Cijfers spreken 50Plus agitprop tegen 

Henk Krol

Overdrijft armoede van ouderen

Gelezen: Mejudice

Inderzoekers Kène Henkens en Harry van Dalen van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) maken korte metten met de ‘fact free politics’ van 50Plus-voorman Henk Krol.

Uit alle cijfers blijkt dat het juist goed gaat met de ouderen. Van de 65-plussers wordt 2,6 procent als ‘arm’beschouwd door het CBS, tegenover 6,5 procent van de gehele bevolking.

Ook ouderen zelf zien dat zo. In 1991 zei 40 procent van ouderen goed te kunnen rondkomen, in 2011 was dat 63 procent. Ze hebben Dat komt niet door hun vermogen in huizen die ze volgens Krol ‘aan de straatstenen niet kwijtraken’ maar door meer besteedbar inkomen als gevolg van snel stijgende pensioenen.

“Interessant is hoe hij de geloofwaardigheid van statistieken ontkracht om zijn gelijk te bewijzen. Hij ontweek op kritische vragen waarin wordt gesteld dat onder 65-plussers het aandeel lage inkomens het laagst is van alle leeftijdscohorten me de opmerking “Kille rekenmethoden”. En dat het inkomen van 65-plussers gemiddeld hoog is, wordt door hem afgedaan met: “Dat is maar een gemiddelde. Het zal maar net je vader of moeder wezen die daar buiten valt.”

In een interview met het Reformatorisch Dagblad (2 februari 2013) antwoordde hij op de vraag “Is het dan zó slecht gesteld met de Nederlandse oudere? Volgens het CBS is het armoederisico onder hen het allerlaagst.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen