'Discriminerende berichtgeving', vindt waakhond journalistiek 

Leugenachtige blote homobillen veroordeeld

COC wint zaak tegen Spitsnieuws.nl.

Gelezen: Uitspraak Raad voor de Journalistiek

In vervolg op een eerder artikel over de
Klacht van COC Amsterdam en Stichting Pride Photo Award tegen Spitsnieuws.nl nu de uitspraak:

“Volgens de Raad hebben klagers voldoende aannemelijk gemaakt dat de foto waarschijnlijk is gemaakt tijdens een feestelijke gebeurtenis, mogelijk de Gay Pride, en door verweerder is gebruikt in een andere context.

Met klagers is de Raad van oordeel dat door het gebruik van de foto ten onrechte is gesuggereerd dat er een verband bestaat tussen de afgebeelde kleedstijl van sommige homoseksuele mannen en homofoob geweld. De Raad acht het niet onaannemelijk dat bij de gemiddelde lezer de indruk is gewekt dat het stel het wegpesten aan zichzelf te wijten heeft.

Daarmee is een stereotiep beeld over homoseksuele mannen bevestigd, terwijl hiervoor geen grondslag bestond. Het gebruik van de foto is onder deze omstandigheden stigmatiserend en discriminatie bevorderend, en journalistiek ontoelaatbaar.

Verder kan uit het naschrift worden opgemaakt dat verweerder ervan overtuigd is dat het hiervoor bedoelde verband bestaat en bewust voor de plaatsing van deze foto heeft gekozen. Ook met dit naschrift heeft verweerder derhalve de grenzen overschreden van hetgeen, gelet op de eisen van journalistieke verantwoordelijkheid, maatschappelijk aanvaardbaar is.”

Spitsnieuws.nl heeft niet op de klacht gereageerd. Joost de Haas, adjunct-hoofdredacteur De Telegraaf liet de Raad weten dat de gewraakte berichtgeving valt onder de eindverantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf. Deze erkent het gezag van de Raad niet. Tot voor kort was de hoofdredacteur van Spits, Bart Brouwers, zelf lid van de Raad voor de Journalistiek.

Het ging om dit beeld:

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen