Glasharde beschuldiging 

Unicef strijkstok?

John Verhoeven vindt van wel, Unicef spreekt het tegen.


Gelezen: Ingezonden brieven Volkskrant

“Geef gul bij hulpacties, maar niet aan Unicef”, stond er zaterdag boven de ingezonden brief van
John Verhoeven, voormalig hoofdredacteur van Onze Wereld, naar aanleiding van de hulpactie voor Syrië. Hij schreef ondermeer:

“Unicef Nederland krijgt altijd ruim 15 procent van de pot. Die anderhalve ton gaat niet rechtstreeks naar de Syrische vluchtelingenkampen. Unicef Nederland draagt dat bedrag vrijwel in zijn geheel af aan het Amerikaanse hoofdkantoor.

Daarna wordt het mistig. Want Unicef is veruit de minst transparante hulporganisatie die er bestaat.”

Verhoeven beroept zich op de index
van Publish what you Fund waarin Unicef verreweg het slechtste van alle mondiale instellingen op het gebied van transparantie.

“Unicef Nederland haalt jaarlijks rond de 70 miljoen euro op. Dat geld komt van donaties, maar ook uit de noodhulpacties als die van giro 555. Daar komt jaarlijks nog eens 13,5 miljoen euro bij van de PostcodeLoterij. Gemiddeld genomen stuurt Unicef Nederland 75 procent van alle inkomsten linea recta door naar het Amerikaanse hoofdkantoor. In 2011 was dat ruim 55 miljoen euro….

Of de anderhalve ton die Unicef nu uit de SHO-pot mag halen, wel in Syrië terechtkomt, en hoe dat geld wordt besteed: we weten het niet. Maar ik vrees dat we ons hierover geen grote illusies hoeven te maken.”

En ook: Binnen de SHO is het dringen geblazen om de donaties. Slechts een paar van de organisaties zijn gespecialiseerd in noodhulp, zoals het Rode Kruis, Stichting Vluchteling en Mensen in Nood, de noodhulptak van Cordaid. Maar niemand wil ruzie in de tent. Misschien zou het niet gek zijn om noodhulpacties te beperken tot de specialisten.

Martin de Beer, woordvoerder van Unicef Nederland, reageerde vandaag:

“In zijn artikel suggereert Verhoeven dat het geld dat Unicef Nederland ontvangt uit de huidige nationale actie van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO) niet bij de slachtoffers van de burgeroorlog in Syrië terechtkomt. Het geld zou naar ons hoofdkantoor in New York gaan en daar in de mist verdwijnen.

Klinkklare nonsens. Laat er geen misverstanden over bestaan: Unicef Nederland maakt het geld geoormerkt over aan Unicef in de regio, waar op dit moment hulp wordt verleend aan miljoenen Syrische vrouwen en kinderen in nood.

Het Nederlandse geld wordt besteed binnen een groot noodhulpprogramma van ruim 195 miljoen dollar. Het richt zich op voeding, drinkwater, vaccinaties en de bescherming van kinderen, zowel in Syrië als in de omringende landen.

Over zes maanden wordt aan Unicef Nederland teruggekoppeld waaraan het geld is besteed. Zowel financieel als inhoudelijk leggen de collega’s verantwoording af. We stellen daarna, ook voor de SHO, een rapportage op. Niemand hoeft zich dus zorgen te maken: het aandeel van Unicef Nederland uit de hulpactie voor Syrië wordt besteed aan het doel waarvoor het is bestemd én we leggen daarover volledig en zorgvuldig verantwoording af.

Ook zijn stelling dat Unicef niet gespecialiseerd zou zijn in noodhulp, is wonderlijk. Sinds de oprichting in 1946 hebben we altijd hulp geboden bij rampen; zowel bij natuurrampen als in conflicten. Noodhulp ligt aan de basis van ons bestaan, de afkorting Unicef staat zelfs voor United Nations International Childrens Emergency Fund.

Alleen dit jaar al biedt Unicef hulp aan kinderen die worden getroffen door conflicten, natuurrampen of andere complexe noodsituaties in totaal 45 landen en regio’s.”

 • Reacties

 • Mies de lange | 10/04/13 om 13:14

  Het is misschien lelijk zeggen , maar ik geloof er al jaren niet meer in al die hulp acties.

  Ik adviseer mensen dan ook om het geld reechtreeks te doneren, of ga op vakantie naar dat land en koop terplaatse hulp goederen.

  Het is helaas waar, we leven in een omgekeerde criminele wereld waar het recht krom is.

 • P.J. Boer | 14/04/13 om 18:37

  Mevrouw De Lange zou zich eens meer in feiten moet verdiepen net als de heer Verhoeven.
  De hulp die unicef bied is altijd met de lokale bevolking en die ook opleiden zodat het niet een eenmalige actie wordt maar een die zich zelf opheft. Dat is pas hulp bieden.
  Ik voel mij als vrijwilliger voor unicef altijd erg gekrenkt door dit soort opmerkingen. Het is vooral het eigen ego wat men vertegenwoordigt.
  Mevrouw De Lange u kunt deze problemen niet oplossen met uw opmerkingen. Het geld van uw vakantie komt nu juist bij de verkeerde mensen terecht.

 • john verhoeven | 17/04/13 om 20:08

  Unicef maakt er een welles-nietes kwestie van. Maar dat is het niet: het gaat om de feiten.
  Feit is dat Unicef het minst transparant is van alle internationale hulporganisaties. Het is feitelijk een ‘zwart gat’ voor al het geld dat erin verdwijnt. Dit is zorgvuldig onderzocht door Publish What You Fund, iets wat niet door Unicef wordt tegengesproken. Dit is zorgelijk, temeer omdat Unicef via een automatische verdeelsleutel veel geld krijgt uit de pot van de Samenwerkende Hulporganisaties (SHO), zoals bij de recente actie voor Syrië. D teller staat op ruim twe emiljoen, dus drie ton voor Unicef. Dat geld komt volgens Unicef op de grote hoop van wel tweehonderd miljoen euro die ze zeggen te gaan besteden aan de vluchtelingen. Dit is niet te controleren – dus verdacht. Omdat Unicef niet transparant kan – of wil – zijn over dergelijke uitgaven, staat het onderaan de lijst van “Publish What You Fund”. Unicef heeft dus veel lef om mijn opmerkingen hierover ‘onzinnig’ te noemen, want ik kan mijn verhaal bewijzen, Unicef niet. Misschien leven deze vragen niet bij de andere partijen in de SHO. Of misschien zijn die vragen er wel, maar ontbreken de instrumenten om Unicef tot echte openheid te dwingen.
  Nu er veel kritiek is op de effectiviteit van hulp, is transparantie bij de bestedingen een eerste vereiste. Zonder transparantie is goede hulp onmogelijk. Het geld vloeit in vreemde zakken, je bent kwetsbaar voor corruptie, vriendjespolitiek, dikke strijkstokken en illegale praktijken.
  Dit wringt des te meer omdat Unicef geen zelfstandige (nood)hulporganisatie is, maar een ambtelijke bureaucratie van de Verenigde Naties. Geldgebrek is hier nooit een probleem geweest. De jaarlijks budgetten van Unicef zijn enorm, zeker vergeleken met die van ‘echte’ noodhulporganisaties als Artsen zonder Grenzen, ‘Mensen in Nood’ en Stichting Vluchteling. Dat maakt de hele zaak des te zorgelijker.

 • hendrik | 06/09/15 om 09:34

  Mensen die zichzelf verrijken met geld dat bedoeld was om de medemens in nood te helpen komen zichzelf op een dag wel tegen….bij de eindafrekening.

  Een van God s 10 geboden luidt GIJ ZULT NIET STELEN!!

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen