Enige bron van bedenkelijke berichtgeving 

Oostenrijkse arts ontkent

Beweert geen bron te zijn geweest, en zeker geen behandelend arts.

Gelezen: Spits

Neurochirurg prof. dr. Claudius Thomé, directeur en voorzitter van de afdeling neurologie van het academisch ziekenhuis in Innsbruck, zegt geen vertrouwelijke medische informatie over prins Friso naar buiten te hebben gebracht.

Nu gaat van de weeromstuit ook die ene bron van NRC Handelsblad in de berichtgeving over prins Friso beweren niets gezegd te hebben en, nog erger, dat Tulleken bewust in touw was voor zijn partner, dus in feite een verlengstuk van NRC was:

“Ik zal niet opsommen hoe mevrouw Koelewijn en prof. Tulleken meer informatie probeerden te krijgen…”

Of hij zijn straatje probeert schoon te vegen met jokken of niet, het maakt de zaak voor deze journalisten en Tulleken er niet beter op.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen