In afwachting van het COA-rapport 

Grapperhaus vs. NOS over Albayrak

Advocaat blijft bij zijn mening dat de NOS in de fout ging met Nurten Albayrak, die dat ook aankaart bij de Raad voor de Journalistiek. Maar wat zijn de feiten tot nu toe?

Wat voorafging:

* NOS-onthullingen: ‘Nurten Albayrak heerst en graait’

* Nurten Albayrak: ‘Over mij gelogen’

* Uitspraak Hof Den Haag: Toezicht COA en Leers zaten fout

* Beschuldiging NOS door Ferdinand Grapperhaus van trial-by-media

* Antwoord NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff

Naar aanleiding van het laatste stuk vroegen we Grapperhaus via mail:

1. Wat vindt u van die beschuldiging?

Grapperhaus: “Men kan een dergelijke reportage niet louter baseren op anonieme bronnen. De NOS had eerst om verificatie moeten vragen bij de Raad van Toezicht. En de antwoorden daarop moeten afwachten

2. Wat heeft de NOS feitelijk onjuist bericht?

Grapperhaus: “Wie de moeite neemt om de uitzendingen nog eens na te horen cq kijken zal vaststellen dat mevrouw met zeer forse bewoordingen wordt weggezet. Als een journalist anoniem aanhaalt dat sprake is van “zonnekoninggedrag” is dat geen feit maar een kwalificatie. Die journalist moet dan naar mijn mening eerst ervoor zorgen dat hij feiten in handen heeft.

De documenten waar meneer Gelauf naar verwijst ken ik niet, maar mij is uit de uitzendingen niet gebleken dat daarin gestaafde feiten naar voren komen. Ware dat anders geweest dan begrijp ik niet dat de NOS die gestaafde feiten niet genoemd heeft in een overzichtje in de uitzending met bronvermelding van de documenten.”

3. Hoe had de NOS het moeten aanpakken?

“De mededeling dat iemand die anoniem beschuldigd wordt voor de camera mag reageren is nu juist Trial by Media. Het is onvoorstelbaar voor mij als jurist die fair play voorstaat dat een hoofdredacteur van de NOS dat niet inziet.

Hier laat ik het bij. Ik begrijp dat er een klacht is ingediend bij de Raad voor de Journalistiek. laten we daar de uitkomst van afwachten.”

Dat laatste feit is ook een reden voor Marcel Gelauff om niet meer inhoudelijk op de zaak in te gaan.

Grofweg gat het om twee beschuldigingen via de NOS geuit:

A. Graaien, dat wil zeggen een veel te hoog salaris en vergoedingen, te dure auto en inhuren van (bevriende) veel te dure adviseurs;

B. Dictatoriaal heersen door Albayrak waardoor de werksfeer bij het COA werd verziekt.

Ad A.
1. Salaris:
Het Hof heeft uitgesproken dat Albayrak niets te verwijten valt aangaande haar salaris. Het hof stelt vast dat de beloning van Albayrak niet onder nieuwe wettelijke normen zou vallen en derhalve naast een onkostenvergoeding van € 5.625 per jaar een salaris € 189.792 zou bedragen voor 38 uur. Op basis van 40 uur is dat € 210.880 bestaande uit € 180.380 aan jaarsalaris, € 14.330 aan vakantietoeslag en € 16.169 aan eindejaarsuitkering.

De NOS sprak van een inkomen van 273.000 euro (de stand in 2009) en een auto met chauffeur. Volgens Gelauff is dat bedrag eenvoudigweg overgenomen uit de Wopt-rapportage 2010: Overzicht van overschrijdingen

Uit het interview met haar, weer een ander bedrag: Over de 287.000 euro loonkosten van de directeur, vijf jaar geleden nog 175.000, zegt ze: “‘Er zijn in Nederland 2.039 topambtenaren die meer verdienen dan de Balkenende-norm. Ik ben er daar een van…. Daar gaat de raad van toezicht over. Dat is mijn werkgever. Ik heb er nooit over onderhandeld. Nooit!…”

Er is haar nooit gevraagd een lager salaris te accepteren. Volkskrant: “Liegt het ministerie daar dan over?” Albayrak: ‘Zeker. Met mij is door de raad van toezicht en het ministerie nooit gesproken over mijn salaris. Dat werd me gewoon toegewezen. Ze hadden me een ander aanbod kunnen doen. Daar kun je dan een normaal gesprek over hebben. Maar dat is nooit gebeurd.”

2. Die auto zit dan in die 287.000, waarvan Albayrak zei dat die niet te duur was en dat ze een duurdere auto ongepast vond. “Sterker nog: het COA had een Audi A8 besteld in 2006. Ik vond dat ongepast in de tijd van het kabinet-Balkenende. Ik heb verzocht hem af te bestellen en een passende auto te bestellen. Ik zei: jongens dit moeten we niet willen als COA, dit is geen goede uitstraling.”

3. ‘COA spendeerde miljoenen aan tijdelijke managers’: “Sinds 2004, toen Albayrak bij het COA als topvrouw werd aangesteld, zijn 37 personen ingehuurd voor de positie van directeur of manager.” Eén adviseur liep binnen met 2 miljoen euro, een ander mocht met 1,1 miljoen incasseren.

B. ‘Angstcultuur’

Dat heeft twee kanten en heeft behalve met feiten ook met perceptie te maken: een hard regime dat nodig kan zijn of niet en werknemers werkelijk een schrikbewind ondergaan of snel piepen, vooral collectief.

De aantijgingen van de NOS zijn later bevestigd door de Volkskrant. Verder is het wachten op het rapport van de commissie-Scheltema naar de vermeende misstanden bij de organisatie van het COA.

Intussen Schreef De Telegraaf: OR COA wil Albayrak nog niet terug : “De Ondernemingsraad van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) vindt het raadzaam dat algemeen directeur Nurten Albayrak eerst lopende onderzoeken naar haar functioneren afwacht voordat ze terugkeert in haar functie. Dat heeft de OR maandag schriftelijk verklaard…

De ondernemingsraad zegt zich niet te herkennen in de uitspraak van het gerechtshof, dat de or zich volledig achter Nurten Albayrak zou hebben geschaard.”

De Telegraaf ook: Albayrak te duur om te ontslaan: “Een breuk met COA-directeur Nurten Albayrak kan de staat duur komen te staan. De op non-actief gezette topvrouw krijgt volgens haar contract bij gedwongen ontslag achttien maandsalarissen mee. Dat melden bronnen rond het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen