Krant verzint zwarte lijsten van PVV-ideoloog 

NRC en PVV

Ofwel: Jensma en Bosma. Poëtisch de klanken, de inhoud allerminst.

In zijn column Voor de PVV is de rechtsstaat maar lastig, ook afgedrukt in NRC Handelsblad, schreef Folkert Jensma:

Voor wie De Schijn-Élite van de Valse Munters van Kamerlid Martin Bosma (PVV) heeft proberen te lezen, hoefde het geen verrassing te zijn. Een van zijn fractiegenoten, Richard de Mos, stelde deze week in De Telegraaf voor om het internationale hoofdkwartier van Greenpeace „het land uit te zetten”. De milieuorganisatie zou de reputatie van Nederland aantasten…

…Bosma’s boek worden lijsten bepleit van mensen die de verkeerde mening aanhangen of die het land „verraden” aan de moslims. Deze mensen moeten uit hun beroep worden gezet. Op internet worden deze lijsten enthousiast bijgehouden op satirisch bedoelde websites. Dit onverbloemde McCarthyisme richt zich op de „aanstichters van het multiculturalisme” en kent geen maat. Menig schrijver in deze krant wordt op de korrel genomen.

Achter deze houding ligt een klassieke samenzweringstheorie. Hierin is Adolf Hitler volgens Bosma een echte socialist. Daarmee is links, of wie daarvoor kan worden uitgescholden, geherdefinieerd als volksvijand.

Natuurlijk kan men aan deze agitatie schouderophalend voorbijgaan. De „perspolitie” waar het Kamerlid Graus (PVV) vorige week om vroeg, was immers maar een grapje – maar echt om te lachen is het niet. Het publieke klimaat verandert…”

Een week later schrijft Jensma onderaan zijn column over een ander onderwerp:

“Vorige week was ik hier slordig met de mededeling dat Kamerlid Bosma (PVV) in zijn boek lijsten „bepleit” van linkse mensen die uit hun beroep moeten worden gezet. Dat kon ik bij herlezing niet terugvinden en moet ik dus verkeerd hebben begrepen.

Wel noemt Bosma reeksen personen in vele sectoren bij naam die tot het „onderdrukkende establishment” en het „subsidiesocialisme” behoren. Voor hen heeft hij „diepe minachting”. Oké, dat mag.”

Jensma had het uit een column van Elsbeth Etty: ” Het koude-oorlogsdenken, het aanleggen van zwarte lijsten, het wegzuiveren van volksvijanden zijn ook centrale punten voor Bosma.

Voor deze blacklisting heeft de auteur een particuliere inlichtingendienst ingeschakeld van ‘beveiligingsexpert’ Pieter Siebelt, specialist in duistere zaakjes. De klopjacht op ongewenste elementen is geopend. Tra-ra, tra-ra!”

Bosma stompt terug

Hard tegen hard. Op 11 december 2011 reageert Martin Bosma, afgedrukt op pagina 7 van Opinie & Debat van NRC Handelsblad onder de kop ‘ De kritiek op de PVV is apekool en puur populisme’:

” ‘Voor de PVV is de rechtsstaat maar moeilijk’, staat boven de column van Folkert Jensma van 26 november. Toe maar. Meestal bestaat PVV-bashen uit niet meer dan wat populistische kretologie. Zou de oud-hoofdredacteur van deze krant er wel in slagen een aanval van enig intellectueel niveau te produceren?…

…In mijn boek roep ik nergens op tot welke lijsten dan ook. Ik spreek nergens over een ‘verkeerde mening’. Ik schrijf nergens in mijn boek iets over ‘het land verraden’ – ik gebruik zelfs nergens het woord ‘verraden’.

Ik pleit evenmin voor het uit hun beroep zetten van wie dan ook. Nergens heb ik het in mijn boek over ‘de’ moslims. Ik begrijp de hunkering naar een vijand die spreekt over ‘de’ moslims. Dan kan de morele superioriteit weer uit de kast gehaald worden. Die tokkies zijn zo onbeschaafd.

Hoe komt Jensma aan zijn lijstjesverhaal? Heel simpel: gecopy-pastet van Elsbeth Etty. Die berichtte op 19 oktober 2010 dat mijn boek oproept tot het maken van lijsten. „Zij moeten weggezuiverd worden… ” Aldus de voormalig adjunct-hoofdredacteur van volksdagblad De Waarheid, wier achtervolgingswaanzin met plezier gerecycled wordt door Jensma, die de rechtsstaat verdedigt…

…Ik ken mijn linkse pappenheimers en hun voorliefde dissidenten weg te zetten als gestoorde complotdenkers. Daarom schreef ik in mijn boek: „Is dit een complot? Zweren mensen samen in achterafzaaltjes? Nee, het zijn gewoon de gedeelde normen en waarden van een kleine groep mensen…”

Ik definieer links nergens als ‘volksvijand’. Ook daarvan is paranoiaprinses Etty de bron. De column van Jensma staat ook op nrc.nl en linkt naar de column van Etty van 5 oktober 2010 (afgewezen door de krant, maar terug te lezen op nrc.nl). Daarin legt zij mij het woord ‘volksvijand’ drie keer in de mond en introduceert zij tevens de ‘lijsten’-canard…

Hitler als socialist betitelen is verre van origineel. De hoofdredacteur van de NRC tijdens de bezetting deed dat ook, alsmede (in 1940) de VARA en (voor de oorlog) Joop den Uyl. Herdefinieerden zij daarmee links tot volksvijand? Nee hoor, zij zagen het nationaal-socialisme als een vorm van socialisme. En dat is volledig juist. Er zijn stapels boeken over geschreven. In mijn boek wijd ik er een heel hoofdstuk aan, met 116 voetnoten. Zeg maar waar het niet klopt.”

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen