Geholpen door woordvoerder Frank Wassenaar 

Gerd Leers

Weer bedrieger in onze oorlog in vredestijd.

Gelezen: Trouw

Gerd Leers bouwt een dossier op Leugens.nl, ook fijn voor de kleinkinderen. Nu dit weer:

“Mauro heeft gejokt, en niet zo’n beetje ook. Hij mag zijn studie afmaken, en daarna moet hij terug.” Dat zei minister Gerd Leers tegen verslaggeefster Lolke van der Heide. Trouw drukte het af.

De minister ontkende het gezegd te hebben. Er volgde een bandopname als bewijs. Nog was dat voor minister Leers en zijn woordvoerder niet genoeg om te stoppen met liegen. Voor vaste lezers van Leugens.nl is dat geen verrassing: vrijwel altijd verwoordt een leugen tot een litanie van leugens.

Eerst in een verklaring: “De suggestie in Trouw dat minister Leers het studievisum van Mauro voortijdig zal intrekken, is geheel onjuist.” Een leugen over een leugen. Hier ging het niet over.

Drs. G.B.M. (Gerd) Leers, volgens onze eigen Rijksoverheid een ‘Minister van mensen’ ontkende vervolgens het gezegd te hebben. Daarop verscheen een bandopname.

Leers kwam ook met een Kamerbrief met:

“…Waar ik me echter niet in herken, is het beeld dat ik in verband met het afleggen van onjuiste verklaringen door Mauro, zou hebben besloten dat Mauro – al dan niet voortijdig – zou moeten terugkeren naar Angola…

…Terugkijkend op het werkbezoek, dat vooral in het teken stond van opvang en terugkeer van amv’s, betreur ik het dat een misverstand is ontstaan dat vervelend is voor alle betrokkenen. Om die reden geef ik in deze brief de hiervoor geboden verduidelijking van de feiten.”

Trouw zelf: “Hoe lastig de politieke situatie ook is voor een minister van asiel, de manier waarop Leers met de media omgaat is onbehoorlijk. En Frank Wassenaar haalt het vak van woordvoerder zo ver naar beneden dat zijn collega’s hem met pek en veren zouden moeten afvoeren.”

Pam

Max Pam in zijn column onder de titel ‘Er wordt de laatste tijd veel gelogen’van vrijdag 6 april 2012 in de Volksrkant:

” Er wordt de laatste tijd veel gelogen. Misschien draagt de geheimzinnigheid op het Catshuis daar in belangrijke mate aan bij. Zo heeft minister Leers in de ophef rond Mauro proberen uit te leggen dat de zin ‘daarna moet-ie terug’ niet betekent dat Mauro daarna terug moet. Dat ‘ie’ staat niet voor de individuele Mauro, maar voor een algemene verzameling van mensen die terug moeten.

Dus als ik over Leers zeg, dat-ie dit geniaal verzonnen heeft, dan bedoel ik daar niet mee dat Leers iets geniaals heeft gedaan, maar dan verwijs ik naar die algemene groep mensen die van elke heldere opmerking een zompige verdraaiing weten te maken. Ook hier is het niet moeilijk een bijpassend citaat van een filosoof te vinden. Georg Lichtenberg zei: ‘De gevaarlijkste onwaarheden zijn de lichtelijk verdraaide waarheden.'”

Peter Middendorp wijt zijn hele column aan Leers en de leugen. Een voortreffelijke analyse van het liegen en bedriegen door Leers en zijn woordvoerders. De kern:

“De ware leugen: je gebruikt het woord betreuren, want dat willen de mensen horen, maar je eigen handelen betreur je niet, je betreurt je verantwoordelijkheid zo ver mogelijk van je af. Het woord waarheid kan ook behulpzaam zijn: ‘Ja’, bekende Leers bijvoorbeeld, ‘het is absoluut waar dat ik een bezoek aan Angola heb gebracht.'”

  • Reacties

  • hadjememaar | 09/04/12 om 17:55

    Als de minister van Asociale zaken alleen hardleers zou zijn dan zou het wel meevallen. Het is een farizeeër pur sang.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen