Beoordeling scriptie verraadt vooroordeel 

Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert

Een ’10’ voor een scriptie is zo eenvoudig te falsificeren.

Er is zo langzamerhand genoeg gezegd over de 64 pagina’s tellende scriptie Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics van student Henk Bovekerk. Hij stelde vast dat dat de PVV een fascistische partij is en Geert Wilders een fascist.

Dat zou allemaal nog daaraan toe zijn, op die leeftijd ben je nog enthousiast genoeg om in je eigen val te lopen. Dan zijn er docenten om je vriendelijk en vaderlijk op je misstappen te wijzen. En daar ging het fout Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert (foto) vonden het uitmuntend en gaven het cijfer ’10’.

Dan is het wetenschappelijk gezien een fluitje van een cent om aan te tonen dat dit oordeel onjuist is. Bij een ‘8’ kunnen er fouten in zitten, bij een ’10’ maak je het falsificeren eenvoudig. Dus de beide docenten maken hun entree op Leugens.nl

Daar zette Victor van der Sterren zich aan. En historicus Jan Dirk Snel stelde vast:

“De opzet is simpel. Bovekerk neemt de stelling van Rob Riemen in diens pamflet De eeuwige terugkeer van het fascisme (2010) dat Geert Wilders en zijn beweging ‘het prototype van hedendaags fascisme’ zijn, tot uitgangspunt, concludeert dat Riemen dat onvoldoende onderbouwt, pakt het boek The Anatomy of Fascism (2004) van Robert O. Paxton (1932) erbij, ontleent daaraan een aantal kenmerken van wat fascisme zou zijn, beschrijft vervolgens een aantal standpunten van Geert Wilders, Martin Bosma en de PVV, typeert die en concludeert dat die typeringen voldoen aan de omschrijvingen van Paxton.

En klaar is Kees. Erg veel literatuur wordt niet gebruikt. De scriptie is één lang toewerken naar een stelling die aan het begin al wordt verklapt. Van een open vraagstelling is geen sprake….

Problematischer voor Bovekerk is dat Paxton zijn conclusie zelf zeker niet zou delen. Na een bespreking van een groot aantal nieuwrechtse moderne bewegingen als die van Le Pen en Haider, merkt hij op dat de omstandigheden in het naoorlogse Europa zo anders zijn dat er geen serieuze mogelijkheden zijn voor partijen die openlijk met klassiek fascisme verbonden zijn. Paxton zou de PVV nooit fascistisch noemen, dat is wel duidelijk.

Er is van alles mis met de PVV, maar dat kun je concreet en nauwkeurig benoemen. Een algemeen etiket dat volkomen misplaatst is, levert geen inzicht op en genereert juist eerder sympathie. Maar het werkt niet alleen averechts, het ontneemt vooral de blik op wat de PVV wél is. De twee Tilburgse docenten, Jan Jaap de Ruiter en Jan Blommaert, hebben met hun beoordeling niet alleen de student in een vervelend parket gebracht, maar ook hun eigen reputatie en die van hun universiteit geschaad – en de samenleving een slechte dienst bewezen.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen