Na ontslag ook bakzeil jegens journalistiek 

Nurten Albayrak verliest zaak tegen NOS

Reportage met beschuldigingen was juist. Debat Grapperhaus-Gelauff ook beslecht.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek in zaak Albayrak vs. NOS

In vervolg op:

Albayrak en NOS ‘trial by media’ van Ferdinand Grapperhaus

Grapperhaus had NOS al berecht van Marcel Gelauff

Grapperhaus vs. NOS over Albayrak

Uitgebreide klacht Albayrak tegen NOS

De Raad voor de Journalistiek vindt:
De NOS heeft voldoende inzicht verschaft in de wijze waarop de uitzending tot stand is gekomen en de manier waarop gebruik is gemaakt van de door anonieme bronnen verkregen informatie.

De NOS heeft gemotiveerd aangevoerd dat zij ten aanzien van de betrouwbaarheid van de bronnen extra zorgvuldigheid heeft betracht, mede gelet op het feit dat die bronnen uit (ex-) medewerkers bestonden.

De NOS heeft aannemelijk gemaakt voldoende deugdelijk onderzoek te hebben verricht. Er was ook een goede grondslag voor de gewraakte uitzending.

De NOS heeft voorafgaand aan de uitzending meerdere malen per e-mail aan Albayrak concrete vragen gesteld over de beschuldigingen en ze mocht voor de camera haar reactie te geven. Dat zij van die mogelijkheid geen gebruik heeft willen maken, kan de NOS niet worden aangerekend. Dus er is voldoende wederhoor toegepast.

Wel kwam er een schriftelijke reactie en de NOS heeft daarin in de uitzending te weinig aandacht besteed. Door de ‘minimale weergave’ van de reactie van Albayrak is de berichtgeving niet in balans. Haar klacht is op dit punt dan ook gegrond.

Volgens de Raad hebben verweerders voldoende onderscheid gemaakt tussen feiten, beweringen en meningen. Daar waar uitlatingen citaten betreffen van de door verweerders gehanteerde bronnen, is dit voldoende duidelijk als zodanig weergegeven. In zoverre is de klacht ongegrond.

Kijkers kregen de indruk van ernstig mismanagement van Albayrak en dat dit falende beleid de belastingbetaler geld kost. Dat was het gevolg van de feiten en niet van tendentieuze berichtgeving.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen