Na last-minute rectificatie van artikel 

Pretium verliest geding tegen Volkskrant

Telecombedrijf vangt bot bij rechter.

Gelezen: Uitspraak kort geding

Op 9 maart 2012 stond in de Volkskrant het artikel ‘De klachtenstroom over Pretium houdt maar aan’. Het artikel bevatte een aantal onjuistheden. Die heeft de Volkskrant op 11 mei rechtgezet, juist voor de rechtszitting. De rechter ging ermee akkoord en de krant won de zaak van Pretium.

De rechter oordeelt dat “het artikel van 9 maart 2012, aangevuld en verbeterd met de rectificatie van 11 mei 2012, niet onrechtmatig jegens Pretium is en dat het recht van de Volkskrant op vrijheid van meningsuiting prevaleert boven het recht van Pretium op bescherming van haar goede naam.”

Pretium had ook geklaagd dat er niet genoeg gelegenheid was geboden voor wederhoor. Dat kon de krant weerleggen tijdens de zitting.

rectificatie op 11 mei 2012 de wind uit de zeilen had genomen:

“Volgens het artikel liet het televisieprogramma Radar van de TROS zien dat ‘de callcentermedewerkers dreigen dat de telefoon wordt afgesloten als er niet wordt ingestemd met een Pretium-abonnement, of dat zij zich voordoen als iemand van KPN die met een speciale aanbieding komt, terwijl het eigenlijk om een nieuw abonnement bij Pretium gaat’. Deze eerste beschuldiging is onjuist en de tweede komt niet in de Radar-uitzending voor.

Verder stond in het artikel dat de Consumentenautoriteit in 2008 aan Pretium een boete van € 87.000 had opgelegd en drie lasten onder dwangsom.

Daarbij is ten onrechte onvermeld gebleven dat de opgelegde boete in mei 2011 door de Rechtbank Rotterdam is verlaagd tot € 57.000 en twee lasten onder dwangsom geheel of gedeeltelijk zijn vernietigd.

Tegen het besluit van de Consumentenautoriteit is nog beroep aanhangig door Pretium bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven.

Over de klacht van de zoon van de 88-jarige heer De Groote, eerder besproken in de Op=Op rubriek van de Volkskrant, is onvermeld gebleven dat Pretium het contract na inmenging van de rubriek Op=Op – naar de mening van Pretium onverplicht – alsnog met terugwerkende kracht heeft ontbonden.”

Ook is het online artikel aangepast en heet nu: ‘De klachtenstroom over Pretium houdt maar aan'(Gerectificeerd)

Over Pretium zijn inmiddels zoveel rechtszaken gevoerd dat sommigen Pretium een criminele organisatie zouden kunnen noemen. Dit is natuurlijk een onjuiste betiteling. “Pretium is een criminele organisatie” mag je absoluut niet zeggen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen