Liegen gaat mainstream 

Top-10 over 2011: val van de wetenschap

Politici liegen bijna per definitie, maar wetenschap had tot voor kort een vrij schoon imago. Dat veranderde in 2011. ‘Onderzoek wijst uit dat…’ komt op gelijke voet met ‘Het is nodig dat…’ van politici.

Bovendien was het een jaar van majeure leugenkwesties: de Eurocrisis is opgelost. De Irak-oorlog is succesvol beëindigd. Betrouwbare wetenschap. Integere presidentskandidaten. Het gaat goed met de Nederlandse economie. Onze huizenmarkt deugt wel. Wordt ‘waarheid’ een schaarser begrip?

Terugblikken met Leugens.nl impliceert dat we alles konden bijhouden wat er zoal aan onwaarheden en gejok passeerde in 2012. Dat is niet zo. Zo kunnen we het ‘hele buitenland’ niet bijhouden, een geluk voor een Poetin en Berlusconi. Meestal slaan we ook de kwesties over waarin discutabel is wie er gelijk heeft. Leugens.nl was immers opgezet om feiten terug te brengen, daar meningen te veel overheersen.

Onze top-10 is dus subjectief. Zonder twijfel is de grootste en meest consistente leugen van 2011 de ‘oplossing van de eurocrisis’. Al heel jong leerden we van onze ouders als we te veel platen (een soort van grote cd’s) op de pof kochten: “Je kunt niet het ene gat met het andere dichten.”

De regeringsleiders onder wie Mark Rutte en hun ministers van financiën onder wie Jan Kees de Jager bedoelen te zeggen: we hebben de boel bij elkaar gehouden. Dat laatste was het adagium van Job Cohen die de regering redde. Daaruit vloeit een volgende leugen voort: we hebben een gedoogregering dankzij de PVV. Bovendien dienen linkse partijen en de door hen zo verfoeide PVV samen wetsvoorstellen in als het uitkomt.

Zijn Mark Rutte en Jan Kees de Jager nu de leugenaren van 2011, met Job Cohen in hun spoor? Zou kunnen, met hun 50 miljard misrekening na het eerste ‘akkoord’ over de euro. Maar betrof het een keiharde leugen of een misrekening? En is de ‘grote leugen’ niet veeleer dat de ‘oplossing van de eurocrisis’ louter politiek is, niet economisch?

In één adem kun je de politieke pers noemen. Die slaagt er nog altijd niet in om feiten boven meningen te laten prevaleren. Een simpel feit: 18 miljard bezuinigingen moeten we verdelen over ruim 16,7 miljoen inwoners. Dat is, afgerond, 1.100 euro per inwoner. Een gewin van vier kinderen moet het met 4.400 euro minder doen? Wanneer dan, in 2012 of in 2015? En wat wordt dan minder? En welke invloed heeft de crisishulp op ons huishoudboekje? Rekenen is een moeilijk vak, ook voor journalisten.

In het verlengde hiervan woedt er een discussie over ‘hypotheekrenteaftrek’. De hypotheekschuld groeide dit jaar, tot ruim 660 miljard euro. Er zijn grofweg 4 miljoen eigen woningen en 3 miljoen huurwoningen. Het wonen wordt duurder en hoe zit het precies? Betalen die drie miljoen huishoudens de lusten van die andere vier miljoen? Het woningforfait stijgt jaarlijks fors en neutraliseert de renteaftrek goeddeels. Wie rekent er eens hoe het zit?

Maar snel naar ons eigen lijstje dat niet wordt gedomineerd door politiek maar door wetenschap. Die viel in 2011 van haar voetstuk, ondanks de prestigieuze benoeming van Robbert Dijkgraaf in de VS. Zoals gezegd, de keuze is subjectief:

1. Henk Schmidt

De rector magnificus loog tegen zijn eigen universiteitskrantje over kennis van fraude op een moment dat hij wist dat professor Poldermans nat ging. Vervolgens bleek zijn greep op datzelfde krantje dusdanig dat het geen gewag kon maken van zijn gejok. Dit jokken haalde de pers niet, en met zijn positie als baas van een gerenommeerde universiteit plus de affaire-Stapel nog vers in het geheugen is dit reden voor een topnotering in deze lijst. Zijn voorlichter drs. Jacco Neleman deelt in de vreugde.

2. Diederik Stapel en zijn omgeving

Zijn plek in deze lijst na het bedrog behoeft geen nadere uitleg. In ‘ruil’ kregen we er een voortreffelijk rapport voor terug. Hierin wordt de hele wording en vooral instandhouding van een leugenmachinerie op eminente wijze in beschreven. Behalve de overtuiging van de dader maakten ook de angsthazerij en onverschilligheid in de wetenschappelijke omgeving dit mogelijk, tot de moedige klokkenluiders opstonden.

3. Rooms-Katholieke bisschoppen

Doofpotkerk kopten we, en dat was de kern. Ontkennen, wegkijken en selectief vergeten bleken het ooit zo machtige instituut te kenmerken inzake het flagrante kindermisbruik. Voormalige baas Ad Simonis maakte het bont met zijn niet-weten en wegpoetsen van de barre feiten. Antoine Bodar dreigde te worden meegesleept maar hem zagen en hoorden we afgelopen weken weer uitgebreid.

Ook het rapport-Deetman bewees, net als het rapport-Stapel, dat het openbaren van grote leugens tot waarheidsvinding leidt, een reden te meer om leugens uitgebreid over het voetlicht te brengen.

4. Martijn Koolhoven

Een elftal berispingen door de Raad voor de Journalistiek was niet genoeg voor De Telegraaf om de sterverslaggever de deur te wijzen maar een uitzending van Zembla over een eerst op Leugens.nl
aangehaalde schandalige verslaggeving deed Koolhoven de das om. Zijn officiële vertrek was zelfs voor hoofdredacteur Sjuul Paradijs onhoudbaar.

5. Don Poldermans

Zijn wetenschappelijke fraude kreeg bij lange na niet de aandacht als die van Stapel ofschoon ook hij flagrant sjoemelde in de wetenschap, en op een hoger niveau. Zijn ex-collega Jacobus Lubsen legde uit waarom deze fraude zo ernstig is.

6. Charlie Aptroot en Melanie Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

De politieke ‘noodzaak’ om de maximum snelheid op een aantal snelwegen tot 130 kilometer per uur te verhogen plus het opheffen van 80 kilometer wegdelen rond steden bracht de VVD in de leugenzône. De minister van Verkeer & Waterstaat goochelde met verkeersdoden, parlementair gesteund door Charlie Aptroot die bij De Pers winnaar werd in de top 10 van politici die het meest flagrant sjoemelden met feiten en cijfers.

7. Greenpeace

Natuurlijk, lobbyisten liegen per definitie. Waarom zouden ze zijn als feiten en de eerlijke afweging volstaan? Het milieu gaat niet minder hard naar de knoppen dan in voorgaande jaren. Maar ineens werd duidelijk dat onze belangrijkste actiegroep eigen belangen heeft die op zichzelf staan.
Jaffe Vink botste eerst met de Volkskrant en vervolgens met Greenpeace over Trafigura. Greenpeace bleek machtspolitiek te bedrijven met manipulatie van de publieke opinie.

8. Roos Vonk

Direct met het bekend worden van de fraude door Stapel schreven we al dat Roos Vonk ten onrechte de handen in onschuld waste. Ze verzweeg het manipuleren met de ‘vleeshufter bevindingen’ wat leidde tot de meest heftige discussie op Leugens.nl. Wat ons betreft terecht. Haar straf van de universiteit, pek en veren, was passend als was ze het er niet mee helemaal eens. Gelukkig kan ze door als een gelouterd wetenschapper.

9. Mariko Peters

De GroenLinks-politica ging ruim onderuit met de bevoordeling van een vriendje in Afghanistan maar weigerde discreet terug te treden. Toch won ze deels haar zaak voor de Raad voor de Journalistiek omdat journaliste Lise Witteman onjuist(en onterecht) het accent legde op een privékwestie.

10. Harry Mens

De makelaar en tv-presentator kreeg een gniffelende linkse pers over zich heen met de koeienpoepfopperij. Hij bleek wederom dubieus aanbod ruim baan te hebben gegeven in Business Class, zei een kort geding te beginnen tegen de VEB wegens de kritiek hierop, maar dit was niet waar.

Daarmee vallen Noord-Hollands gedeputeerde Ton Hooijmaijers en Maasstad-directeur Paul Smits buiten de boot en krijgen ook Leon de Winter en Peter Vandermeersch alsmede Hans Hillen en Ton Annink nieuwe kansen in 2012.

 • Reacties

 • Jack | 31/12/11 om 12:05

  Mooi stuk.
  Vakwerk

 • Niquote | 31/12/11 om 13:39

  Mooi stuk inderdaad Peter. Mag ik in alle bescheidenheid toch gaan voor Rutte, die op de valreep van dit jaar onderstaand citaat nog even in de Volkskrant laat noteren

  “De nieuwjaarswens van Mark Rutte aan de lezers van de Volkskrant: ‘Een goed, gezond jaar. Laten we ons realiseren dat het in het leven niet draait om banen, posities en ego’s maar om familie, vrienden, persoonlijke groei en gezondheid”.

  Wat een gotspe, wat een leugenachtigheid en wat een brutaliteit. Onder zijn leiding zijn wij verworden tot een maatschappij waar het louter nog om de pecunia gaat, alles wat maar naar sociaal en cultureel riekt wordt wegbezuinigd en vindt er continu een schaakspel plaats om posities en baantjes met ego’s zo groot als gebakken luchtballonnen. Mag deze psychopaat, die deze woorden met het verstand van waarschijnlijk een erwt zonder gene durft uit te spreken, alstublieft op een ferme eerste plaats komen?

  Dit is de taal van een totalitair regime wat zich zo sterk waant dat het ziende blind is geworden.

 • nathan | 31/12/11 om 13:58

  Voor mij staat Paul Smits overall op de eerste plaats. Hij is de notoire leugenaar, die heel veel op zijn geweten heeft als gevolg van leugen en bedrog.
  Wat we van zijn foute stappen weten is het volgende:
  a. hij heeft Lucia de Berk 30 moorden op haar conto proberen te schrijven gebruikmakend van (dus niet met medewerking van) een geesteszieke kinderarts, die nog steeds lid is van het medisch tuchtcollege! Lucia de Berk heeft meer dan 7 jaar in de gevangenis gesleten.
  Waarom zoveel doden in het JKZ en het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag? Dat is nog steeds niet uitgezocht.
  b. In het Maasstad Ziekenhuis heeft hij epidemie van een zeer besmettelijke ziekte onder het tapijt proberen te schuiven. Een aantal doden in het Maasstad Ziekenhuis heeft hij op zijn conto.

  Waarom is Paul Smits ziekenhuisdirecteur geworden?
  Hij stopte (on)vrijwillig een opleiding in het Slotervaart ziekenhuis tot neuroloog na 1 jaar. Waarom hij stopte is onduidelijk. Was hij betrapt op gebrek aan empathie of was het nog erger?
  Daarna werd hij productmanager bij Organon in Oss.
  Na afronding van zijn MBA in Amerika is hij een carrière als ziekenhuismanger/directeur begonnen.
  Hij heeft ook nog een baluwe maandag als ambtenaar bij het ministerie van VROM gewerkt.
  In de media hebben de journalisten nimmer de verbinding gelegd tussen zijn functioneren als directeur van het Juliana Kinderziekenhuis en van het Maasstadziekenhuis.
  Ook is nooit opgehelderd waarom hij (on)vrijwillig stopte met zijn opleiding to neuroloog.

  Hij heeft nimmer zijn excuses aan Lucia de Berk aangeboden. Neen, het is nog erger hij zei letterlijk:”In dezelfde omstandigheid zou ik hetzelfde doen.” Niets geleerd. Is deze arrogantie hem ook in zijn opleiding fataal geworden?

  Steeds blijft in mijn hoofd rondspoken, waarom hebben de journalisten zo’n slechte job gedaan in de zaak Lucia de Berk? Dat is een aardige zaak om te onderzoeken.
  Wanneer zal er een mea culpa van de journalisten in deze zaak zijn?

  Nogmaals zijn geschiedenis.

 • Niquote | 31/12/11 om 15:42

  Beste Nathan
  Als niemand het nogal opzichtige bedrog van Rutte aan de kaak stelt, hoe denk jij dan dat er tegen jouw “stokpaardje” wordt aangekeken? Was er niet een politicus uit het zuiden die zei en beloofde al die rommel, waaronder de door jou aangedragen, zou opruimen? Niets moest hebben van achterkamertjespolitiek en politiek gekonkel. De rechterlijke macht wel even zou aanpakken? Welaan, hij doet niet anders met af en toe een oneliner om het stemvee te behagen. Wat jij benoemt valt onder de verantwoordelijkheid van Rutte. Beide heren ook nog eens bereidt om indien noodzakelijk met het GPV in bed te duiken, hetgeen slechts in die kringen gebruikelijk was. Ben zelden zo beledigd als door deze boodschap van ene Rutte terwijl er minimaal 100.000 banen op de tocht staan en de vanwege de door zijn partij zo gepromote privatisering de energie, de zorg, kortom alle gemeenschappelijke middelen onbetaalbaar zijn geworden. Ja, dan zal je het van familie en vrienden moeten hebben. Maar je partner ligt in een ziekenhuis 200 km verderop en je werkeloze vriend heeft een baan 300 km verderop moeten accepteren. Dan is die 130 km per uur wel weer verklaarbaar:) Kortom, de boodschap van een wereldvreemde idioot die het studentencafé nimmer is ontgroeid.

 • anoniem | 03/01/12 om 10:58

  Paul Smits helemaal de schuld geven van de zaak rondom Lucia de B. lijkt te kort door de bocht.

  http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/luciadeb/article1544688.ece/De_unieke_moordzaak_van_Lucy_de_B.

  http://vorige.nrc.nl/nieuwsthema/luciadeb/article1623553.ece/Lucia_laadde_verdenkingen_zelf_op_zich

 • nathan | 03/01/12 om 12:59

  @anoniem van 10:58, het lijkt inderdaad, maar is niet het geval. Richard Gill is overtuigd dat Arda Derksen-Lubsen gebruikt is door Paul Smits. De secretaresse van Paul Smits had hem – Paultje- erop gewezen dat zij psychisch ziek was. Toch ging zij door met de advisering! van de politie en het OM. Over tunnelvisie gesproken, de aangever doet ook de advisering. Verder heeft het OM door het achterhouden van een rapport, waaruit bleek dat er in het geheel geen sprake was van moord door digoxine, fraude gepleegd. (Waarom wordt het OM niet vervolgd voor deze criminele daad? Trouwens het OM behoort magistratelijk op te treden hetgeen niet het geval was in deze zaak en vele andere zaken.)
  Dus domme Paultje is de grote initiator van de vervolging van Lucia de Berk. Hij had al direct een lijstje klaar van 30 doden op zijn conto, die in enkele uren na de aangifte bij de journalisten op het bordje gelegd, die dat nieuws zonder meer vraten. Lucia de B. had dat natuurlijk gedaan.
  De grote vraag blijft: Waarom stopte Paultje na één jaar met zijn opleiding tot neuroloog en werd hij productmanager bij Organon?
  @anoniem, weet jij als ingewijde daar meer van? Vertel eens.
  De NRC heeft een zeer dubiueze rol in de zaak Lucia de B. gespeeld. Vraag maar aan Metta de Noo en Richard Gill.
  Jeanette Koelewijn vroeg mij een keer, maar speelt er dan geen twijfel in je hoofd? Dat was toen de zaak al in het geheel geen kantelt was. Toen nog probeerde die NRC-journaliste dat nog bij mij.
  Beste Niquote, als het bij het door jou getypeerde stokpaardje zou blijven, zou ik dat voorbeeld niet herhalen. Echter het is een van de vele leugens die zgn. een onkreukbaar instituut als het OM orchestreert aangeriekt door Paul Smits en waarbij het journaille de andere kant opkijkt. Bij Rutte kun je denken: dat is nou typisch een koopman in burgerlijke belangen. Vandaar dat ik hem niet op plaats 1 zet.
  Hij was trouwens personeelschef voordat hij geparachuteerd werd door het bedrijfsleven in de politiek. Daarvan zijn er meer, Bolkestein, Rudolf de Korte (WIR-premie fraude van Fl 500.000.000, autotelefoon afgeluisterd door journalisten en pas na 7 jaar naar buiten gebracht), etc..
  Politici neem ik als beroepsgroep in het geheel niet serieus en zijn zeer discutabel.

 • anoniem | 04/01/12 om 16:22

  @ Nathan,

  Is het gek dat mensen na een jaar studie stoppen met hun opleiding? Het lijkt me vreemder als mensen aan het eind van hun opleiding stoppen.

 • nathan | 04/01/12 om 20:07

  @anoniem, het is niet na één jaar dat hij stopt met zijn studie, maar na 6 a 7 jaar studie medicijnen. Waarom journalisten daarin geen interesse hebben, dat is gek.
  Heeft deze man, naast de Lucia de B-zaak en de Maasstad ziekenhuis-drama als gevolg van zijn onder het tapijt werken, nog meer op zijn geweten?
  Deze onderzoeksvraag stelt het journaille niet. Net zoals het niet in verband brengen van deze voornoemde drama’s met elkaar. Gaan anders de advertentie-inkomsten naar beneden of is het wat anders?

  Ik denk dat hij een grove fout heeft gemaakt. Ik kende iemand in het Slotervaart, die hem zonder meer zou ontslaan. Hij was en is kompleet ongeschikt om als dokter te functioneren.

 • anoniem | 04/01/12 om 21:14

  @ Nathan,

  “De grote vraag blijft: Waarom stopte Paultje na één jaar met zijn opleiding tot neuroloog en werd hij productmanager bij Organon?”

  Uit bovenstaande zin maakte ik op dat hij zijn studie tot basisarts had afgerond. Er zijn mensen die na de afronding van een studie willen gaan werken maar ook niet werkloos willen zijn tijdens het solliciteren dus alvast beginnen met een vervolgopleiding (plan B) is toch niet zo gek? Als hij aan het eind van zijn opleiding tot neuroloog was gestopt was het minder logisch maar ook dan kan het gebeuren dat mensen uit hun studie stappen. Hij zal de eerste niet zijn.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen