Wat je niet ziet, hoeft er niet te zijn 

Zorgfraude en -woeker ijsberg

Het is cultuur, maar aangiftes zijn er nauwelijks en Justitie pakt dokters die met een vork schrijven (dus) niet aan. En dan nog de lucratieve handel in medische spullen, legaal.


Gelezen/gezien: Zorgkiezer.nl, Intermediair, RTL, RTL

Zorgkiezer.nl: “De omvang van de opgespoorde onterechte declaraties (waarbij geen opzet is aangetoond) steeg wel tot 177 miljoen euro in 2009, maar is de afgelopen jaren weer gedaald tot 167 miljoen in 2011. Dat is 10 miljoen euro lager. Ook de besparing op basis van afgewezen declaraties fluctueert de afgelopen jaren sterk. Deze was in 2009 nog 350 miljoen, steeg tot 1,1 miljard in 2010, maar daalde in 2011 weer met 300 miljoen tot 800 miljoen euro.
Om de zorgfraude aan te pakken is de opsporingscapaciteit de afgelopen jaren fors verhoogd. Bij de zorgverzekeraars steeg het aantal mensen dat zich hier meebezig houdt van 59 fte in 1010 naar 79 fte in 2011. Deze toename heeft naar nu blijkt echter nog niet geresulteerd in de opsporing van meer fraude.”
Een reactie hierop: “Het is nu voor de specialist gemakkelijker om een op één enkel onderdeel andere behandeling te declareren welke behandeling voor de specialist een grotere vergoeding oplevert.

Voor zorgverzekeraars is het, wanneer degene die controleert geen specialist is, bijna onmogelijk hard te maken dat er onjuist is gedeclareerd en dat fraude in het spel is. Een dergelijke declaratiewijze lijkt dan ook meer op een z.g. verschrijving.”

Wim van der Meeren, de baas van CZ, tegen Intermediair over fraude en woekerwinsten:

‘We hebben de Volkskrant informatie aangeleverd over de verslavingszorg, waaruit bleek dat private verslavingsklinieken twee keer zoveel declareerden als andere instellingen.

We doen nu onderzoek naar de declaraties van dyslexiebureaus die meer behandelen dan is voorgeschreven…Schimmige aanbieders weten de mazen.

Dertig tot veertig procent van de declaraties gaat terug naar de aanbieder. Niet per se vanwege sjoemelen. We investeren heel veel in patroonherkenning, wat te hoge declaraties aan het licht brengt…

Een medewerker van CZ promoveerde op ‘upcoding in ziekenhuizen’, [Het verhogen van rekeningen door codes in te vullen van duurdere behandelingen red.], dus weten we als geen ander hoe vaak het gebeurt…

‘Het etiket ‘medisch’ rechtvaardigt te snel een bonuswinst. Kosten van gehoorapparaten daalden de helft toen wij scherper gingen inkopen.

Orthopedisch schoeisel, een potentiële besparing van 10 miljoen. Diabetesteststrips, veel te duur. We lieten een stomazak maken in China, zelfde kwaliteit, factoren goedkoper. Er wordt gewoon soms te veel verdiend in die tussenhandel.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen