Wiens uitingsvrijheid? 

Hero Brinkman vs. Elsevier

Opinieblad veroordeeld, vindt dat onterecht.

Gelezen: Uitspraak en H. Brinkman / G. van Schoonhoven en Elsevier, commentaar Elsevier

In aanvulling op Hero Brinkman: ‘Elsevier liegt’

De Raad voor de Journalistiek oordeelt:

“De Raad overweegt dat in het gewraakte commentaar een beeld van klager wordt gecreëerd dat hij de bedreigende telefoongesprekken naar Rene Boender niet erg lijkt te vinden, dat hij een ‘twitterknokploegje’ wel handig vindt en dat hij via dreigementen zijn politieke doelen nastreeft.

Deze beeldvorming vindt geen steun in de feiten waarop de publicatie is gebaseerd en is daarom journalistiek onzorgvuldig. Hoewel de publicatie een hoofdcommentaar van de redactie bevat en een journalist in een dergelijke publicatie een grote mate van vrijheid heeft zijn mening over gebeurtenissen en personen te geven – ook met stijlmiddelen als overdrijving en bewust eenzijdig belichten – worden de grenzen van het journalistiek toelaatbare overschreden wanneer het commentaar, zoals hier het geval is, een ernstige en onheuse diskwalificatie van een persoon inhoudt waarvoor de feiten geen grondslag bieden.

Voorts is sprake van een zodanige diskwalificatie van klager dat verweerders deze uitlatingen niet zonder toepassing van wederhoor hadden mogen publiceren, hetgeen zij hebben nagelaten.”

Een en ander leidt tot de slotsom dat verweerders grenzen hebben overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.”

Elsevier: “Hoofdredacteur Arendo Joustra van Elsevier feliciteert Brinkman met de uitspraak, maar stelt tegelijk dat de Raad elke relatie met de werkelijkheid heeft verloren. ‘Geen commentator past eerst wederhoor toe voordat hij zijn commentaar schrijft. Politici mogen hard worden aangepakt en bij de rechter zou Brinkman dan ook geen enkele kans maken. Terecht nemen steeds meer media de Raad niet meer serieus.’

Joustra: ‘Kern van de klacht is dat Elsevier Brinkman zou associëren met geweld. Blijkbaar zien Brinkman en de Raad niet het verschil tussen een echte knokploeg en een twitter-knokploegje, het woord dat wij hebben gebruikt.’ Overigens blijven we vinden dat Brinkman zijn volgelingen direct tot de orde had moeten roepen toen bleek dat Boender werd bedreigd.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen