De ultieme ‘damned lies and statistics’ 

Dikke duim Afrikaanse statistiek

Mondiale – en hulporganisaties maken er gaarne gebruik van.


Morten Jerven schreef “Poor Numbers, How We Are Misled by African Development Statistics and What to Do about It”.

De titel zegt bijna genoeg: cijfers over Afrika. Jerven demonstreert dat de Afrikaanse regeringen economische statistieken produceren die volstrekt onbetrouwbaar zijn.

Jerven stelt dit vast op grond van onderzoek bij de bronnen zelf. Niet zelden belandde hij tijdens zijn reis over het continent in armetierige kantoortjes die totaal geen zicht hadden op de realiteit.

Zo lopen schattingen over het buro product per hoofd van de bevolking danig uiteen, naar gelang de organistie die erover bericht:

* Penn Tables
* World Bank Data Catalog
* Madison Project

Bijvoorbeeld voor Mozambique loopt het cijfer uiteen van 190 tot bijna 1.400 dollar. De omvang van de bevolking is vaak al onbekend.

In een aantal gevallen is het domweg onvermogen om te tellen en op te tellen, in de meeste gevallen worden statistieken gebruikt om doelen te ondersteunen. Vaak is dat het verkrijgen van hulpgeld.

Ook hulporganisaties zelf moeten hun verdeling van middelen onderbouwen met cijfers en moeten uitgaan van statistiek.

Nationale statistieken over economische productie wijken af met maar liefst 50 procent, waarschijnlijk in de richting van de onderschatting van de economische activiteit.

Correcties bevestigen het beeld. Bijvoorbeeld in Ghana leidden gecorrigeerde methoden voor berekening van het BBP in 2010 tot een stijging van dat inkomen met 70 procent.

Hier staat een aantal recensies van Poor Numbers.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen