In de file van de Deventer Moordzaak 

’33 Leugens over Louwes’

Nadat hij Lucia de Berk met succes vrijpleitte zet wetenschapsfilosoof Ton Derksen nu de tanden in de de Deventer Moordzaak. Ernst Louwes zat ten onrechte acht jaar in de cel, stelt hij vast.

De Deventer Moordzaak draait om de vraag of Ernest Louwes de weduwe Wittenberg wel of niet heeft vermoord. Louwes was haar accountant en executeur-testementair. Ton Derksen schreef ‘Leugens over Louwes’. Hij telt er 33, zei hij vandaag bij de presentatie.

Justitie veroordeelde uiteindelijk Ernest Louwes tot 12 jaar cel in hoger beroep. De Hoge Raad bevestigde dit vonnis. Anderen die Louwes schuldig achtten waren bijvoorbeeld Peter R. de Vries en de TV-journalist Bas Haan.

De eerste journalist die met een boek kwam en in de onschuld van Louwes geloofde was (toen nog) HP/De Tijd-journalist Stan de Jong. De ‘nonbelievers’ in de schuld van Louwes werden daarna luidruchtig aangevoerd door Maurice de Hond.

Hij wees de zogenaamde ‘klusjesman’ als schuldige aan. Sterke troef van Maurice de Hond was een mes van de klusjesman waarbij de kartelranden van het mes precies pasten in een steekwond op het lijk van de weduwe. De stellingen verharden zich en via een website werd Justitie verketterd.

Uiteindelijk verordonneerde de rechter dat Maurice de Hond niet meer de klusjesman mocht bestempelen tot dader, na huiszoekingen bij De Hond en compagnon Wim Dankbaar. De laatste betitelde verklaringen van politieambtenaren als vervalst.

Ton Derksen schaart zich nu in het kamp dat zegt dat Louwes onschuldig is. Overigens is Louwes al weer twee jaar op vrije voeten na zijn gevangenisstraf te hebben uitgezeten, maar heeft ‘levenslang’ als ‘moordenaar’. Belangrijke elementen die uit het net verschenen boek van Derksen in de media naar voren komen zijn:

1. Het OM veegde de bewering van Louwes van tafel dat hij in een file stond bij Harderwijk. Volgens het OM was er geen file op het tijdstip dat Louwes dat meldde. Derksen kreeg gegevens van Rijkswaterstaat boven tafel die bevestigden dat er een file bij Harderwijk stond op 23 september 1999 om 20:15 uur.

Louwes zegt dat hij in die file stond, om 20:30 uur werd de weduwe in Deventer vermoord. Als Louwes de waarheid vertelde dan had hij inderdaad te weinig tijd om in Deventer aan te komen en de weduwe te vermoorden. Belangrijker is eigenlijk dat Derksen een bewijs overlegt dat het OM niet aan waarheidsvinding heeft gedaan.

De vraag is: domheid van het OM of bewuste manipulatie? In beide gevallen ernstig maar zegt nog niets over de schuldvraag want Louwes kan niet aantonen dat hij in de file stond. Het lijkt ver gezocht om Louwes te verdenken dit feit er bij te hebben gezocht om zich zelf te ontlasten. De politie heeft ook geen mensen kunnen vinden die Louwes over de file konden informeren. Derksen toont aan dat het OM en de rechtbank bewijsmateriaal ten faveure van Louwes negeerden.

2. Louwes zegt rond 20:36 uur nog geprobeerd te hebben de weduwe te bellen. Hij reed toen nog op de A28 bij Nunspeet. Tijdens het proces zei een getuige deskundige van de KPN dat het onmogelijk was dat dit gesprek via de zendmast van Deventer zou lopen als Louwes bij Nunspeet was.

Ton Derksen draagt meteorologische data uit de Verenigde Staten aan om aan te tonen dat onder speciale atmosferische omstandigheden het signaal van een radiozender veel verder draagt dan onder normale omstandigheden. De website Crimesite bekritiseert Derksen door te stellen dat hij vrij eenvoudig had kunnen testen hoe groot de reikwijdte van zendmasten is bij verschillende weersomstandigen. Maar kan een particulier dat echt?

Dat is echter niet zo makkelijk want bijzondere meteorologische omstandigheden zijn nu eenmaal zeldzaam. Voor een particulier als Derksen moeilijk te testen. Dat had het OM in verband met waarheidsvinding moeten doen.

3. Louwes moest uiteindelijk hangen vanwege ‘heel veel’ DNA-materiaal van hem op de blouse van de weduwe. Dat bleek later niet het geval te zijn. De vraag is nu of die kleinere hoeveelheid ook met bijvoorbeeld hoesten en handen schudden overgedragen kon zijn toen Louwes die morgen een kort bezoek bracht aan de weduwe. Bovendien kan DNA wel degelijk ook in grote hoeveelheden worden overgedragen door handen schudden of hoesten.

Nog vreemder wordt het als Derksen beschrijft dat de officier van Justitie beweert dat Louwes die ochtend niet bij de weduwe op bezoek is geweest. Dat terwijl diezelfde officier in een vertrouwelijk schrijven aan de advocaat-generaal wel beweert dat Louwes die ochtend op bezoek is geweest.

‘Veel meer argwaan nodig’

Ton Derksen zegt dat in de Deventer Moordzaak de rechters misleid zijn door het OM en deskundigen, en dat er een ‘tunnelvisie’ heerste. Derksen liet zich bijstaan door Jan Willem Bakker, een arts in Italië. Maurice de Hond bleef buiten beeld, evenals de klusjesman als mogelijke dader.

Op de vraag van NRC ‘Waarom zouden deskundigen liegen?’, zegt Derksen: “Ik zou het graag weten. Wat ik voortdurend vaststel: als je betaald wordt door iemand, krijg je toch de neiging dingen iets meer te zien volgens de opvattingen van die persoon.

Wij zijn als intellectuelen veel te optimistisch over wat er in de rechtszaal gebeurt. Als je de requisitoirs van deze zaak naast het bewijsmateriaal legt, zie je hoe ook officieren en advocaten-generaal zitten te liegen en te draaien.”

 • Reacties

 • Demo | 26/05/12 om 20:48

  De patholoog-anatoom heeft zich hierover consequent op de vlakte gehouden.

 • M.W.Z. | 29/05/12 om 22:05

  Wij zijn na 6 maanden nog geen stap verder gekomen na het uitgeven van het boek LEUGENS OVER LOUWES van Ton Derksen. Het OM heeft het boek echter met minachting ter zijde gelegd. De werkelijke dader(s) loopt al meer dan 12 1/2 jaar vrij rond. Het OM heeft beweerd dat de moord op Mevr.Wittenberg is gepleegd op donderdag 23 september 1999 tussen 20.36 en 22.30uur. Maar dat is onmogelijk, want Mevr.Wittenberg is de volgende dag op vrijdag 24 september 1999 nog door verschillende getuigen levend in Deventer gezien. Dit was alles bepalend voor het proces . Ernest Louwes heeft een waterdicht alibi voor vrijdag 24 september 1999. Toch heeft het OM Ernest Louwes veroordeeld voor de moord gepleegd op Mevr.Wittenberg op 23 september 1999 tussen 20.36 en 22.30uur te Deventer en vindt dat het toch wettig en overtuigend is bewezen. Mevr.Wittenberg was nog in leven. Wie kan deze uitspraak van het OM juridisch uitleggen ??????. Zeker is dat dit in strijd is met rechtspraak.

 • Reindert | 07/12/12 om 14:37

  Louwes verklaarde in zijn eerste verhoren dat hij de afslag Nunspeet had genomen. Wel vreemd om dan maanden later met een uiterst gedetailleerd verhaal over een file bij Harderwijk te komen. Derksen heeft Louwes niet op een leugen kunnen betrappen. Nou ja, de afslag Nunspeet is toch echt een andere afslag dan ’t Harde. Daarnaast is Louwes inconsistent in zijn verklaringen of hij nu tussen Harderwijk en ’t Harde reed of vlakbij ’t Harde, of zelfs voorbij ’t Harde (heeft hij alledrie verklaard) toen hij met de weduwe belde. Dit is van cruciaal belang bij de vraag of zijn gsm kan zijn opgepikt door een zendmast in Deventer, vanwege de ligging van de Woldberg, zoals Derksen zelf schrijft. Maar ook dit zal Derksen wel geen leugen noemen.

 • MWZ | 20/12/12 om 04:05

  Het bevreemd mij ten zeerste dat de Hr.E.Louwes nu niet in de krant wordt vermeld dat ook hij onschuldig is betreffende artikel in de kranten van 18 en 19 dec.2012 ” Recherche Breda sjoemelde met dossier” niet wordt genoemd door de journalisten . Tot nu toe heeft niemand weerlegd het feit dat de werkelijke dader op vrijdag 23 september 1999 op de plaats van het delict is geweest. Zie you tube The postman was late. Als men dit feit weerlegd pas dan heeft u recht van spreken. Bent u nu zo slim of ben ik nu zo dom.

 • Rene | 07/12/13 om 22:01

  Vandaag heb ik in de bibiliotheek in Deventer voor het eerst het boek onschuldig over de Deventer moorzaak gelezen dat door Ernst Louwes zelf is geschreven.
  Na 2 hoofdstukken wist ik al genoeg,Louwes is onschuldig.
  Ten eerste:
  wat is er werkelijk onderzocht inzake de handel en wandel over de levenswijze van de heer en mevrouw Wittenberg tijdens hun professionele en prive leven?
  Ten tweede:
  tijdens het gehele onderzoek bleven de familie en ex-patienten geheel uit beeld bij alle onderzoekende partijen?
  Het is bekend van kinderloze echtparen dat zij op een gegeven moment een enorme sterke focus kunnen gaan leggen op een bepaald iets om hun eigenliefde te sublimeren.
  Ten derde:
  Dat de gehele moordzaak om geld draaide staat voor mij als een paal boven water.
  Wie hadden er belang bij dat Jaqueline zou sterven? Verschillende personen werden onterft,wie waren dat?.Dan is er ook heel wat gepasseerd voordat je tot zo’n besluit komt.
  Ten vierde:
  Hoe hoger de echelons in de wereld hoe duisterder de naaste wereld is waarin zij zich soms begeven om gelijkgestemde geesten te ontmoeten.Vaak is dit op bizar sexueel of occult gebied.De aanwijzing daarvoor is het vreemde gegeven dat zij recht onder het het schilderij van haar overleden man werd gevonden met een aantal uiterst precies toegediende messteken.
  Verkeerde het echtpaar wellicht in occulte kringen waar niemand iets van af wist? Het bekende spreekwoord :
  hoe groter de geest hoe groter het beest is er niet voor niets. Dokter Wittenberg was een zeer hoog opgeleid man laten we dat niet vergeten in een moeilijk vakgebied.
  Ten vijfde:
  Mijn eindconclusie is dan ook dat iedereen de moordenaar al die tijd in een totaal verkeerde richting heeft gezocht.

 • Rene | 09/01/14 om 23:54

  Vandaag de rest van het boek doorgenomen.Op een gegeven moment lees ik de naam van de officier van justitie,Esther Duijts….een vrouw.
  Erger had Ernst Louwes het niet kunnen treffen.Dat is de grootste nachtmerrie die een man kan overkomen.In het Oude Testament deugde daar al niets van en tot op de dag van vandaag is daar nog niets aan veranderd.Die zijn er alleen maar op uit om je totaal te vernietigen.En zeker tegenwoordig met al dat vermannelijkte gedrag van vrouwen op werkvloeren waar menig man van loopt te kotsen tijdens werktijd.De beslissing over de uitspraak was al ver van tevoren door haar geregeld en vergis je maar niet in de methodes die dergelijke vrouwen daarbij gebruiken.Ernst Louwes was al bij voorbaat verloren en veroordeeld,en daar waren belangen bij betrokken die NOOIT meer boven water komen.

 • Gaya | 09/06/14 om 19:28

  M.W.Z. | 29/05/12 om 22:05
  Wij zijn na 6 maanden nog geen stap verder gekomen na het uitgeven van het boek LEUGENS OVER LOUWES van Ton Derksen. Het OM heeft het boek echter met minachting ter zijde gelegd. De werkelijke dader(s) loopt al meer dan 12 1/2 jaar vrij rond. Het OM heeft beweerd dat de moord op Mevr.Wittenberg is gepleegd op donderdag 23 september 1999 tussen 20.36 en 22.30uur. Maar dat is onmogelijk, want Mevr.Wittenberg is de volgende dag op vrijdag 24 september 1999 nog door verschillende getuigen levend in Deventer gezien. Dit was alles bepalend voor het proces . Ernest Louwes heeft een waterdicht alibi voor vrijdag 24 september 1999. Toch heeft het OM Ernest Louwes veroordeeld voor de moord gepleegd op Mevr.Wittenberg op 23 september 1999 tussen 20.36 en 22.30uur te Deventer en vindt dat het toch wettig en overtuigend is bewezen. Mevr.Wittenberg was nog in leven. Wie kan deze uitspraak van het OM juridisch uitleggen ??????. Zeker is dat dit in strijd is met rechtspraak.

  MWZ Je hebt gelijk gekregen!!Na zoveel jarenGoed werk

 • Rene | 28/03/19 om 20:34

  En opnieuw in april 2019……………….wordt er gewrikt aan de deksel van de grootste beerput van Nederland, namelijk: Justitie en de Rechterlijke macht.
  Ik ben benieuwd wat of er gaat gebeuren. Waarschijnlijk worden er diverse personen toch weer opnieuw behoorlijk zenuwachtig waaronder hoofdofficier Esther Duijts.
  Zij is de grote spin in het toenmalige web.

 • Rene | 27/06/22 om 11:31

  27-juni 2022 krantenbericht:
  De zaak wordt heropend en opnieuw onderzocht.
  Dat verbaasd mij geheel niet.

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen