NOS Journaal vindt de club 'non-profit' 

Nationale Academie Media & Maatschappij

Een stichting in een conglomeraat voor de portemonnees van Liesbeth Hop en Bamber Delver.

Gelezen: De Jaap

Linda Duits fileerde De Academie en de twee oprichters als “…handige ondernemers die niet alleen inspelen op maatschappelijke angsten over jongeren en nieuwe media, maar deze ook aanwakkeren om daar geld mee te kunnen verdienen.”

Dat is doorzichtig. De Nationale Academie Media & Maatschappij is van Bamber Delver en Liesbeth Hop. Ze veinzen onafhankelijkheid teneinde publiciteit en persoonlijke inkomsten te genereren.

Dit gebeurt al jaren met Kinderconsument.nl. Of doe anders de neutrale naam Ouderavond.nl inclusief de 404-foutmeldingen als je naar het contact of ‘Wie zijn wij’ zoekt. Wat ouder zijn Reclamerakkers en Mediarakkers, beide ‘stichtingen’ volgens de site werkzaam op Wildenborch 31, 1082 KB Amsterdam, telefoonnummer: 06 55 867 698. Op het ding Media Literacy Network openbaren Bamber Delver en Liesbeth Hop hun adresgegevens.

MLN heeft ook een afdeling research. Het netwerk strekt zich uit over 12 landen. Bij elk land dat je aanklikt kom je terecht op de Wildenborch 31. (Waarin een klein land groot kan zijn.) Altijd handig als je wat Europese subsidie nodig hebt.
De volgorde is als volgt bij gebruik van onderzoek voor marketing: de constatering, mogelijkheid ruiken er inkomsten mee te behalen en er ‘een onderzoekje tegenaan gooien’ om de marketing te ondersteunen. De uitkomsten zijn dan niet per definitie onwaar, maar ze hebben veelal een hoog ‘zie je nu wel’ gehalte en voeden de behoefte aan inkoop van deskundigheid om het probleem te bestrijden en de portemonnee van de ontdekkers van de ‘feiten’.

Uit het persbericht: “Uit het meest recente onderzoek van de Nationale Academie voor Media & Maatschappij blijkt dat jongeren tussen 13 en 18 jaar lijden aan een serieuze vorm van Social Media Stress (SMS).”

Dat ging om dit onderzoek dat door Linda Duits op waarde werd beoordeeld.

NOS Journaal

Paul Onkenhout vrijdag 11 mei 2012 in de Volkskrant over het aangrijpen van dit dingetje door de media onder de kop ‘paniekzaaierij van het NOS Journaal’: “SMS, FOMO, dat klinkt verdraaid ernstig. Het NOS Journaal, het AD en Metro sloegen alarm en maakten uitgebreid melding van de schokkende feiten. Nauwelijks werd moeite genomen om het onderzoek nader te bestuderen.”

NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff op zaterdag 12 mei 2012 in een ingezonden brief in de Volkskrant over deze beschuldiging: “Hij heeft daarin ongelijk. Wij hebben het onderzoek van de – overigens non-profitorganisatie – nationale Academie voor Media en Maatschappij voor publicatie voorgelegd aan professor Van Dijk, hoogleraar ICT en Nieuwe media aan de Universiteit van Twente. Hij kwalificeerde het onderzoek als betrouwbaar en de resultaten als geloofwaardig.

Onkenhout verwijt ons dat we feiten niet checken, maar hij is juist degene die zijn beweringen niet checkt. Als hij ons had gebeld, had hij geweten dat zijn beweringen nergens op slaan.”

Pot en ketel. De bewering van Gelauff over ‘overigens non-profitorganisatie’ strookt niet met de bovenstaande bevindingen van het conglomeraat stichtingen van Delver en Hop. Om nog maar niet te spreken van de bevindingen van Maarten Keulemans, een collega van Onkenhout die de feiten onder de loep legt.

Wederhoor

In een reactie gaan Hop en Delver in op de kritiek. Inhoudelijk menen ze:

“Wij hebben ervoor gekozen de helft van de jongeren die wel degelijk in meer of mindere mate last heeft van de Sociale Media in de conclusies te benadrukken, terwijl het ook mogelijk was geweest te kiezen om juist de andere helft onder de aandacht te brengen…

Wij zijn ons zeer bewust van de tekortkomingen van het onderzoek en geven in de rapportage zelf aanbevelingen voor vervolgonderzoek, maar dat neemt niet weg dat wij vierkant achter de gekozen onderzoekmethode, –opzet en resultaten staan.”

Over de geldzaken:

“De Academie is er zowel van beschuldigd een subsidieslurper te zijn als een slim handig bedrijf. We zijn geen van beide. De Academie is een maatschappelijke non-profit instelling, die niet afhankelijk is van subsidie, maar wel zakelijk opereert.

In 2008 ontvingen wij een subsidie voor 2 jaar voor internationale samenwerking met betrekking tot onze Nationale Opleiding MediaCoach van het Leonardo da Vinci fonds van de Europese Commissie. Vorig jaar werd ons daarnaast nog een subsidie toegekend voor het project DigiFamilie door Mediawijzer.net, de netwerkorganisatie van de Nederlandse overheid.

De overige inkomsten van de Academie komen voort uit marktconform geprijsde diensten zoals lezingen, publicaties, opleidingen en trainingen. Het onderzoek is geheel gefinancierd uit eigen middelen.”

Linda Duits geeft haar mening nogmaals.

Wordt vervolgd…

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen