Onthullingen over Nurten Albayrak 

Grapperhaus had NOS al berecht

Met zware woorden veroordeelt advocaat Ferdinand Grapperhaus de NOS, zonder de feiten te kennen.

De heer Grapperhaus, advocaat te Amsterdam, beschuldigt NOS Nieuws van wat hij noemt trial by media. Een greep uit zijn kwalificaties onder de kop ‘NOS Journaal had Albayrak al berecht’: de berichtgeving was ‘simpel’, ‘zonder enige nuance’, er was gebrek aan wederhoor, geen tegenonderzoek en het zou ‘nota bene op een zondagavond’ gedaan zijn ‘omdat de onderbuik de kijkcijfers bepaalt’.

Zware woorden, temeer omdat Grapperhaus de NOS lijkt te veroordelen zonder de feiten te kennen.

Want de feiten zijn als volgt: begin augustus 2011 werd de NOS benaderd door medewerkers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Zij beklaagden zich over de slechte werksfeer op het hoofdkantoor in Rijswijk. De bestuursstijl van Nurten Albayrak zou leiden tot een ware angstcultuur.

In de loop van de maand spreken wij met een tiental getuigen, gespreid over de volle breedte van de organisatie. De meesten in dienst, sommigen nog maar kort weg bij het COA. Allen eisen volkomen bronbescherming omdat ze bang zijn voor repercussies van Albayrak.

Hun verhalen, onafhankelijk van elkaar verteld, zijn gelijkluidend en bevestigen de eerdere klachten. Iedereen gaf dezelfde motivatie voor zijn of haar medewerking: gekonkel speelt in het hoofdkantoor al vele jaren een belangrijker rol dan de opvang van vluchtelingen en dat moet ophouden, vinden ze.

Bovendien krijgen we tientallen interne documenten in handen die het beeld ondersteunen, waaronder gespreksverslagen met vertrokken directeuren, die enkele jaren geleden zijn opgemaakt door de Ondernemingsraad van het COA.

Begin september hebben we de feiten rond, is alles uitvoerig gecheckt en leggen we onze bevindingen neer bij het COA. In een mail van 8 september (tien dagen voor de uitzending) stellen we het COA 25 vragen en we doen mevrouw Albayrak het eerste nadrukkelijke verzoek om in beeld te reageren.

Op 12 september krijgen we antwoorden van de woordvoerder van het COA. En de mededeling dat Albayrak niet zal reageren. Wij stellen per mail een aantal nieuwe vragen, waarop we een dag later antwoord krijgen. Opnieuw dringen we aan op een reactie in beeld van mevrouw Albayrak. Tegelijkertijd benaderen we ook de raad van toezicht en de Ondernemingsraad.

Op 14 september spreken twee NOS-redacteuren op het COA-hoofdkantoor met de woordvoerder over de voorgenomen publicatie. Zij geven opnieuw aan dat de NOS graag de visie van mevrouw Albayrak wil opnemen en verwerken in de uitzending. Het COA persisteert dat Albayrak niet wil reageren.

Op donderdag 15 september zijn we klaar voor uitzending, alle teksten staan klaar in de draaiboeken van onze uitzendingen. Maar om 16.00 uur wordt alles anders: de Miljoenennota lekt uit. Door alle reacties die dat oproept, verschuift het COA-onderwerp naar zondag 18 september. De uitzending die dag wordt begeleid door een uitgebreide verantwoording op onze site. Daarbij publiceren we ook de uitvoerige reacties van het COA. Op tv verwijzen we daar nadrukkelijk naar.

Samenvattend:

1. De NOS heeft grondig onderzoek gedaan en is niet over één nacht ijs gegaan: er zijn veel bronnen verzameld, er is vastgesteld dat deze goed gespreid zijn en onafhankelijk van elkaar spreken, de feiten zijn geverifieerd (ook bij het COA zelf), er is steun gevonden in interne documenten van het COA.

2. De NOS heeft het COA zeer tijdig geïnformeerd over de bevindingen.

3. De NOS heeft mevrouw Albayrak tijdig en herhaaldelijk de kans gegeven om in een interview op camera haar reactie op de beschuldigingen te geven.
Eén van de taken van de journalistiek is om misstanden aan het licht te brengen. Naar mijn overtuiging hebben wij dat op een verantwoorde en correcte manier gedaan.

Dat dit gebeurde op basis van anonieme bronnen is – gelet op het thema – logisch en noodzakelijk: de weigering van betrokkenen om hun verhaal in beeld te vertellen is het ultieme gevolg van de angstcultuur waarvoor zij aandacht vragen.

De lezer oordele zelf, maar mijn conclusie is dat advocaat Grapperhaus NOS Nieuws niet alleen heeft berecht zonder zich in de feiten te verdiepen, maar vooral ook door verdachte NOS Nieuws geen enkele mogelijkheid tot wederhoor te bieden.

*) Marcel Gelauff (foto) is hoofdredacteur van NOS Nieuws.

  • Reacties

  • anoniem | 18/01/12 om 12:24

    Het is niet alleen geklungel het is veel meer en het personeel moet zwijgen. Dit gebeurt veel vaker bij de overheid.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen