Levens aan diggelen 

Kinderen als moederwapens

nullKinderen van gescheiden vaders die kapot gemaakt worden met valse beschuldigingen zien vaak jarenlang hun vaders alsnog niet. Maar de moeders gaan vrijuit.

“Gescheiden vaders die vals beschuldigd worden van misbruik of mishandeling staan jaren later nog steeds met lege handen. Bovendien wordt de moeder die een onjuiste aangifte heeft gedaan zelden vervolgd. Naar schatting krijgen jaarlijks enkele tientallen vaders hiermee te maken”, zo concludeert de Volkskrant zaterdag in een reportage van een slachtoffer.

Publiciteit is er nauwelijks over, onder met mom: waar rook is, is vuur. Maar er is geen vuur, er is bedrog. Drie jaar terug was er ook aandacht voor. Niet altijd gaat het om aangifte. Ook in scheidingszaken voor de familierechter worden ‘feiten’ opgedist die verzonnen zijn om omgang van kinderen met hun vader te frustreren. Ook worden kinderen die zijn bewerkt door hun moeder en getraumatiseerd door de omstandigheden dan ‘gehoord’ door rechters.

Bewijsvoering is niet noodzakelijk. Waarheidsvinding is voor familierechters veelal een wassen neus, geholpen door (veelal vrouwen) van Jeugdzorg bij wie de behoefte aan verontwaardiging en medelijden tonen aanzienlijk groter is dan rechtschapenheid.

SOS had jaren geleden al afspraken met justitie om in geval van – toen ook vaak voorkomende – beschuldigingen van misbruik van de ene ouder door de ander direct bij scheidingen in actie te komen met een protocol om snel vast te stellen of de beschuldiging juist kon zijn. Snel handelen was nodig om nader leed voor kinderen te voorkomen, zowel bij mogelijk juiste als waarschijnlijk onjuiste beschuldigingen.

Smaadzaak

In april 2012 dient bij de Bredase rechtbank een smaadzaak tegen een liegende ex. In 2008 werd de klager opgepakt omdat zijn ex en kinderen hem beschuldigden van misbruik. De beschuldigingen bleken ongegrond na onderzoek door de Landelijk Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ).

“Ze komen vrijwel zeker voort uit gesprekken die de kinderen met de moeder hebben gevoerd, aldus het rapport. Volgens de LEBZ stond waarheidsvinding tijdens het politieonderzoek niet centraal. De LEBZ, die geraadpleegd wordt bij complexe zedenzaken, ziet de laatste jaren steeds meer dossiers waarin de moeder na een scheiding vader vals beschuldigt.

Uit wraak of in de hoop de strijd om de kinderen te winnen. In veel van de LEBZ-zaken blijkt dat de beschuldigingen niet gestaafd worden door feiten.”

John Remmerswaal, plaatsvervangend hoofdofficier van het Openbaar Ministerie in Breda: “Het is erg lastig om te onderzoeken én te bewijzen of er bij zo’n aangifte volledig of gedeeltelijk gelogen is. Bovendien kan het zijn dat iemand is gaan geloven in datgene wat hij of zij beweert. Kun je zo’n persoon dan verantwoordelijk stellen voor die daad? En wat bereik je met straf?”

 • Reacties

 • Anna | 12/02/12 om 20:12

  Psychologen praten mensen van alles en nog wat aan.
  Zij zij te ijverig in het zoeken naar ellende en “helpen” een handje om verhalen zo erg mogelijk te maken: als paparazi’s bij dronken depri BN-ers. Die houden niet op tot ze een waanzinig sappig verhaal hebben.

 • Pieter | 20/02/12 om 13:31

  De reactie van John Remmerswaal spreekt boekdelen.
  Typische overheidsreactie op hun ondersteuning als bondgenoot van de moedermaffia. Volstrekt ongrondwettig meneer Remmerswaal, want discriminerend naar geslacht.
  En daar hebben we terecht Artikel 1 van de grondwet voor. Wie vanuit zijn ambt deze wet overtreedt pleegt een misdaad.

 • Johan | 15/03/12 om 10:10

  Deze problematiek speelt al vanaf de jaren 80. Ondanks kamervragen, ondanks alle feitelijkheden en uitspraken door deskundigen blijven instanties als politie,justitie,AMK,RIAGG,jeugdzorg,Raad van Kinderbescherming dit kinder -/vaderleed instant houden. Al die vernederingen al die psychische – en fysieke martelingen worden gewoon voortgezet. Plotselinge eenzame opsluitingen, geen drinken, geen eten, het continue liegenen en bedriegen, het zomaar afpakken van inkomen, kinderen en woning. Voor minder wijzen we naar het buitenland, maar het barbaarse gebeurt gewoon om de hoek. Zouden landen als China, Iran, Syrië dit gedrag van ons weten ?

 • Alice | 15/03/12 om 18:54

  Vreselijke vrouwen, die kinderen als wapens gebruiken.
  Meegemaakt met een horecabedrijf die bijna zijn terras moest opgeven voor een kinderspeelplaats.
  Bedreigt door bijstandsmoeders, hoe kun je terug vechten als zij een kind als wapen gebruiken.
  Arme vaders, die hun kinderen niet zien opgroeien.

 • rick | 01/03/13 om 14:34

  ik zit nu met de zelfde probleem, alleen ik ben niet getrouwd geweest met mijn ex, maar word wel beschuldigd van misbruik bij mijn 4 jarige dochter en verkrachting van mijn ex..wat ik nooit gedaan hebt, wat kan ik hier aan doen en wat staat mij te verwachten??

 • Klokluider | 16/12/13 om 01:29

  Klopt wij als mannen worden met valse beschuldigingen kapot gemaakt.

  Wij mannen worden ge discriminatie door de feministen die bij jeugdzorg en zonhuizen en willemschrikker groep zitten.

  Zij denken dat de vrouw en engel is alleen mannen kunnen slecht zijn.

  Maar dat hebben ze mooie mis kijk naar de nieuws hoeveel vrouw slecht zijn voor hun kinderen mishandelen hun kinderen.

  Mijn kind is uit huis bij mij ex omdat zij de kind slaat en haar vriend dat zegt de kind zelf en is bang.
  Voor haar moeder en vriend.

 • annemarie | 22/05/14 om 08:52

  Mijn man is militair. In 2007 staat er een wijkagent bij ons op de stoep. Iemand die in het verleden een gevechts-training bij hem heeft gevolgd. Hij kent mijn man als zeer beheerst. Dat is ons geluk geweest, want hij zag een aangifte van bedreiging langskomen. Voordat deze werd doorgezet naar de marechausse en mijn man daardoor op non-actief gezet zou worden hangende het onderzoek, is hij dus bij ons komen informeren of wij dus onlangs bij de moeder aan de deur hadden gestaan. Wij waren volkomen perplexed en hebben uitgelegd dat wij er al een tijdje niet meer geweest waren, daar wij zijn zoon toch niet mee kregen en de scenes van haar kant meer dan zat waren. Wel waren we onlangs bij de school gaan staan. Wellicht dat ze daarom die aangifte had gedaan? Wetende dat een non-actief schadelijk zou zijn voor de carriere van mijn man? De agent is met deze informatie terugggegaan naar de aangeefster en haar geconfronteerd met de gevolgen van een valse aangifte. Die werd meteen ingetrokken. Maar wij waren er klaar mee. We hebben 4 jaar afstand genomen, voor het jongetje en hem opgezocht na de cito toetsen. Helaas op het schoolplein daar de moeder was verhuisd en niet thuisgaf toen we haar probeerden te bereiken om een afspraak te maken. Resultaat: weer een aangifte en een telefoontje van de politie. Dat wij niet meer in de buurt van haar zoon mochten komen, want mevrouw heeft alleen het gezag, aldus de politie. Ik heb toen gezegd dat ze beter hun huiswerk moesten doen en zich niet mochten lenen voor dergelijke zaken, daar het gezag gewoon bij beide ouders ligt. Dus ook deze aangifte is geseponeerd. Toen is de moeder vol in de aanval gegaan. Ze heeft bij de rechtbank het verzoek igediend om het gezag enkel bij haar onder te brengen. Als tegen verzoek hebben wij gevraagd om de omgangsregelig weer op te starten. Wij zijn nu 2 jaar verder. Haar verzoek is definitief afgewezen. De rechter heeft korte metten gemaakt met haar motivatie en het rapport van de raad van Kinderbescherming (wat vol staat met leugens van moeder en helaas ook zijn zoon). Mijn man staat nu al een half jaar op de wachtlijst van een omgangshuis om te “leren communiceren” met de moeder ten einde zijn zoon te mogen ontmoeten. Ondertussen tikt de tijd door en is de weerstand bij zijn zoon alleen maar groter, daar hij zaken heeft verklaard bij de RvK, waarvan wij allemaal weten dat die nooit hebben plaats gevonden. Na 3500 euro betaald te hebben aan een advocaat, die een innige communicatie er op na hield met haar advocaat, voeren wij nu onze eigen verdediging, van een zaak waar wij niet omgevraagd hebben. Moeten de vreselijkste beschuldigingen aanhoren en ons verdedigen. Helaas staan al die leugens wel in de beschikking, die naar hulpverleners wordt gestuurd. Het verweerschrift wordt niet meegestuurd. Als wij dat zouden willen, dan moeten wij een procesadvocaat inhuren om dat aan te vragen bij Team Jeugdrecht. Een pervers systeem, waarbij echt iedereen elkaar aan het werk houdt. Waar grote bedragen in omgaan en banen in stand worden gehouden. Ik vraag mij oprecht af waarom hier geen korte metten mee wordt gemaakt. Ondertussen heeft mijn man moeten beloven zijn zoon niet op te gaan zoeken… de moeder wordt dus beloond met haar agressie en leugens. Het kind is de dupe. Hij is “bang” voor zijn vader. Wij genieten toch wel van ons leven! Naast het trouw betalen van de alimentatie, maar het is een schande aldus de Raad van Kinderbescherming dat wij daar iets van vinden….

 • Tom | 14/03/15 om 10:12

  Volgens John Rammersvaal van OM, “Bovendien kan het zijn dat iemand is gaan geloven in datgene wat hij of zij beweert” Als je groen ziet en echt denkt dat het rood is en als je een jongen hebt en echt denkt dat hij een meisje is, wat is nou de staat van je mentaliteit? Hoe mentaal gezond ben je? Ben je nog in staat om voor dat kind te zorgen?

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen