Bewijs te zwak 

Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg vrijuit

Familie Poot baalt en komt met volgende beschuldiging.

Vonnis Kalbfleisch en vonnis Westenberg, Schipholwanbeleid.nl

In navolging van het laatste artikel over Westenberg en Kalbfleisch:

Oud-rechters Pieter Kalbfleisch en Hans Westenberg zijn door de rechtbank in Utrecht vrijgesproken van meineed. Er is onvoldoende bewezen dat ze logen over hun vriendschap en over onderlinge contacten over de Chipshol-zaak, onder ede tijdens een voorlopig getuigenverhoor in 2010.

Het OM eiste een voorwaardelijke celstraf van vier maanden tegen Westenberg en twee maanden tegen Kalbfleisch met een proeftijd van twee jaar, plus een werkstraf van 240 uur.

De rechtbank vindt de getuigenverklaringen te oud en te weinig betrouwbaar bewijs vormen voor een veroordeling, zoals van de ex-vrouw en een dame met wie Kalbfleisch scharrelde, een oud-griffier van de rechtbank ’s-Gravenhage.

De verklaring van zijn ex-vrouw achtte de rechtbank geloofwaardig. Zij heeft bij de rijksrecherche verklaard dat de twee regelmatig privé bij elkaar over vloer kwamen. De verdachten hebben dat onder ede ontkend. Er zijn diverse andere getuigen gehoord en uit alle verklaringen blijkt dat verdachten in de periode dat zij samenwerkten als goede collega’s vriendschappelijk met elkaar omgingen.

Echter, er is niet is komen vast te staan dat de contacten verder gingen dan dat. Bij gebrek aan ondersteunend bewijs sprak de rechtbank de twee daarom voor dit feit op de tenlastelegging vrij.

De ex-griffier heeft verklaard dat de twee met elkaar gesproken zouden hebben over de Chipshol-procedure die één van de twee rechters in de jaren negentig behandelde. De rechtbank vindt deze verklaring onbetrouwbaar. “De tijdlijn van gebeurtenissen die de getuige zich herinnert, komt op cruciale onderdelen niet overeen met vaststaande feiten in het dossier. In haar verklaringen ontbreken daarnaast de nodige, relevante details, ondanks het feit dat zij door de politie, de rechter-commissaris en ook op de recente zitting intensief is ondervraagd.”

Westenberg werd daarnaast verweten dat hij onder ede in strijd met de waarheid zou hebben verklaard dat hij in december 1994 niet heeft gebeld met een advocaat in de Chipshol-zaak. De rechtbank concludeert dat er aanwijzingen zijn dat hij wel heeft gebeld met de advocaat.

De rechtbank twijfelt echter sterk aan de verklaring van de advocaat. De secretaresse heeft pas negen jaar na dat vermeende gesprek een verklaring afgelegd. Daarnaast zijn er ook een aantal ontlastende verklaringen afgelegd.

Aangevulde beschuldiging

De familie Poot beschuldige Westenberg ook te zijn omgekocht, en kwam daar afgelopen week op terug: “ Westenberg blijkt in de periode 2005-2010, anders dan ik eerder vermeldde, niet voor €202.000 maar voor veel meer t.w. € 410.000 te hebben bijgeklust via zijn Antacc BV, waarvan zijn vrouw directeur is.”

En ook: “Advocatenkantoor Houthoff Buruma NV betaalde € 64.855 voor cursussen die Westenberg gaf aan haar advocaten o.a. in pleiten. De honorering voor dezelfde activiteiten varieert op onverklaarbare wijze, is extreem hoog en loopt op tot zelfs € 5.950 per dag (zie factuur met de curieuze opmerking ‘direct betalen!’).

Dat een rechter zich laat inhuren en betalen door een advocatenkantoor is al onaanvaardbaar en een teken van corruptie, dat hij zich laat óverbetalen roept helemaal vragen op.

Op de vraag van de Rijksrecherche hoe Westenberg bij advocatenkantoor Houthoff Buruma terecht is gekomen, antwoordt deze: “Ik wist dat u mij deze vraag zou gaan stellen en ik heb mij suf gepiekerd hoe dat het geval is geweest. En ik weet het waarachtig niet.”

Hoe is het mogelijk? Westenberg die zich wel kon herinneren dat Kalbfleisch al die jaren slechts één keer bij hem over de vloer is geweest, kan zich niet herinneren hoe deze lucratieve opdracht bij hem terecht is gekomen.

Het antwoord dat Westenberg zich niet kan c.q. wil herinneren ligt voor de hand. Bij het verhoor van Kalbfleisch op 24 oktober jl. bleek namelijk dat Houthoff Buruma al jaren advocaat is van Vomar, waarvan Kalbfleisch zoals bekend commissaris was.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen