Joris Demmink, roddel en pedofilie - deel 8 

Weer geen strafrechtelijk onderzoek Demmink

Na langdurig onderzoek Rijksrecherche

Gelezen: Persbericht Openbaar Ministerie

“Er bestaat gerede twijfel over de betrouwbaarheid van de aangifte, die in februari 2011 is opgenomen”, beweert het OM. “De afgelegde aangifte is, zoals gebruikelijk, voorgelegd aan de Landelijke Expertisegroep Bijzondere Zedenzaken (LEBZ). In een rapport van juni 2011 concludeert de LEBZ dat het verhaal van de aangever niet consistent is en op meerdere plaatsen te weinig details bevat. Volgens de LEBZ kan niet gesteld worden dat de aangifte betrouwbaar is.”

Gelet op de aard van de aangegeven feiten en de ernst van de beschuldiging heeft de Rijksrecherche toch verder onderzoek gedaan. Er is vooral nagegaan of Demmink nog in Turkije was in de jaren negentig, iets dat eerder door Hirsch Ballin in antwoord op Kamervragen is ontkend. De Rijksrecherche heeft Demmink en getuigen gehoord en bestanden van dienstreizen en zijn paspoorten onderzocht.

Het OM vindt de aangifte van Baybasin tegen Demmink van augustus 2011 gebrekkig qua ‘feiten en omstandigheden die een redelijk vermoeden van een strafbaar feit opleveren. Er wordt dan ook naar deze aangifte geen strafrechtelijk onderzoek ingesteld.’

We komen hier uiteraard op terug. Daar we geen behoefte hebben aan bagger, is reageren helaas niet mogelijk. Dat spijt ons voor de ‘goeden’ die onder de kwaden’ leiden.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.