Latere kindermisbruikers gekozen voor priesteropleiding Vronesteyn 

Homobisschop chantabel voor kindermisbruikers

In 1993 vertrok de Rotterdamse bisschop Bär plotseling. Nu blijkt dat hij homoseksuele contacten had, latere kindermisbruikers toeliet als student en chantabel kon zijn voor kindermisbruikende priesters.

Dit staat in het rapport-Deetman dat Leugens.nl vandaag ontving. Het vertrek van Philippe Bär is beschreven door door Volkskrant-journalist Henk Müller. Volgens hem werd Bär gechanteerd met zijn seksuele escapades door conservatieve katholieken die de milde bisschop weg wilden hebben.

De commissie-Deetman stelt vast dat Bär het deed met priesterstudenten, onder meer van de opleiding Vronestyn in Voorburg. Hij was daarmee inderdaad chantabel. Echter , ‘Deetman’ brengt dit in verband met het niet optreden tegen priesters die kinderen hadden misbruikt.

Het wordt niet met zekerheid beweerd, maar et elkaar in verband gebracht. De escapades van Bär waren bij priesters breed bekend. Hun baas was dus chantabel. Dit wordt gesuggereerd, maar niet hard gemaakt.

“De Onderzoekscommissie zag zich genoodzaakt het onderwerp van de geaardheid van bisschop Bär te betrekken bij het onderzoek en de beoordeling van diens bestuurlijk optreden.

Daarbij werd de Onderzoekscommissie geleid door de vraag of zijn seksuele geaardheid van invloed kan zijn geweest op zijn benoemingenbeleid, zowel vanuit de optiek van persoonlijke voorkeuren voor bepaalde kandidaten als vanuit de optiek van een eventuele kwetsbaarheid die zijn beslissingen op enigerlei wijze kan hebben beïnvloed.

Zou dat inderdaad het geval zijn, dan was hij naar inschatting van de Onderzoekscommissie chantabel. Deze inschatting werd tegenover de Onderzoekscommissie ook gemaakt door een aantal oud-medewerkers van het bisdom.

Volgens een van deze oud-medewerkers van het bisdom Rotterdam leidde de bisschop in feite een dubbelleven. Om zich heen verzamelde hij een groep vertrouwelingen die toegelaten werd tot de priesterwijding, onder wie het aantal homoseksuelen opmerkelijk hoog was. Priesterstudenten ontving hij ook ’s avonds thuis in zijn privévertrekken in het bisschopshuis.

Een van deze priesterstudenten heeft er zich later over beklaagd dat hij in 1989 geconfronteerd werd met de avances van de bisschop. [* voetnoot 150] Het aantal homoseksuele studenten dat verbonden was aan de priesteropleiding Vronesteyn in Voorburg was opmerkelijk hoog.

In het AVA werden in de jaren 1987-1989 de namen van vijf priesterstudenten genoemd van wie men wist dat die homoseksueel waren. Een van hen was een latere pleger, die ook privé omging met de bisschop. Maar ook een andere pleger, die zijn benoeming tot priester te danken had aan Bär, was homoseksueel.

De Onderzoekscommissie, die dit onderwerp met bisschop Bär uitgebreid heeft besproken, kan geen uitspraken doen over de vraag of hij bepaalde besluiten op het gebied van personeelsbeleid onder druk of dreiging heeft genomen dan wel niet heeft genomen; bij dit laatste moet worden gedacht aan eventuele sancties jegens bepaalde priesters.

De Onderzoekscommissie is wel van mening dat er sprake was van kwetsbaarheid, zonder dat vastgesteld kon worden hoeveel mensen – inclusief plegers – van die kwetsbaarheid op de hoogte waren.”

Bij de noten:
150: “Archief bisdom Rotterdam, Geheim Archief, dossier kwestie Bär-X6. In 1995 diende X6 een klacht in tegen de bisschop bij Hulp & Recht. De klacht kon daar niet in behandeling worden genomen omdat de nuntius bepaalde dat de procedure aan de paus was voorbehouden.”

(Met de vraag om in de reacties niet weer te gaan zeuren over de voor de hand liggende kwestie-Demmink.)

 • Reacties

 • Peter Olsthoorn | 22/12/11 om 16:30

  @paul en @jaap
  Dank voor julie boeiende discussie. Jullie hebben je standpunten goed uiteengezet en derden moeten maar oordelen wie er ‘meer gelijk’ heeft.

  In de sfeer van kerst zou ik willen zeggen: heb wat respect voor alkaars standpunten en wees blij dat de ander je serieus hebt willen nemen. zoals jullie zagen heb ik af en toe wat woorden geschrapt of vervangen opdat het fatsoenlijk zou blijven.

  Probleem was wel dat het niet over de kerk ging maar weer over Demmink, maar dat moest dan maar want de Demminkberichten gaan dicht voor discussie vanwege malloten in de penopauze die niets beters te doen hebben dan tieren en schelden.

  Einde wedstrijd, geef elkaar een hand. tijd voor Agree to disagree.

  Ook bij dit bericht sluit ik het reactiepaneel.

Helaas, het is niet (meer) mogelijk om te reageren.