Exportcijfers 

Van groei en krimp

Ton Nijhuis wijst op de cijfers

“’Export naar landen buiten eurozone groeit het hardst’ en ‘Eurolanden kopen minder Nederlandse waar’ kopt de Volkskrant naar aanleiding van een CBS rapport. Hoezo? In 2012 groeide de export naar de eurolanden van 120,3 naar 123,2 miljard euro. Dat lijkt me geen krimp.

Ook de constatering dat de Nederlandse export naar eurolanden ‘van 2004 tot 2012 bijna elk jaar minder is gegroeid dan landen buiten de eurozone’ klopt niet. Voor de eurolanden bedroeg de groei over deze periode 46,9 miljard en voor de niet eurolanden 45,4 miljard.

Alleen al de groei van de export naar Duitsland tussen 2004 en 2012 was groter dan de groei van de export naar China, India, Brazilië, Rusland, Zuid Korea, Singapore, Turkije, Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk in dezelfde periode bij elkaar! In absolute getallen tenminste. De neiging om de groei in percentages uit te drukken, geeft een vertekend beeld.

Bij kleine getallen is het percentage al snel hoog. Van één naar twee is 100 procent. Van honderd naar honderdtien slechts 10 procent, maar het is wel tien keer zo veel.

De nog steeds geringe omvang van de export naar de BRIC-landen leidt vanzelfsprekend tot hoge percentages, maar het zou fout zijn te denken dat alleen daar onze toekomst ligt.

We drijven handel in euro’s of dollars en niet in percentages.

Hetzelfde geldt overigens voor economische groei. Dat China uitgedrukt in procenten zo hard groeit, komt vooral ook doordat de economie in verhouding tot de omvang van het land nog relatief klein was. Deze zal dus in de toekomst vanzelf afvlakken, anders zou namelijk de economie groeien volgens een exponenti-ele curve en dat is niet houdbaar.

Kortom laten we eens stoppen om groei uit te drukken in percentages, of deze in ieder geval te complementeren met absolute getallen. Daardoor komen de cijfers ineens in een ander licht te staan.”

Ton Nijhuis is directeur Duitsland Instituut Amsterdam
(UvA)

  • Reacties

  • Wiebke | 15/11/12 om 10:45

    Voor de volledigheid: Dit is een ingezonden brief uit de Volkskrant.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen