Na kritisch artikel in NRC 

Nationale Academie voor Media en Maatschappij 2

Opleiding publiceert ‘rectificaties’ die dat niet zijn.

Recent werd duidelijk dat de Nationale Academie voor Media en Maatschappij van Liesbeth Hop en Bamber een vlag is voor een boeiende lading.

In Weten hoe je telefoon werkt, helpt niet tegen cyberpesten in NRC Handelsblad van 5 april 2012 wordt de opleiding ‘Mediacoach’ van deze Nationale Academie voor Media en Maatschappij op de korrel genomen vanwege bedenkelijke commercie en discutabele inhoud:

“De deelnemers, die niet met hun namen in de krant willen, zijn teleurgesteld in de workshops. Die worden volgens hen steeds commerciëler. Toch moeten ze het congres bijwonen, anders verliezen ze hun accreditatie als mediacoach. Een van de deelnemers, Minchenu Maduro zegt: Je verwacht er veel van, het kost 175 euro, en je moet er een dag voor vrij nemen. Maar inhoudelijk stelt het niet veel voor.”

Tel nu 700 opgeleide coaches op die samen jaarlijks dan verplicht 122.500 euro komen storten in de kas van Hop en Delver (foto), die er veel minder kosten voor hoeven maken. Het geld komt voor het grote deel van de belasting die we besteden aan bibliotheken en onderwijs. Bovendien geven het ministerie van OC&W en de Europese Commissie subsidie aan Hop en Delver.

Remco Pijpers van Mijn Kind Online pleit er in het artikel voor dat kennis over mediaopvoeding in de reguliere beroepsopleidingen van de overheid komt en niet wordt uitbesteed aan een particuliere club met bedenkelijke commerciële belangen.

Hop sprak Pijpers en Nikken aan op het kritische artikel in NRC van begin april. Zijn publiceerden daarop elk apart dat de soep niet zo heet gegeten diende te worden. Hop en Delver vatten hun uitingen op als ‘rectificaties’ en publiceerden dat als zodanig op hun site van de lucratieve Nationale Academie voor Media en Maatschappij. Dat kwam onder het kopje ‘Rectificaties’ te staan (zie afbeelding). Het waren echter geen rectificaties. Die zou de krant moeten publiceren. Maar het zijn ook geen spijtbetuigingen of ontkenningen.

Pijpers en Nikken vinden dat Hop en Delver hiermee de waarheid opnieuw geweld aandoen. Nikken: “Zij betitelen het als een rectificatie. Ik vind dit een onterechte benaming, omdat ze me gevraagd hadden om een toelichting op het artikel, niet om er afstand van te nemen of om mijn uitspraken te corrigeren.

Ze hebben ook een link toegevoegd die aangeeft dat MijnKindOnline een van de financiers is van mijn leerstoel bij de Erasmus Universiteit. Hiermee wekken ze de suggestie dat Remco Pijpers en ik gecoördineerd gezamenlijk kritiek zouden uitoefenen. Dat is onjuist.”

Liesbeth Hop, desgevraagd: “Er is een gesprek geweest waarin ze ons zeiden verkeerd geciteerd te zijn. Ik heb toen al gewaarschuwd dat dit zou gaan rondzingen. Ik heb letterlijk tegen ze gezegd: “Jongens, jullie komen niet weg met een goed gesprekje.”

De heren zeggen niet verkeerd geciteerd te zijn. Ze schreven ook geen rectificaties, want die publiceert een medium. Ook nemen ze geen uitspraken terug. Hop: “Dan zijn het reacties, ook goed. Dan veranderen we dit wel.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen