Subsidieboer Bleker en de Volkskrant

Groningse ex-boer haalt Ombudsvrouw over tot kritische noot.

Gelezen: Boerennatuur zou niet goedkoper zijn

Ombudsvrouw margreet Vermeulen schrijft dat een gepensioneerde boer in Groningen, oude bekende van Bleker, haar overhaalt om bleker te rehabiliteren. Het ging om voorpagina-artikel Blekers voorbeeld-natuurgebied kreeg miljoenen subsidie

“Het aan Blauwestad grenzende natuurgebied Reiderwolde heeft zeker 10 miljoen euro gemeenschapsgeld gekost…Bovendien is er in 2007 ruim 170 duizend euro extra subsidie aan de boeren gegeven door te rommelen met de waarde van de grond. Over deze constructie, die door de toenmalige gedeputeerde Bleker werd goedgekeurd, zegt de provincie nu dat die tot ‘ongewenste situaties’ heeft geleid en daarom sinds 2009 niet meer wordt gehanteerd.

De boeren werden in augustus 2007 eigenaar van Reiderwolde, dat zij voor 22 duizend euro per hectare kochten. Bij de provincie dienden zij een taxatie in die stelde dat de grond 23.100 euro per hectare waard was.”

Dat was de aanloop naar een groot verhaal van John Schoorl en Merijn Rengers met als kopDe truc achter Blekers natuur, met als ‘truc’:

“Wat daarvoor vervolgens in elkaar werd gestoken, daarvan zou later een betrokken ambtenaren [SIC] zich tegenover collega’s laten ontvallen dat als dit zou uitkomen, hij zijn baan zou verliezen. In de wandelgangen van het Gronings provinciehuis heette het ‘subsidiemisbruik’, maar niemand durfde dit hardop te zeggen, uit angst voor Bleker.”

Vermeulen:

Op 25 januari antwoorden Gedeputeerde Staten van Groningen dat de subsidies terecht zijn verstrekt. De boeren hebben overigens minder dan 10 miljoen aan natuursubsidies gekregen: de Volkskrant heeft allerlei natuur- en niet-natuursubsidies bij elkaar opgeteld en komt daardoor te hoog uit. Ook de taxaties zijn volgens het boekje gedaan, hoewel deze regelgeving in 2009 is aangepast omdat die tot ‘ongewenste situaties’ heeft geleid.

Staatssecretaris Bleker van Landbouw rapporteert op 13 januari en 18 april aan de Kamer. Ook hij schrijft dat er geen enkele regel is overtreden. Dat er geen cent te veel aan subsidie is verstrekt.”

Kortom, wel een subsidieput, geen schandaal. ‘Misschien’ komt de krant met een vervolg.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen