Parkeerbonnen door de shredder 

Ondertussen te Haren

De geengoednieuwsshow uit het noorden houdt nog even aan.


Gelezen: Haren de Krant

De afgelopen 12 jaar zijn op het gemeentehuis van Haren maximaal vijftig parkeerbonnen zonder bezwaarprocedure verscheurd. Dat antwoorden burgemeester en wethouders op vragen van de raadsfracties van VVD, CDA en Gezond Verstand Haren.

Burgemeesters waren daar in die periode ondertussen Arjen Gerritsen (VVD), Pieter van der Zaag (CDA), Mark Boumans (VVD) en Bertus Fennema (CDA). Boumans heeft het inmiddels tot de Gedeputeerde Staten van Groningen geschopt. Vandaar schijn je ook minister te kunnen worden.

Het gemeentebestuur stelt dat het verscheuren van de boetes niet had moeten plaatsvinden. “Dit kan nadelig zijn voor de integriteit van de gemeente. We betreuren dat deze handelwijze jarenlang heeft bestaan.”

Haren de Krant: “Tot aan het voorjaar van 2011 hebben ambtenaren die tegen een parkeerbekeuring opliepen de bon kunnen inleveren bij de verantwoordelijk ambtenaar, die deze dan verscheurde. Daarmee wordt onjuist en oneerlijk gehandeld tegenover burgers die doorgaans een bekeuring nooit kunnen wegpraten.

Het privilege voor ambtenaren heeft waarschijnlijk vele jaren bestaan en in het gemeentehuis was de ongeschreven regel overbekend. Ook het college van B & W dat tot 2010 in functie was, moet hiervan hebben geweten. Dat de regel kon blijven voortbestaan is voor veel mensen waarschijnlijk een lelijke deuk in het vertrouwen in de gemeente.

Hoeveel bekeuringen in de loop der jaren zijn verscheurd is niet duidelijk. Wethouder Theo Sieling van financiën ontkent tegenover Haren de Krant geheel niet dat de cultuur heeft bestaan. Maar hij zegt erbij dat hij er zelf een eind aan heeft gemaakt, omdat hij en zijn collega Gerben Pek het ‘niet vonden kunnen’.”

Deze parkeerbonnenaffaire die Haren de Krant op 23 december aan het licht bracht is dit weekend doorgedrongen tot landelijke media, zoals Volkskrant en Telegraaf. Nadat het college vragen over de zaak had gesteld kwamen daarop deze week de antwoorden. Het blijkt tien jaar lang geregeld te zijn gebeurd dat parkeerboetes op het gemeentehuis werden kwijtgescholden als het ging om ambtenaren of leden van het college.

In een reactie tegenover de Volkskrant heeft wethouder Gerben Pek gezegd dat het niet is uit te sluiten dat deze zaak een topje is van de ijsberg en dat er een groter integriteitsprobleem is binnen de gemeente Haren. Tegenover Haren de Krant vult Pek aan: “In Haren speelt nu een zaak zoals de bouwvergunning aan Intermezzo, waarbij wellicht ook zaken niet helemaal zuiver zijn verlopen. Ik kan dus inderdaad niet uitsluiten dat er meer zaken spelen waar zich integriteitsproblemen voordoen. We moeten daar alert op zijn, vind ik.”

Wethouder Theo Sieling stelde de zaak aan de orde omdat hij het vreemd vond dat hij in 2010 het advies kreeg een bekeuring te laten verscheuren. Die liep hij op tijdens een spoedberaad op het raadhuis. Wethouder Gerben Pek en Theo Sieling hebben in 2011 aan deze praktijk een einde gemaakt nadat zij ook de overige collegeleden en de gemeentesecretaris hadden ingelicht.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen