Leugens, verdraaiing, leugens, manipulatie, leugens 

Midscheepse botsing Jaffe Vink en Greenpeace

Is Greenpeace een betrouwbare journalist en Vink een geloofwaardige actievoerder?

Gelezen: NRC Handelsblad, 5 december 2011

De Sint bezorgt ons een fraai cadeau op de opiniepagina’s van NRC vandaag Hoe meer het woord ‘leugens’ klinkt, des te blijer worden wij als lachende derde.
Wat vooraf ging:
* Trafigura
* Het ‘gifschip’ Probo Koala
* Tentakels Greenpeace reikten ver met Probo Koala

Vandaag kruisen Jaffe Vink en en Greenpeace de degens over Trafigura. In deze volgorde, dus Greenpace had het laatste woord. We rafelen de beide betogen uiteen en proberen die naar thema ineen te vlechten, naar eer en geweten.

Kop Vink: ‘Greenpeace liegt en bedriegt’
Kop Greenpeace: ‘Vink is het hulpje van Trafigura’

De feiten van het NFI

Vink: “Greenpeace liegt en bedriegt. Als het gaat om de vraag of er dodelijk gif in het afval zat, dan is zwavelwaterstof de hoofdverdachte. Jarenlang heeft Greenpeace beweerd dat er „extreem giftig zwavelwaterstof” in het afval zat. Wanneer een getuige-deskundige van het Nederlands Forensisch Instituut voor de rechtbank in Amsterdam verklaart dat er geen zwavelwaterstof in het afval zat, dan negeert Greenpeace deze verklaring. En alsof er niets is gebeurd, komt Greenpeace de volgende dag weer met zijn mantra: ‘giftig afval’.”

Greenpeace: “Greenpeace noemt de Probo Koala met recht een gifschip, omdat het afval dat het illegaal exporteerde giftig was. Daar kan Vink hard over klagen, het blijkt uit de monsters die door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zijn geanalyseerd. Deze uitkomst wordt onderschreven door diverse hoogleraren en door de Amsterdamse rechtbank. „Zeer gevaarlijk afval”, zo citeerde de rechtbank het NFI. In uitgelekte e-mails omschreef Trafigura het afval overigens zelf als toxic caustic. En niet voor niets liet de kapitein van de Probo Koala zijn bemanning zuurstofmaskers en beschermende pakken dragen toen het giftige afval ontstond, tijdens het ontzwavelen van goedkope benzine op open zee.”

Vele doden en gewonden

Vink: “Vanaf 2006, toen het scheepsafval van de Probo Koala door een lokaal bedrijf werd gedumpt op allerlei plekken in de Ivoriaanse havenstad Abidjan, heeft Greenpeace deze dumping gepresenteerd als een Grote Giframp met doden en gewonden.

In een persbericht van 18 november..lijkt Greenpeace het oneens met haar directeur: de vraag of er dodelijke slachtoffers zijn gevallen, ‘kunnen we nooit met zekerheid beantwoorden’. Zonder nadere uitleg is dit een ander standpunt dan in 2009, toen Greenpeace een klaagschrift indiende bij het Gerechtshof in Den Haag, waarin het stelt dat oliehandelaar Trafigura moet worden vervolgd voor ‘doodslag, zware mishandeling, dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld’.”

Greenpeace: “Meer dan honderdduizend mensen hebben zich na de overhaaste dump op achttien plekken in en rond Abidjan gemeld met gezondheidsklachten. Er vielen volgens de Ivoriaanse regering zestien doden.

De havenstad Abidjan heeft geen uitgebreid controlerend, technisch, bestuurlijk, forensisch en juridisch apparaat, zoals Amsterdam. Greenpeace is mede daarom steeds terughoudend geweest met uitspraken over de gevolgen van de gifdump. Dat er onzekerheid is over het aantal doden, is een voorzienbaar gevolg van het dumpen van giftig afval in een kwetsbaar ontwikkelingsland. Dat is niet voor niets verboden volgens het Verdrag van Basel.”

Manipulatie

Vink: “Wanneer een Engelse rechter een verklaring onderschrijft – gebaseerd op onderzoek van twintig experts – waarin staat dat het afval geen dodelijk of ander ernstig letsel heeft kunnen veroorzaken, dan miskent Greenpeace deze uitspraak. Wanneer de Amsterdamse rechtbank het heeft over ‘onjuiste en ongenuanceerde berichtgeving’, dan negeert Greenpeace deze uitspraak.”

Greenpeace: “…Geheimhouding en een spreekverbod voor betrokkenen zijn standaardonderdelen van zo’n deal. In Engeland wilde Trafigura Kamerleden zelfs beletten over de zaak te debatteren – tevergeefs. Maar de media zijn inmiddels uiterst terughoudend geworden, vanwege de dreiging van kostbare juridische procedures door Trafigura’s advocaten. Een zorgwekkende ontwikkeling.”

Politieke handlangers

Vink: “Het is dezelfde toon die de PvdA’er Diederik Samsom, ex-campagneleider van Greenpeace, in 2006 tijdens een spoeddebat in de Tweede Kamer aansloeg: „De kwestie-Probo Koala leidde tot dood en verderf in Ivoorkust. Kinderen stierven. Voorzitter, de echte boeven hoeven we niet te zoeken. Die zitten bij het bedrijf Trafigura. Grijp ze. Pak ze in de kladden en breng ze voor het gerecht. Voorzitter, mijn fractie is woedend.” Hij heeft nooit een woord teruggenomen van deze woeste zinnen.”

Greenpeace: “De onzin van Jaffe Vink wordt nagepraat door de PVV, bleek vorige week: Trafigura had bescherming nodig tegen Greenpeace. Omdat de milieuorganisatie de reputatie van Nederland in het buitenland zou besmeuren, zou Greenpeace het land uit moeten. Een cynische omkering. Wie deze zaak volgt, vraagt zich af hoe vervuild de reputatie van Nederland raakt door het wangedrag van Trafigura. Het bedrijf is veroordeeld voor illegale export van levensgevaarlijk afval en is in opspraak vanwege het betalen van smeergeld en belastingontduiking. Moet Nederland zo’n bedrijf een belastingparadijs bieden? Deze realiteit ontbreekt in het verbeten betoog van Vink.”

In de media

Vink: “Hoe reageert Greenpeace op Het gifschip? Sylvia Borren, directeur van Greenpeace, verklaart voor de camera van PowNews (27 oktober jl.): ‘Als de verantwoordelijkheid op die manier van mensen weggeschreven en wegbeargumenteerd wordt, voor mij is dat ongeveer hetzelfde niveau als – weet ik veel – dingen die in de Tweede Wereldoorlog niet gebeurd zouden zijn…Dit is gewoon niet mijn werkelijkheid, niet de werkelijkheid zoals wij hem bewezen hebben gezien'”
“Wanneer Greenpeace een klacht indient bij de Reclame Code Commissie over een ‘misleidende’ advertentie van Trafigura, dan veegt deze commissie zes van de zeven punten van tafel; op één ondergeschikt punt krijgt Greenpeace gelijk. De uitslag van de wedstrijd tussen Trafigura en Greenpeace is 6-1. De volgende dag presenteert Greenpeace deze nederlaag als een overwinning: ‘Reclame Code Commissie wijst klacht Greenpeace toe: Trafigura misleidt het publiek.'”

Greenpeace: “Het boek van Jaffe Vink kwam jaren na het misdrijf, en vlak voor het hoger beroep, uit de lucht vallen. Prettige timing voor Trafigura, omdat polemiek de aandacht afleidt van de strafbare feiten. Karel Knip, wetenschapsjournalist van NRC Handelsblad, heeft het boek voor publicatie van commentaar voorzien. Hij volgt het dossier al langer en kreeg overigens vorig jaar een oneervolle vermelding van de rechter in verband met zijn eenzijdige berichtgeving over het gedumpte afval in Ivoorkust.

Hij baseerde zich op expertrapporten van Trafigura, die het bedrijf weigert openbaar te maken en die dus oncontroleerbaar zijn. Knip heeft niet alle rapporten van Trafigura mogen inzien, maar slechts een beperkt deel. Trafigura houdt informatie die niet goed uitkomt ook voor Knip geheim.”

Slotakkoord

Vink: “In die reactie zal Greenpeace al haar misslagen verzwijgen. Het zal geen verantwoording afleggen voor zijn volksverlakkerij.”

Greenspeace: “Trafigura strijdt niet tegen leugens, maar tegen de waarheid. Met de hulp van Vink.”

De uitspraak in hoger beroep wordt verwacht op 23 december 2011. Nu al benieuwd hoe beide kampen die naar hun hand zullen zetten.

  • Reacties

  • Arend van Campen | 11/12/11 om 20:45

    Ik heb onlangs gewerkt met de door Trafigura aangestelde marine superintendent die de blending van benzine met caustic soda uitgevoerd heeft. Waarom vragen we het niet aan diegenen die dit echt kunnen weten en weerleggen. Mijn verhaal was geen fictie….

Reageer op dit artikel:

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

*
To prove you're a person (not a spam script), type the security word shown in the picture. Click on the picture to hear an audio file of the word.
Anti-spam image

Uw e-mail adres wordt niet gepubliceerd en niet aan derden verstrekt.

Omgangsvormen