Talpa, NRC en het kinderwurgcontract

Talpa beschuldigt krant van grove leugen, maar eist geen herstel. De feiten spreken voor zich.

Gelezen: NRC, nrc.next

In nrc.next op 16 december en deels op de website: “Kinderen die meedoen aan televisieprogramma’s The Voice Kids en Junior Masterchef verbinden zich met een deelnamecontract aan verregaande afspraken met producenten. Deelnemers geven onder meer voor onbepaalde tijd alle beeld- en geluidmateriaal uit handen en alles mag voor commerciële doeleinden worden gebruikt. Dat blijkt uit een geheim deelnamecontract van The Voice Kids, en uit gesprekken met ouders van deelnemende kinderen van beide programma’s.”

Citaat uit het contract ‘Ouderlijke Verklaring Minderjarige’ dat begint met de absolute waarheid: “Ik verklaar dat de overeenkomst fair en gerechtvaardigd is…”. Even verderop staat de eis van ‘absolute geheimhouding’ van het contract met een boeteclausule van 5.000 euro. Behalve de ouders tekenen ook de kindjes zelf.

Alle auteursrechten en naburige rechten worden onvoorwaardelijk overgedragen aan Talpa die er wereldwijd mee mag doen wat het wil tot in de eeuwen der eeuwen.

Dan nog: “Ik stem in met het feit dat indien Talpa mij verzoekt om overige documenten te tekenen welke direct gerelateerd zijn aan het meedoen van mijn kind aan het programma en de daarbij behorende rechten en garanties ik zulks onverwijld zal doen.”

En ook: “Mocht je zoon of dochter inderdaad talent hebben, dan heeft Global Music & Talent Agency (de platenmaatschappij van Talpa) het eerste recht op een ‘samenwerkingsovereenkomst’ met het kind. Wat die precies inhoudt en hoe lang die overeenkomst duurt, wordt in het eerste contract niet toegelicht. Talpa wil hier desgevraagd niets over zeggen. Teken je niet, dan mag je in ieder geval niet meedoen aan het programma. Deelnemers (en hun ouders) beloven met hun handtekening ook toekomstige contracten te zullen tekenen. Wat daar aan afspraken in staan, weten ouders ook niet.”

Toen kwam er een persbericht van woordvoerder Thomas Notermans van Talpa Media Holding te Hilversum op 16 december om 13.43 uur:

“NRC.next is te kwader trouw

Onder de kop ‘Kinderlijk eenvoudig gestrikt voor het leven’ publiceert NRC.next vandaag een artikel dat op z’n zachtst gezegd uiterst tendentieus is. In het artikel is belangrijke informatie willens en wetens weggelaten, omdat die kennelijk niet paste in het beeld dat de schrijver wilde schetsen.

Het verhaal suggereert dat kinderen die deelnemen aan talentenjachten op televisie voor de rest van hun leven afstand doen van de rechten op de exploitatie van hun talent. Dat is pure onzin.

Talpa – als producent van het RTL4-programma ‘The Voice Kids’ – lijdt schade door de handelwijze van NRC.next en hecht er daarom aan de feiten nog eens kenbaar te maken.

Waar het met name om gaat is dat mensen die tegenwoordig aan willekeurig welk TV-programma deelnemen, of zelfs alleen maar op de tribune zitten, gevraagd wordt een zogenoemde quitclaim te tekenen. Daarmee doen zij afstand van hun rechten op het gebruik van beeld- en geluidsmateriaal dat bij die ene bijeenkomst/opname is gemaakt. Enkele honderden deelnemers aan voorrondes voor ‘The Voice Kids’ hebben zo’n afstandsverklaring getekend.

Echte contracten worden pas getekend door de kinderen/ouders die werkelijk aan de competitie deelnemen. In het geval van ‘The Voice Kids’ zijn dat er 94.

Al deze mensen hebben de concept-contracten ruim van tevoren toegestuurd gekregen. Hen is gevraagd de inhoud vertrouwelijk te behandelen, maar hen is tevens de mogelijkheid geboden de inhoud te bespreken met een jurist of andere vertrouwenspersoon.

Vervolgens zijn al deze mensen uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst waar de contracten drie uur lang zijn besproken. Iedereen heeft alles kunnen vragen en daarna nog enkele dagen bedenktijd gekregen voordat er werd getekend.

Overigens hebben de ouders van 93 van de 94 uitgenodigde kinderen dit gedaan. Klachten hebben ons niet bereikt. De NRC.next-journalist was volledig op de hoogte van deze informatie, maar heeft die weggelaten uit het artikel.

NRC Handelsblad van vandaag was van plan het artikel uit NRC.next volledig over te nemen. Met heel veel moeite heeft de redactie er in toegestemd een alinea te zullen toevoegen waarin het onderscheid wordt gemaakt tussen quitclaim en deelnemerscontract.

In januari van dit jaar publiceerde NRC.next van de hand van dezelfde journalist een artikel over zogenaamde ‘wurgcontracten’ bij talentenjachten. Toen moest Talpa’s ‘The Voice of Holland’ het ontgelden, want ook toen werd gesuggereerd dat deelnemers voor eeuwig afstand zouden doen van de exploitatierechten op hun talent.

Dat was toen volslagen onzin en is uitvoerig door ons en anderen weerlegd. Vandaag verschijnt dezelfde onzin opnieuw, nu rond het programma ‘The Voice Kids’. In feite is NRC.next met de publicatie van vandaag te kwader trouw.”

‘Gewoon niet waar’

Oeps, frontale botsing. Het gaat om het verschil tussen een ‘quitclaim’, een formeel papier dat bij vele tv-shows wordt uitgereikt om te voorkomen dat publiek en deelnemers moeilijk gaan doen, en een echt contract.

Zo’n flagrante leugen door de kwaliteitskrant? Rectificatie geëist? Kort geding? Raad voor de Journalistiek? Nee, dat niet. Talpa brult daar de feiten niet zo goed uitkomen.

Het is evident dat de voorwaarden veel verder gaan dan die van een quitclaim en ouders er ook voor tekenen om volgende contracten te tekenen. Anders kan hun kind opzouten.

Rob Wijnberg, hoofdredacteur van nrc.next: “Het is gewoon niet waar wat Talpa beweert.” NRC gooide nog wat olie op het vuur door het contract even online te zetten en de ‘wurgpassages’ te benadrukken.

Nog citaat uit het krantenartikel, dat weergeeft hoe de verhoudingen liggen: “‘Als u niet tekent, mag uw dochter niet meedoen’, kreeg ik te horen. Toen begon mijn dochter te morren. Dus tekende ik.”

 • Reacties

 • Jaap | 26/12/11 om 10:19

  Volgens mij ligt men juridisch behoorlijk te slapen met deze contractuele mockup , het is uiteindelijk niet meer dan het ontduiken van verantwoordelijkheden rond pedo entertainment exploitatie. Uiteindelijk is en blijft een contract met minderjarigen rechtsongeldig. Dus bij een mini Winehouse in the make, of de Pedo La Cuisine van morgen, deze laatste kunnen altijd nog steeds een mega claim neerleggen, al dan niet met ouderlijke bevoegdheid.
  Vroeger toen polderen en gedogen nog niet corrupt leek, greep de kinderbescherming nog in.

 • Jack | 26/12/11 om 11:35

  @Jaap
  Je hebt groot gelijk.
  Kinderbescherming is haar doel allang voorbijgestreefd.
  Kinderbescherming zal wel hele andere belangen hebben tegenwoordig en uit mensen bestaan van heel andere achtergrond dan bij oprichting.
  Weer een overheidsinstituut van grotendeels weggegooid belastinggeld. Dan wel een overheidsinstituut waarbij sommige mistige onderdelen dienstig zijn aan pedofilie.

 • Jaap | 26/12/11 om 12:11

  @Jack

  Overbetaalde jeugdzorg werkt tegenwoordig vanuit vastomlijnde marketing plannen, en omzetdoelstellingen. Rare rigide promotie spotjes met halfnaakte jonge getatoeerde jonge kinderen op de buis. Vragen zich niet af of deze beeldbuiskinderen later ook nog kunnen leven met gelardeerde Syllabusteksten. Bij afnemende workload een spotje op tv klagen over geldtekorten. En vervolgens is glashard verklaren right in the face, op tv, in de media: Wij doen niet aan waarheidsvindig! Wij begeleiden schoolprojecten met een kijkje in kinderbroodtrommeltjes. Wij zien geen negatieve gevolgen van in competitie gebakken masterchef eitjes. Het volgens een vast coordinatenpatroon draperen van doperwten op een etensbord is helemaal niet zenuwslopend. Staat allemaal in het contract, echt waar. Kinderbescherming, jeugdzorg waar zijn jullie? Marbella, ski-vakantie, auto kopen, etentje met burgemeester, om aankomende transitie van nieuwe werkwijzes rondom subsidies te stroomlijnen? Werk aan de winkel.

 • Jaap | 09/01/12 om 14:34

  RTL huilde onlangs tranen met tuiten over kinderarbeid in goudmijnen, via een dure sms-aktie met tranentrekkende ondersteuning van ,mister vermoorde onschuld himself, Albert Boulevard, smeekte men om vooral te helpen. Bizar als het bovenstaande artikel aantoont dat ze nu kinderen contractractueel van hun eventueel toekomstige goudmijn onteigenen.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen