En Eric Staal krijgt zelfs een beloning 

Nurten Albayrak geofferd, Gerrit Zalm beschermd

Twee keer onderzoek onder leiding van ‘zwaargewicht’ Michiel Scheltema, gelijksoortige feiten, heel andere gevolgen.

Afgelopen weekend stond in het Volkskrant Magazine een interview met Nurten Albayrak. Op 18 september 2011 werd zij plotseling een bekende Nederlander door een uitzending van het NOS Journaal waarin zij, als directeur van het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), door anonieme medewerkers een despoot, een zonnekoningin en een manipulator werd genoemd.

In het Journaal zagen we haar auto die te duur zou zijn en we zagen voortdurend mensen uit het COA-kantoor komen lopen, waarvan het hoofd niet te zien was. Dat de klachten toen anoniem waren, was te rechtvaardigen: we weten wat er gebeurt in Nederland met klokkenluiders. Maar een half jaar later, toen Albayrak allang buiten gevecht was gesteld, kwam de commissie-Scheltema met een vernietigend rapport waarin opnieuw alleen maar anonieme getuigen werden opgevoerd. Tegen anonieme klachten kun je jezelf niet verdedigen.

Toch valt vrijwel heel Nederland, tot op de dag van vandaag over haar heen, zelfs nu ze al in de goot ligt. Ze krijgt geen ontslagvergoeding en PvdA-Kamerlid Martijn van Dam vindt zelfs dat ze voor de rechter moet worden gesleept. Eric Staal – ook nog even genoemd in het interview – onder wiens bewind voor miljarden werd gesjoemeld bij woningcorporatie Vestia, mocht daarentegen vertrekken met 3,5 miljoen toe. Bij hem geen sprake van een rechter; laat staan een onderzoek door Scheltema (foto).

Albayrak zei in het interview dat het onheil waarschijnlijk niet over haar was gekomen als ze mijnheer Jansen was geweest in plaats van mevrouw Albayrak. Ze wist kennelijk niet dat die mijnheer Jansen echt bestaat: zijn naam is Gerrit Zalm. Michiel Scheltema – in het interview als een ‘zwaargewicht’ aangeduid – heeft namelijk twee jaar geleden over Zalm een rapport geschreven. Hij moest toen nagaan of Zalm wel voldoende betrouwbaar en deskundig was om bestuursvoorzitter bij de genationaliseerde ABN Amro te mogen blijven. Zalm had, als medebestuurder van DSB van eind 2007 tot eind 2008, meegewerkt aan het verkopen van wurgcontracten aan argeloze consumenten. Eigenlijk vond iedereen dat Zalm onvoldoende had gedaan om de klanten van DSB te beschermen. Zelfs De Nederlandsche Bank vond dat.

Scheltema wijdt in zijn rapport echter maar één zin aan de betrouwbaarheid van Zalm: ‘Op het punt van betrouwbaarheid wordt gesteld dat er geen sprake is van antecedenten die de persoonlijke integriteit van de heer Zalm raken.’

Geen bewijs en geen hint van een redenering die tot deze conclusie leidde. Het is zelfs niet duidelijk of het wel over de DSB-tijd van Zalm gaat. Ook geen woord over zijn salaris van 750 duizend euro bij de genationaliseerde ABN Amro, dat toch minstens drie maal zo hoog was als Albayraks salaris bij het COA.

De wanprestaties van Zalm werden wel door de curatoren van DSB belicht in hun eindrapport dat vorige week verscheen. Uit het onderzoek blijkt dat Zalm diverse voorstellen deed om de langetermijn financiering van DSB gezonder te maken. De baas van DSB, Dirk Scheringa, nam er geen een van over. Niet zo verwonderlijk: Zalm was door Scheringa alleen maar aangenomen om zijn DSB betrouwbaar te doen lijken.

Zalm moet geweten hebben dat hij alleen maar als schaamlap diende, maar hij bleef gewoon zitten tot Wouter Bos hem uit zijn benarde positie bevrijdde en Zalm aanstelde om de ABN Amro te leiden.

Het rapport van Scheltema over Zalm diende er voornamelijk toe de carrière van Zalm te redden. Waarom ‘zwaargewicht’ Scheltema zo vriendelijk was voor Zalm en zo streng voor Albayrak, zullen we waarschijnlijk nooit weten. Tenzij er ooit nog eens een echt onafhankelijk rapport komt, waarin duidelijk wordt waarom Zalm mocht meewerken aan het oplichten van argeloze burgers, terwijl Albayrak voor relatief geringe vergrijpen de goot in werd geduwd door Scheltema.

Scheltema kwam met een vernie-tigend rapport over oud-COA-directeur Albayrak. Eerder liet hij Zalms wanprestaties bij DSB echter ongemoeid. Waarom?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen