Probo Koala had troep aan boord 

Trafigura zat wel fout

Ook in hoger beroep is grondstoffenhandel Trafigura veroordeeld voor illegale uitvoer met de tanker Probo Koala. Doden noch gewonden zijn vastgesteld.

Gelezen: Uitspraak Hof Amsterdam inzake Trafigura en Uitspraak inzake Amsterdam Port Services

Jaffe Vink botste met de Volkskrant en met Greenpeace over de aanpak van Trafigura.

Het schip blijft in het midden: Trafigura handelde misdadig, vindt ook het Hof. Het ging net als in eerdere veroordelingen niet om mogelijke doden en gewonden als gevolg van de gifstort in Ivoorkust. Overigens, het regime van de ‘autoriteiten’ in het land die dat toen beweerden moet in Den Haag voor het internationale Strafhof verschijnen.

Trafigura is ook in hoger beroep schuldig bevonden aan illegale uitvoer van afval naar Ivoorkust en het verzwijgen van het schadelijk karakter van het afval bij het aanbieden aan APS, dat ook in de fout ging. Het hof vonniste Trafigura met een boete van een miljoen euro, evenals de rechtbank vorig jaar.

Evenals de rechtbank acht het hof APS echter niet strafbaar, daar APS mocht afgaan op de mededeling van de milieudienst van de gemeente dat die aflevering was toegestaan. APS wordt daarom ontslagen van alle rechtsvervolging. De gemeente Amsterdam ging ook wederom vrijuit, want voerde een bestuursdienst uit.

Voor de chemici onder ons: “Trafigura heeft op of omstreeks 2 juli 2006 te Amsterdam tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, waren, te weten afvalstoffen afkomstig van brandstofzuivering met behulp van natriumhydroxide (caustic soda), als (tank)waswater heeft afgeleverd aan Amsterdam Port Services B.V., wetende dat die waren voor het leven en/of voor de gezondheid schadelijk waren, zijnde deze afvalstoffen een complex mengsel van water met een extreme zuurgraad en een olieachtige vloeistof (beide verontreinigd met onder meer sulfiden en/of mercaptiden en/of (thio)fenolaten), en dat schadelijk karakter (bijtend en/of corrosief en/of met een extreme zuurgraad) bij dat afleveren heeft verzwegen;…

Met de rechtbank constateert het hof dat uit de bevindingen van het NFI blijkt dat de aangeboden stoffen in objectieve zin een schadelijk karakter moet worden toegekend, nu de slops brandbare, bijtende/corrosieve stoffen en schadelijke tot (zeer) giftige stoffen bevatten, naast stoffen waaruit onder bepaalde omstandigheden schadelijke tot zeer giftige stoffen vrij kunnen komen.

Daaruit vloeit voort dat aan de slops een specifieke gevaarzettende aard valt toe te kennen, zulks mede in verband met de omstandigheid dat de inzameling en de verwerking van de slops redelijkerwijs te verwachten viel…

Uit het vorenstaande volgt dat Trafigura zich, tezamen en in vereniging met een ander heeft schuldig gemaakt aan het afleveren van, naar zij wist, voor de gezondheid schadelijke waren terwijl zij dat schadelijke karakter heeft verzwegen.”

Uit het persbericht: “Volgens het hof worden terecht hoge eisen gesteld aan ondernemingen die afvalstoffen produceren met betrekking tot de afgifte en het ontdoen op een milieuverantwoorde manier. Dit is een belangrijk aspect van mondiaal maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Dat Trafigura hiervan terdege kennis heeft als mondiaal opererend concern heeft het hof dan ook zwaar laten wegen in zijn oordeel.

Ook meegenomen in het oordeel van het hof is de golf van negatieve publiciteit en de schade die dat met betrekking tot het imago van Trafigura teweeg heeft gebracht.

Dit evenals de positieve bijdrage in de vorm van de Trafigura Foundation aan het mondiaal welzijn. Tevens heeft het hof een uitspraak van het U.S. District Court, Southern District of Texas in zijn oordeel betrokken.”

  • Reacties

  • nathan | 28/12/11 om 16:10

    Voor de politici onder ons, Groen Links-wethouder ir. Marijke Vos was verantwoordelijk voor de uitvoer van het gif in dit schip, zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Probo_Koala. Dus als u de gemeente Amsterdam schoon wilt houden van die troep, kies dan Groen Links. Zij stelt vast weer een wethouder aan die, als het zich weer mag voordoen, de troep naar een derde Wereld-land zal transporteren als ontwikkelingswerk.
    Dat is ook de reden dat Groen Links de zgn. politietrainings-missie van de VVD naar Uruzgan ondersteunt. Zij kan het zeer goed vinden met de VVD.
    Allemaal eigen gewin. Proost.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen