Griepprik zeer omstreden 5 

Tegenaanval huisarts op Schippers en RIVM

Huisarts Hans van der Linde dagvaardt vandaag de minister van VWS Edith Schippers en het RIVM wegens schending van de vrijheid van meningsuiting.

Gelezen: Dagvaarding

In vervolg op Griepprik zeer omstreden 5

De huisarts verwijt de VVD-minister en het RIVM schending van artikel 10 van het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) dat de vrijheid van meningsuiting van burgers beschermt.

Volgens Van der Linde proberen het RIVM en Edith Schippers zijn vrijheid van meningsuiting te belemmeren door het aanspannen van een voor hem ‘onbetaalbare’ bodemprocedure. Uitlatingen over belangenverstrengeling van griepexperts zijn daarvoor de aanleiding.

“Het wetenschappelijke en maatschappelijke debat over het nut van de influenzavaccinatie is daarmee door de Staat naar de rechtbank verplaatst. Het door de overheid monddood maken van burgers, in het bijzonder van medisch publicisten zoals ik die gemotiveerd en in het algemeen belang misstanden bij de overheid signaleren, is volgens de Europese wetgeving in strijd met fundamentele rechten van de mensen”, vinden Van der Linden en zijn medestanders.

Zij hebben inmiddels 46.000 euro opgehaald aan steun voor de zaken. Van der Linde eist een schadevergoeding van 16.000 euro plus de juridische kosten.

Eerder hebben tal van hoogleraren en medische wetenschappers in de media geprotesteerd tegen de rechtsgang. Minister Schippers besloot het proces niettemin door te zetten. Nu gaat Van der Linde er vol in met een tegeneis waarin hij ingaat tegen de ‘ernstige gevolgen van belangenverstrengelingen voor onze gezondheidszorg’ bij ondermeer Coutinho en het RIVM.

  • Reacties

  • Leefbewust.com | 25/01/12 om 12:09

    Volgende discussie onderwerpen zijn hopelijk mammografie onderzoeken, antidepressiva, adhd medicatie en andere “oplossingen” die alleen maar voor veel kosten en winsten zorgen voor een nietsontziende industrie.

  • Dr House | 26/01/12 om 14:45

    Coutinho toont al aan dat hij niet vies is van geld aannemen. Hij laat RIVM betalen voor deze rechtszaak. Als hij nou zo in zijn ego is aangetast, zou hij dit beter uit eigen zak kunnen betalen …

  • ldbroersma | 28/01/12 om 10:10

    We zijn nog lang niet kritisch genoeg. Kan iemand mij bijvoorbeeld uitleggen dat het mogelijke nucleaire programma van Iran aanleiding is voor het ontketenen van oorlog en dat het creeren, let wel creeren niet ontdekken, van een dodelijk virus, waarvoor op dit moment een antivirus wordt gemaakt, voor het geval dat het de wereld in wordt geholpen door terroristen???, Fouchier een heldenstatus geeft? Het zal aan mij liggen, maar ik vind dat vreemd. Persoonlijk vind ik dat deze Fouchier voor de rechter gebracht zou moeten worden. En waar blijft de politiek? Muisstil zijn ze evenals de Media. Discussieren over de islam is natuurlijk minder bedreigend.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen