Op gezag van Kees Tulleken: 

‘Koelewijn en Vandermeersch hebben geen schedelbasisfractuur’

De breinen van NRC Handelsblad

“Waarom zouden we het niet zo doen: de familie is van ons allemaal een beetje”, aldus Jannetje Koelewijn, (nu nog) redacteur van NRC Handelsblad op het einde van De Wereld Draait Door..

En toen dit nog: “Het komt er hier op neer: De prins heeft nog een hoofd en er zit een brein in…”

En tot slot aan de rand van het zelf gegraven graf: “Misschien is het goed om de reacties op Telegraaf.nl nog eens te bekijken. Die zijn namelijk erg positief.”

Toen kraaide onze haan de longen uit de borst. Echter, op de beschuldiging van Jan Mulder van ijdelheid en sensatiezicht: “Dan moet hij zich maar verantwoorden.” Dat betrof haar echtgenoot en bron Kees Tulleken.

Ondertussen loog NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch over de RVD – vaste klant op Leugens.nl, maar nu als slachtoffer: “Dit nieuws staat recht tegenover wat de RVD ons probeert wijs te maken, he…”

En ontwijkend omhoog kijkend: “Nee, ik heb er geen spijt van.”

Peter Vandermeersch verdedigde manmoedig het journalistieke metier, met een beroep op de leus van New York Times: “All the News That’s Fit to Print.”

Dat is juist, wat de feiten betreft. Daar denkt hij nu, na het nieuws dat er werkelijk iets voorgoed mis is met het brein van prins Friso, anders over. In de beschouwing NRC, feiten en interpretatie schrijft hij dat het onjuist was om mee te gaan in de selectie van feiten door Tulleken. Het moest goed nieuws zijn volgens de medicus. Vandermeersch stelt nu vast:

“Hier ontstaat de verwarring tussen feit en interpretatie. Hier werkte NRC Handelsblad onbedoeld mee aan het beeld dat de medische gegevens over prins Friso ‘geruststellend’ zijn. Die motivatie van Tulleken hadden we beter moeten inschatten.”

Het hele bekritiseerde artikel onder de kop Hoe houdt het brein van Friso zich? was veel meer dan ‘nieuws geschikt om te drukken’. Het was ook een schets van een persoonlijke relatie tussen medicus en journalist, van een niet ter zake doende situatieschets in het licht van de medische ernst.

Met als tragisch dieptepunt de poging tot drie keer toe van Koelewijn om echtgenoot Tulleken uit de slaap te halen of hij het wel zeker wist medische gegevens te willen openbaren. Om te weten hoe het ligt, vul in: journalist schudde haar bron nog drie keer wakker. (Als het niet zo diep tragisch was afgelopen zou de titel luiden: ‘Het sprookje van de ingeslapen mannen’.)

Ook uit dit ‘news fit to print de uitdrukking van Tulleken: “„Wat ongelooflijk klote voor die jongen”. Ook schreef Koelewijn erin en liet de NRC-hoofdredactie passeren: “Dat de reanimatie vrij lang geduurd heeft – ik mag niet weten hoe lang…”

De bron was selectief in het verschaffen van feiten, doelbewust en daarmee in vorm niet een echte dokter maar een spindokter, dus onbetrouwbaar. Ook zijn echtgenote selecteerde op andere dan journalistieke gronden dat ze niet alle feiten meldde. Koelewijn: “Als het slecht nieuws was geweest, had ik het nooit verteld.” Ook dat is een bekentenis van onbetrouwbaarheid.

Media-ethicus Huub Evers niettemin in Trouw: “‘Informatie over blijvend letsel is misschien te privacygevoelig. Dergelijk nieuws heeft een speculatief karakter; het maakt niet direct duidelijk hoe de patiënt er aan toe is. Maar het gegeven dat iemand toch geen schedelbasisfractuur heeft, is een soort maatschappelijke geruststelling.”

“Maatschappelijke geruststelling” als journalistiek criterium. Colijn zal glimlachen in zijn graf. Ook Evers’ ethiek laat het hier afweten. Verder verwijzen we naar het artikel van de NRC-Ombudsman Koninklijk leed als journalistiek avontuur, met als conclusie: “De krant moet nieuws brengen. Maar soms maakt distantie het verschil.”

 • Reacties

 • Ko van Dijk | 26/02/12 om 10:49

  De beschouwingen over de “misstap” van de NRC en de te positieve analyse van Tulleke zijn bijna literaire hoogstandjes te noemen terwijl de feiten heel simpel zijn:

  De RVD snoert de mond van de medische staf te Insbruck. De Oostenrijkse kranten gaan speculeren. Hersendood en een schedelbasisfractuur lezen we. Toevallig zit Tulleken met zijn vrouw in Insbruck en toevallig moeten zij in het ziekenhuis waar Friso ligt een lezing geven. Tulleken is een hersenspecialist. Tulleken spreekt zijn collega die Friso onder behandeling heeft. Hij krijgt gegevens en speelt die via zijn vrouw door aan het NRC.

  Tulleken is niet de eerste de beste chirurg. Hij concludeert op basis van de stand van zaken 24 uur na het ongeval dat Friso 10% kans heeft op herstel maar waarschuwt dat dit een voorlopige conclusie is en we pas na een week meer weten. De week is voorbij en tja…. het ziet er niet best voor Friso uit. De hoop is voorbij.

  Het had ook anders kunnen zijn: Friso ontwaaakt. Goh, die Tulleken had gelijk, het viel allemaal mee. Nee, dat het allemaal meeviel heeft Tulleken helemaal niet gezegd. Hij zag alleen kansen op herstel indien… ect.

  De NRC buigt nederig maar dat is onzin. De krant schrijft wat een specialist zegt. Dat is nieuwsgaring. De krant heeft geen feiten verdraaid. Ik zie het probleem niet. Ben ik nu gek of zijn de media gek?

  http://www.kovandijkvertelt.nl/2012/02/friso-youp-en-de-knieval-van-de-nrc/

 • hygia | 26/02/12 om 12:42

  Het is te ontdekken, waar de Geest van de patient in questie nu WEL is…of, hoe, en wat hijzelf nu beleeft…niks gaat immers verloren..dus Friso’s Geest ook niet. Zijn het lichaam en de combinatie geest in het lichaam of buiten het lichaam, dat vraagt bijna niemand. Daar weten artsen weinig van…merkt eikzelf, toen ik meer dan 1jaar geleden een had. Ik was door allerlei artsen bij bekeken en volgespoten met van alles, kreeg testvragen, en zag hun angst, en stelde daar hadden ze niet vaan terug, zag hun ”denken” is deze man(70)gek of zijn wij gek…? Daar hadden ze het buiten mijn gehoor over en keken elkaar aan. Wat moeten we hiermee…en in gesprek met mij deden ze beleefd, doch ik ”las” hun angst en onzekerheid.
  Friso is natuuurkijk ”ergens” sinds eea geschiedde, doch daar hebben we geen kijkop, weten we niks of weinig…en ik verbaas mij, dat de Majeste of Mabel die vraag niet openbaar stellen…of hebben ze die WEL gesteld buiten-beeld van pers, doch waarom stelt de ”pers” zoals BlauwBloed, het royal-EO-tv-program, met hun klets-vragen om de royals te promoten, hen af te dekken, of alle pers-kritiek in goede-banen te leiden….(hun-banen…).
  Antroposofie en andere worden na Greet-Hoffmans-affaire buiten de Oranje-deur gehouden of…?

 • hygia | 26/02/12 om 13:04

  er zijn vitale-woorden weggevallen in mjn tekst, aanvulling/corrrectie: ik had een hersen-infarct, en type nu op mijn computer deze tekst, dus er is hoop in bange-dagen, maar wie durft de hamvragen te stellen, of wie zorgt dat deze NIET gesteld worden, door geest-armoede…zoals mensen bloed-armoede kunnen hebben. Geen dominee of rkk-clerusman komt buiten zijn boekje…durft niet, kan niet, en zo nog meer . Onze tijd is een Geesttijd, en de aether en astraallaag is vol Geest. Iedere avond gaan we en de Geest treedt dan normaal uit, en na zoveel uur slapen weer IN het betrokken lichaam. De wet van oorzaak en gevolg is een oerwet in de kosmos, en zo zin er enkele andere oer-zaken. We dienen niet te spreken van maar van uitdaging om vanuit de Geest de Materie en de meng-vormen, dier, mens, waar te nemen en vv technieken te onwikkelen.
  mvg, hygia,

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen