Uiting waarheid afkopen 

Eneco

Wilde positieve uitingen kustgemeenten over windmolens kopen.

Gelezen: NRC Handelsblad 31 mei 2013

Gemeentebesturen van Zandvoort, Bloemendaal en Noordwijk krijgen een fonds van 750.000 van Eneco onder voorwaarde dat ze zich 20 jaar lang nooit meer negatief zullen uiten over windenergieparken voor hun kust.

Het muilkorven van de gemeenten is vastgelegd in een convenant dat ze op 5 juni tekenen met Q10 Offshore Wind BV, het bedrijf van Eneco dat voor de kust park Luchterduinen met 43 windmolens bouwt.

Het convenant voorziet in het oprichten van het Eneco Fonds Luchterduinen voor duurzame initiatieven en toerisme met periodieke uitkeringen voor voorstellen van burgers en bedrijven gedurende een periode van 20 jaar.

In ruil werd ondermeer geëist dat de colleges, de individuele burgemeester en wethouders ambtenaren zich gedurende deze 20 jaar “van negatieve publieke uitspraken over de projecten Windparken Eneco Luchterduinen/Q10 en Q4West” onthouden.

De woordvoerder van Eneco zag het convenant met de gemeenten niet als een gekochte positieve houding: “Wij snappen goed dat er in deze gemeenten wat wrevel bestaat over het uitzicht aan de kust, dus hebben we een overeenkomst gesloten om als goede buren met elkaar om te gaan.

Het zou wel een beetje gek zijn als wij ons met zo’n fonds van onze goede kant laten zien en de gemeenten tegelijkertijd kritisch zijn over de windmolenparken. We gaan nu als goede buren samen aan de slag.”

Maar na publicatie in NRC trok Eneco de passage terug uit het contract met de gemeenten. In het persbericht: “Nu we op een constructieve wijze samenwerken past het ons inziens niet dat bestuurders of ambtenaren zich vanuit hun functie negatief uiten over het windpark. Wij hebben dit verwoord in het convenant.

Uit de discussies in de gemeenteraden en recente publiciteit realiseren we ons dat dit de schijn van afkoop oproept. We hebben dan ook vandaag aan de wethouders voorgesteld om deze passage te schrappen.”

Het was geen ‘schijn’, maar een zwart-op-wit passage

  • Reacties

  • Vincent | 04/06/13 om 18:44

    Ach wat is het waar een dergelijke overeenkomst. De burgers en andere belanghebbenden kunnen nog steeds bezwaar maken tegen eventuele windparken.

    Het is wel vreemd dat gemeenten dit soort dingen tekenen. Dat lijkt een soort van ambtelijke corruptie. Je moet je handen vrij houden bij elke beslissing die je in de toekomst doet omdat je niet weet hoe de precieze vormgeving van een plan er uit zal zien.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen