wat vertrouwen was, en dt je dat doorgaans maar één keer kunt beschamen. Op Jaaptenwolde.nl staat:

“Een onderzoeksrapport van een forensisch accountant is in veel gevallen van grote invloed op reputaties en carrières van betrokken personen. Een forensisch accountant opereert daardoor bijna altijd in een spanningsveld. In dat veld menen sommige betrokkenen er belang bij te hebben achteraf het onderzoeksproces te bekritiseren of de betrouwbaarheid van de onderzoeker te ondermijnen door verspreiding van onjuiste informatie. Over mij is volstrekt onjuiste informatie op het internet te vinden.”

Zoals vaste lezers weten: veelal gaat een kandidaat voor Leugens.nl in de dubbele fout: ook jokken over het jokken…

  • Reacties

  • Lianne | 12/09/13 om 10:14

    Heb deze zaak op de voet gevolgd, maar lees pas nu dit artikel. Ook dhr van Werkhoven, voorzitter van de accountantskamer, roept op tot ‘hard en fast rules’ voor forensische accountancy, zie link: http://www.accountant.nl/Accountant/Nieuws/Tuchtrechter+wil+hard+and+fast+rules.aspx, citaat van dhr van Werkhoven: “Daarbij krijg ik het gevoel dat het belang van de broodheer zwaarder weegt dan dat van de onderzochte persoon en dat de forensisch accountant niet zelden conclusies trekt die de cliënt welgevallig zijn.” De kosten voor deze integriteitsonderzoeken en kosten ivm rechtsgang zijn voor rekening van de belastingbetaler, zie bv link: http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3473401/2013/07/10/Aan-seksrel-Wassenaar-kleeft-nog-een-flink-prijskaartje.dhtml. Dit moet anders en kan beter, deze wijze van integriteitsonderzoeken bedrijven heeft naar mijn mening niets meer te maken met het leveren van een bijdrage aan de integriteit van de (lokale) overheid.

  • Hugo | 20/01/16 om 17:54

    Gisteren weer 2 tuchtzaken in hoger beroep tegen Ten Wolde, de Janssen Steur van de accountancy. Dit keer wordt hij volgens mij voor het leven doorgehaald voor zijn gehele oeuvre en dat is maar goed ook want hij blijkt een heel dikke commerciele duim te hebben van waaruit zijn rapporten gezogen worden. Is er geen kruimel bewijs, geen probleem voor Jaap want alle mensen zijn altijd schuldig. Elk normaal mens denkt dan er is geen bewijs punt. Jaap zet altijd een komma achter zijn zinnen. Dat er geen enkel bewijs is gevonden betekent nog niet dat iemand niet fout gehandeld heeft. Tja dat verlies je altijd op deze manier van Jaap. Ik ben niet zo zeer verbolgen over Japie van Munchhausen, maar wel op alle wegkijkende experts, bestuurders, politici en kritiekloze jaknikkers die hem 12 jaar lang zijn gang lieten gaan en hun hand boven zijn hoofd hielden als hij tal van onschuldige personen op transport zette. Waar was de rechtsbescherming van onze rechtsstaat?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen