Bezuinigingen? Een fabeltje!

Minder overheidsuitgaven? Minder ambtenaren? Staatsschuld verkleinen? Sprookjes, om het even welke partijen de regering vormen.

Gelezen: Financieel Jaarverslag 2012 Staat der Nederlanden

Het Rijk gaf in 2012 veel meer uit dan in 2008, ondanks jaren van flinke bezuinigingen.

Netto Rijksuitgave: 155 miljard. Begroot was 152 miljard.

Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem verklaart: “In de Nederlandse beleidsdiscussie worden bezuinigingen afgezet ten opzichte van een
middellangetermijnprojectie die is gebaseerd op groei van de economie en overheidsuitgaven.

Zo kunnen forse tekortreducerende maatregelen de groei van de overheidsuitgaven wel inperken, terwijl over de jaren heen nog altijd sprake is van stabiliteit waarbij de overheidsuitgaven op peil blijven.”

Financieringstekort over 2012: 4,2 procent, veel meer dan de heilige 3 procent van de Europese Unie.

De staatsschuld volgende de Staatsschuldmeter: 425 miljard euro, op naar de 26.000 euro per inwoner. Rentelasten over 2012: 17 miljard, 2 miljard meer dan begroot.

De economie wordt op de been gehouden door overheidsuitgaven. Bestedingen moeten op peil blijven. Reden genoeg om geen ambtenaren te ontslaan.

Als iemand het onderzoek wil sponsoren gaan we er met de stofkam doorheen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen